Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2374/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh chuyển giao hiện vật cho khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 2374/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trần Chiến Thắng
Ngày ban hành: 02/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2374/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH CHUYỂN GIAO HIỆN VẬT CHO KHU DI TÍCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI PHỦ CHỦ TỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP, ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Công văn số 98/DTPCT, ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch về việc cho phép tiếp nhận hiện vật từ Bảo tàng Hồ Chí Minh;
Căn cứ Công văn số 284/BTHCM, ngày 23 tháng 6 năm của Bảo tàng Hồ Chí Minh về việc chuyển giao hiện vật;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hoá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh chuyển giao 58 (năm mươi tám) đầu hiện vật - bao gồm 498 (bốn trăm chín mươi tám) đơn vị hiện vật của Bảo tàng Hồ Chí Minh cho Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch để bảo vệ và phát huy giá trị (có danh mục hiện vật kèm theo)

Điều 2. Bảo tàng Hồ Chí Minh và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch có trách nhiệm tiến hành các thủ tục giao nhận hiện vật trên theo quy định hiện hành.

Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí sự nghiệp của Bảo tàng Hồ Chí Minh và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh và Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Chiến Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2374/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh chuyển giao hiện vật cho khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.235

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32