Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2332/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 2332/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 30/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2332/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI GIAI ĐOẠN 2017 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 7618/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017- 2025; Công văn số 1439/BYT-TCDS ngày 24/3/2017 của Bộ Y tế về việc xây dựng và triển khai Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 177/TTr-SYT ngày 26/6/2017; đề nghị của các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch được ban hành tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI GIAI ĐOẠN 2017 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Phần 1

CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

I. Căn cứ pháp lý.

- Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020.

- Quyết định số 7618/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế Phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025.

- Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

- Công văn số 1439/BYT-TCDS ngày 24/3/2017 của Bộ Y tế về việc xây dựng và triển khai Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

II. Tình hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của tỉnh Bình Định.

Tính đến 31/01/2017, số người cao tuổi của tỉnh là 215.802 người (Phụ lục kèm theo), chiếm tỷ lệ 13,7% tổng số dân và đã bước vào giai đoạn già hóa dân số (giai đoạn “Già hóa dân số” khi số người từ 60 tuổi trở lên lớn hơn 10% tổng dân số); trong đó, 03 huyện có số người cao tuổi chiếm tỷ lệ trên 14,0% và thị xã An Nhơn có tỷ lệ người cao tuổi lên đến 15,3%, đã bước khá gần vào giai đoạn dân số già (giai đoạn “Dân số già” khi số người từ 60 tuổi trở lên lớn hơn 20% tổng dân số). Tỷ lệ người cao tuổi của tỉnh luôn cao hơn cả nước (năm 2014 tỷ lệ người cao tuổi cả nước là 10,2%, của tỉnh Bình Định là 13,2%) và đang tăng khá nhanh (năm 2015 là 13,5%, năm 2016 là 13,6%).

Tỷ lệ người cao tuổi tăng cao là minh chứng của sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, tỷ lệ người cao tuổi tăng tác động sâu sắc tới khá nhiều khía cạnh của cá nhân, gia đình, cộng đồng và của toàn xã hội. Về mặt sức khỏe, người cao tuổi thường phải đối mặt với nhiều tiềm ẩn bệnh tật, gia tăng các bệnh mạn tính, gia tăng nguy cơ tàn phế do giảm hoạt động chức năng hàng ngày bởi các bệnh mạn tính, chi phí y tế tăng cao (chi phí y tế cho người già cao gấp 7 - 10 lần người trẻ).

Thực hiện Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế, hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đang được hoàn thiện. Cả nước có 4 bệnh viện nòng cốt chuyên chăm sóc và phục vụ sức khỏe người cao tuổi; 46/63 tỉnh, thành đã thành lập được khoa lão khoa. Hơn 2 triệu người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ; hơn 1,7 triệu người cao tuổi được lập sổ theo dõi sức khỏe. Hầu hết các bệnh viện đều có chính sách ưu tiên khám và chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi…

Trong những năm qua, tỉnh Bình Định đã tích cực triển khai thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và đạt được một số kết quả sau:

- 01 bệnh viện đã thành lập khoa lão khoa độc lập (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định), 01 bệnh viện có khoa ghép (Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong), các bệnh viện khác có bộ phận lão khoa hoặc cán bộ y tế được đào tạo về lão khoa lồng ghép hoạt động trong các khoa khác; tất cả các bệnh viện đều thực hiện chính sách ưu tiên khám, chữa bệnh trước cho người cao tuổi theo đúng quy định của Bộ Y tế; đã bố trí gần 200 giường bệnh dành riêng cho người cao tuổi (chiếm 5,8% số giường bệnh kế hoạch); người cao tuổi bị bệnh nhập viện được điều trị tại tất cả các khoa, phòng theo chuyên ngành phù hợp với tình trạng bệnh lý của người cao tuổi.

- Hàng năm, các cơ sở y tế của tỉnh tiếp nhận khám, chữa bệnh cho trên 540 nghìn lượt người cao tuổi (bình quân trên 3,5 lượt khám, chữa bệnh/01 người cao tuổi/năm); tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm nghìn lượt người cao tuổi.

- Ngành Y tế tỉnh đã triển khai việc khám, quản lý sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi tại cộng đồng từ năm 2003 (lồng ghép trong tổ chức thực hiện Chuẩn quốc gia về y tế xã). Trên 90% người cao tuổi được Trạm y tế lập danh sách để quản lý, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng; hàng năm, Trạm y tế phối hợp với Hội Người cao tuổi và các ngành liên quan tại địa phương lập kế hoạch tham mưu UBND xã hỗ trợ kinh phí để khám quản lý sức khỏe cho hơn 60% số người cao tuổi trong tỉnh; các chương trình dự án y tế được triển khai, từng bước mở rộng có đối tượng chính là người cao tuổi như: dự án phòng chống tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư...; các chương trình, kế hoạch phối hợp khám chữa bệnh nhân đạo cho đối tượng là người cao tuổi cũng được các cơ sở y tế tích cực thực hiện, mà điển hình là chương trình khám chữa bệnh về mắt cho người nghèo được Bệnh viện Mắt phối hợp với Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước triển khai thực hiện trong nhiều năm qua...

Mặc dù công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, nhưng việc thực thi các chính sách này còn gặp nhiều khó khăn như thiếu các văn bản hướng dẫn, thiếu nguồn lực (hiện tỉnh chỉ có 2/18 bệnh viện có khoa lão khoa; 26 bác sỹ, điều dưỡng được đào tạo về lão khoa; chưa có chương trình, dự án phát triển lão khoa; chưa có nguồn kinh phí ổn định để khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi…). Để giải quyết vấn đề này đòi hỏi phải có sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể cũng như của cộng đồng và toàn xã hội. Do vậy, việc xây dựng và thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay là hết sức cấp thiết.

Phần 2

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với giai đoạn già hóa dân số góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản, Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể:

a. Nâng cao nhận thức, tạo môi trường đồng thuận và phong trào toàn xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi:

Các chỉ tiêu đến năm 2025:

- 100% lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể được cung cấp thông tin về già hóa dân số, thực trạng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- 100% người cao tuổi hoặc người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi và các kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

b. Nâng cao sức khỏe của người cao tuổi trên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của người cao tuổi.

Các chỉ tiêu đến năm 2025:

- 80% người cao tuổi có khả năng tự chăm sóc, được cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe.

- 80% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần/năm và được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe.

c. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh của người cao tuổi với chất lượng ngày càng cao, với chi phí và hình thức phù hợp:

Các chỉ tiêu đến năm 2025:

- 95% người cao tuổi khi bị bệnh được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

- 100% bệnh viện tuyến tỉnh và huyện có tổ chức khoa Lão khoa hoặc dành một số giường để điều trị người bệnh là người cao tuổi.

- 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế.

d. Đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn của người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng và trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung:

Các chỉ tiêu đến năm 2025:

- 100% người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình và cộng đồng.

- Phấn đấu có ít nhất 01 trung tâm chăm sóc sức khỏe tập trung cho số người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, không còn khả năng tự chăm sóc, không có người trợ giúp tại nhà và có điều kiện chi trả.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi, địa bàn thực hiện: Kế hoạch này được triển khai trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Tập trung triển khai ở các địa bàn có tỷ lệ người cao tuổi cao; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; người cao tuổi có hoàn cảnh kinh tế - xã hội khó khăn.

2. Đối tượng:

- Đối tượng thụ hưởng: người cao tuổi, gia đình có người cao tuổi.

- Đối tượng tác động: cấp ủy Đảng, chính quyền và các hội, đoàn thể, nhân viên y tế, dân số; các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Kế hoạch; cộng đồng người cao tuổi.

3. Thời gian: Thực hiện từ năm 2017 đến 2025 và chia thành 2 giai đoạn:

a. Giai đoạn 1 (2017 - 2020): Tập trung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, tăng cường các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ quản lý sức khỏe người cao tuổi tại trạm y tế xã; tăng cường năng lực khám chữa bệnh cho người cao tuổi của các cơ sở y tế; thực hiện theo quy chuẩn chuyên môn, kỹ thuật trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, hướng dẫn sử dụng bảo hiểm y tế trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tổ chức, quản lý chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; phổ biến các tài liệu, tổ chức đào tạo về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; thực hiện các mô hình, loại hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dài hạn; xây dựng phong trào xã/phường phù hợp với người cao tuổi.

b. Giai đoạn 2 (2021 - 2025): Tổng kết giai đoạn 1, lựa chọn đẩy mạnh các hoạt động của Kế hoạch đã triển khai có hiệu quả trong giai đoạn 1; nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi, ưu tiên cho các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; tạo môi trường thân thiện cho người cao tuổi thông qua việc thúc đẩy phong trào xã/phường phù hợp với người cao tuổi; hướng dẫn tổ chức, quản lý các cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; triển khai chính sách huy động các nguồn lực bao gồm cả tư nhân trong việc thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

III. GIẢI PHÁP

1. Tăng cường truyền thông giáo dục thay đổi hành vi nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng thuận tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

2. Xây dựng, phát triển phong trào chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

3. Củng cố, hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho người cao tuổi.

4. Xây dựng và phổ biến mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi.

5. Phát triển nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

6. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

7. Tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật, nguồn lực của các tổ chức phi chính phủ để triển khai thực hiện Kế hoạch.

8. Củng cố, phát triển hệ thống chỉ báo thống kê về quản lý chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

9. Bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện.

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Các hoạt động thực hiện mục tiêu cụ thể 1: “Nâng cao nhận thức, tạo môi trường đồng thuận và phong trào toàn xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”:

a. Hoạt động 1: Tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo cho lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội các cấp.

- Mục đích, nội dung:

+ Truyền thông vận động nâng cao sự nhận thức của lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, các nhà hoạch định chính sách, các chức sắc tôn giáo, những người có uy tín trong cộng đồng... về thách thức của quá trình “già hóa dân số”; chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; vận động ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch và đầu tư kinh phí cho công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở các cấp, các địa phương.

+ Cung cấp đầy đủ, thường xuyên các thông tin về tình trạng già hóa dân số; thực trạng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tình hình triển khai, kết quả thực hiện và các yếu tố cản trở thực hiện Kế hoạch này.

- Phương thức tiến hành: Ngành Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nội dung và tổ chức báo cáo hoặc mời báo cáo viên, chuyên gia báo cáo tại các địa phương trong tỉnh.

- Tiến độ: Tiến hành thường xuyên hàng năm.

b. Hoạt động 2: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Nội dung: Các chính sách, pháp luật liên quan đến người cao tuổi; vai trò, sự cống hiến của người cao tuổi trong mọi mặt của cuộc sống; trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc người cao tuổi; mục đích, ý nghĩa, nội dung và kết quả hoạt động của việc triển khai thực hiện Kế hoạch; những kiến thức cơ bản về chăm sóc người cao tuổi; biểu dương, nêu gương những người cao tuổi tiêu biểu ở địa phương.

- Phương thức tiến hành: Ngành Y tế phối hợp với Hội Người cao tuổi, các cơ quan báo, đài ở địa phương xây dựng và đăng tải các chuyên đề, phóng sự, tin bài trên Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định (mỗi năm có 02 phóng sự phát hình, 02 phóng sự phát thanh được phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và 10 tin, bài đăng trên Báo Bình Định). Xây dựng chuyên mục tuyên truyền phát trên Đài truyền thanh huyện 02 lần/tháng. Ban DS-KHHGD các xã viết tin bài tuyên truyền trên đài truyền thanh 01 lần/tháng.

- Tiến độ: Tiến hành thường xuyên hàng năm.

c. Hoạt động 3: Biên tập, xuất bản, cung cấp các loại tài liệu truyền thông.

- Mục đích, nội dung: Cung cấp các tài liệu truyền thông về mô hình và tài liệu hướng dẫn tư vấn, chăm sóc người cao tuổi.

Nội dung các tài liệu truyền thông cần đề cập đến những chính sách, pháp luật liên quan đến người cao tuổi; vai trò, sự cống hiến của người cao tuổi trong mọi mặt của cuộc sống; trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc người cao tuổi; các nội dung hướng dẫn người cao tuổi trong sinh hoạt, chăm sóc và tự chăm sóc.

- Phương thức tiến hành: Ngành Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ vào nội dung các tài liệu sẵn có biên tập và cấp phát tới các địa phương, đảm bảo các tài liệu dễ hiểu, dễ sử dụng và phù hợp với nội dung của Kế hoạch.

- Tiến độ: Tiến hành thường xuyên hàng năm.

d. Hoạt động 4: Xây dựng, triển khai phong trào xã/phường phù hợp với người cao tuổi.

- Mục đích: Xây dựng, phát triển phong trào chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Nội dung: Triển khai bộ tiêu chí xã/phường phù hợp với người cao tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Phương thức tiến hành: Triển khai thí điểm, phát động phong trào thực hiện xã/phường phù hợp với người cao tuổi và nhân rộng.

- Tiến độ: Năm 2019, 2020 phối hợp triển khai thử nghiệm xây dựng phong trào xã/phường phù hợp với người cao tuổi; triển khai nhân rộng những năm tiếp theo.

2. Các hoạt động thực hiện mục tiêu cụ thể 2: “Nâng cao sức khỏe của người cao tuổi trên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của người cao tuổi”:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc cho người cao tuổi.

- Mục đích, nội dung: Cung cấp, hướng dẫn cho người cao tuổi và gia đình có người cao tuổi một số nội dung tự chăm sóc và tự luyện tập đơn giản.

- Phương thức tiến hành: Ngành Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nội dung, mời báo cáo viên hoặc chuyên gia, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động thực hành tại các địa bàn triển khai.

- Tiến độ: Tiến hành thường xuyên hàng năm.

b. Hoạt động 2: Tập huấn cho nhân viên y tế các cấp về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Mục đích, nội dung: Nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi cho nhân viên y tế cấp cơ sở, bao gồm cả trạm y tế xã/phường/thị trấn thông qua tập huấn chuyên môn, cung cấp tài liệu.

- Phương thức tiến hành: Ngành Y tế xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.

- Tiến độ: Tiến hành thường xuyên hàng năm.

c. Hoạt động 3: Hỗ trợ một số thiết bị chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người cao tuổi.

- Mục đích: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng tại tuyến y tế cơ sở cho người cao tuổi.

- Phương thức tiến hành: Ngành Y tế căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của các các cơ sở y tế để tiếp nhận từ nguồn Trung ương hoặc mua, cung cấp theo quy định hiện hành.

- Tiến độ: Tiến hành thường xuyên hàng năm.

d. Hoạt động 4: Tổ chức khám, tư vấn sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi.

- Mục đích: Khám, tư vấn cho người cao tuổi nhằm giúp cho người cao tuổi biết được tình trạng sức khỏe và tư vấn điều trị bao gồm:

+ Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe và phòng bệnh, đặc biệt là các bệnh thường gặp ở người cao tuổi.

+ Hướng dẫn người cao tuổi các kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khỏe.

+ Khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi tại Trạm y tế và tại nơi cư trú.

+ Xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cụ thể cho từng người cao tuổi.

- Phương thức tiến hành: Ngành Y tế tổ chức khám và tư vấn sức khỏe ít nhất mỗi năm 1 lần cho người cao tuổi tại các xã/phường/thị trấn.

- Tiến độ: Tiến hành thường xuyên hàng năm.

đ. Hoạt động 5: Lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe cho người cao tuổi tại Trạm y tế.

- Mục đích, nội dung: Thực hiện việc theo dõi, quản lý nhằm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Phương thức tiến hành: Trạm y tế tổ chức chiến dịch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Trạm y tế xã/phường/thị trấn để khám sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi.

- Tiến độ: Tiến hành thường xuyên hàng năm.

e. Hoạt động 6: Thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”, lồng ghép các nội dung tự chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào các câu lạc bộ liên thế hệ và các loại hình câu lạc bộ khác của người cao tuổi.

- Mục đích:

+ Thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” nhằm thực hiện và hỗ trợ thực hiện tư vấn và chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho người cao tuổi.

+ Lồng ghép nội dung chăm sóc sức khỏe vào các loại hình câu lạc bộ khác của người cao tuổi.

- Nội dung: Tổ chức hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao và vui chơi giải trí với nội dung phù hợp, đồng thời cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, thực hiện và hỗ trợ thực hiện tư vấn và chăm sóc người cao tuổi; lồng ghép nội dung chăm sóc sức khỏe vào các loại hình câu lạc bộ khác của người cao tuổi.

- Phương thức tiến hành: Trạm y tế phối hợp với các ban, ngành liên quan (nòng cốt là Hội Người cao tuổi) tổ chức và duy trì hoạt động theo nội dung hướng dẫn của Ngành Y tế, Hội Người cao tuổi.

- Tiến độ: Mỗi xã phấn đấu tổ chức ít nhất 01 câu lạc bộ vào năm 2025.

g. Hoạt động 7: Thành lập, duy trì hoạt động mạng lưới tình nguyện viên hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại gia đình.

- Mục đích: Thực hiện các hoạt động tư vấn và chăm sóc người cao tuổi tại gia đình.

- Nội dung: Phát triển đội ngũ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại gia đình nhằm thực hiện quản lý sức khỏe người cao tuổi (theo dõi, thăm tại nhà), lồng ghép với quản lý sức khỏe cộng đồng, quản lý các bệnh mạn tính, không lây nhiễm tại gia đình, cộng đồng.

- Phương thức tiến hành: Ngành Y tế căn cứ vào tình hình về cộng tác viên dân số, y tế thôn và một số người có khả năng, năng lực và tình nguyện để tham gia làm tình nguyện viên của mạng lưới tại địa bàn.

+ Thành lập tổ tình nguyện viên ở cấp xã (Trưởng trạm y tế là Tổ trưởng, viên chức Dân số và đại diện Hội Người cao tuổi xã là Tổ phó; thành viên: Mỗi thôn có 3-5 người tình nguyện viên là cộng tác viên dân số, y tế thôn bản, hội viên Hội Người cao tuổi và thành viên một số ban ngành ở thôn/ấp/bản/làng).

+ Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới tình nguyện viên về kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

+ Trang bị một số thiết bị thiết yếu phục vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho tình nguyện viên.

+ Duy trì các hoạt động của tổ tình nguyện viên ở cấp xã/phường/thị trấn, bao gồm:

* Thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại hộ gia đình được phân công.

* Theo dõi, ghi chép tình hình sức khỏe của người cao tuổi được phân công.

* Tổ chức các buổi họp của Tổ tình nguyện viên hàng tháng.

- Tiến độ: Đến năm 2025 có ít nhất 50% tổng số xã xây dựng và duy trì hoạt động của đội ngũ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

h. Hoạt động 8: Lồng ghép, hỗ trợ các hoạt động chăm sóc người cao tuổi tại địa bàn.

- Mục đích: Lồng ghép các hoạt động tư vấn và chăm sóc người cao tuổi với các hoạt động khác về chăm sóc người cao tuổi đang thực hiện tại địa phương.

- Phương thức tiến hành: Trên cơ sở kế hoạch của các hoạt động khác về chăm sóc người cao tuổi tại xã (hoạt động mừng thọ, hoạt động nhân ngày Người cao tuổi, hoạt động của câu lạc bộ người cao tuổi...), Trạm y tế xã xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức thực hiện tại địa phương.

- Tiến độ: Tiến hành thường xuyên hàng năm.

3. Các hoạt động thực hiện mục tiêu cụ thể 3: “Đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh của người cao tuổi với chất lượng ngày càng cao, chi phí và hình thức phù hợp”:

a. Hoạt động 1: Đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng khám, chữa bệnh về lão khoa, cung cấp trang thiết bị cho khoa lão tuyến tỉnh, huyện.

- Mục đích: Nâng cao năng lực cho các khoa lão, bộ phận lão khoa của bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh và các bệnh viện đa khoa tuyến huyện thực hiện khám, chữa bệnh cho người cao tuổi.

- Nội dung: Tổ chức tập huấn về lão khoa, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật nâng cao năng lực cho các phòng khám lão khoa, khoa lão khoa, khu có giường điều trị người bệnh là người cao tuổi thuộc các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thực hiện khám và chữa bệnh cho người cao tuổi.

- Phương thức tiến hành: Ngành Y tế tiến hành

+ Xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí địa phương để thực hiện cung cấp trang thiết bị cho các phòng khám lão khoa, khoa lão, khu có giường điều trị người bệnh là người cao tuổi của các bệnh viện.

+ Bố trí cán bộ tham dự các lớp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật theo tiến độ.

+ Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho nhân viên y tế các khoa lão, bộ phận lão khoa của bệnh viện đa khoa và chuyên khoa thực hiện khám, chữa bệnh cho người cao tuổi.

- Tiến độ: Tiến hành thường xuyên hàng năm.

b. Hoạt động 2: Các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện có đủ điều kiện tổ chức thành lập khoa lão khoa, các bệnh viện khác dành một số giường để điều trị người bệnh là người cao tuổi.

- Mục đích, nội dung: Tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi được khám, điều trị tại các cơ sở y tế được chu đáo.

- Phương thức tiến hành: Ngành Y tế triển khai thực hiện.

- Tiến độ: 2017 - 2025.

c. Hoạt động 3: Vận động, tuyên truyền để thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người cao tuổi.

- Mục đích, nội dung: Người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế để đảm bảo việc khám chữa bệnh nhằm giảm gánh nặng chi phí khi ốm đau, bệnh tật.

- Phương thức tiến hành: Ngành Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan vận động, tuyên truyền để thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người cao tuổi.

- Tiến độ: Tiến hành thường xuyên hàng năm.

4. Các hoạt động thực hiện mục tiêu cụ thể 4: Đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn của người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng và trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung.

a. Hoạt động 1: Thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi neo đơn không có khả năng tự chăm sóc.

- Mục đích, nội dung: Người cao tuổi neo đơn không có khả năng tự chăm sóc được đưa đến nơi chăm sóc tập trung hoặc do tình nguyện viên chăm sóc.

- Phương thức tiến hành: Ngành Y tế phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan vận động, tuyên truyền để xây dựng thí điểm các mô hình.

- Tiến độ: Tiến hành thường xuyên hàng năm.

b. Hoạt động 2: Đào tạo, tập huấn cho những người thân có người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc.

- Mục đích, nội dung: Những người thân có người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc được cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc cho người cao tuổi.

- Phương thức tiến hành: Ngành Y tế xây dựng nội dung, tổ chức tập huấn.

- Tiến độ: Tiến hành thường xuyên hàng năm.

c. Hoạt động 3: Nghiên cứu nhu cầu của người cao tuổi có khả năng chi trả trong vấn đề chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung.

- Mục đích, nội dung: Đánh giá được số lượng người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, không còn khả năng tự chăm sóc, không có người trợ giúp tại nhà có khả năng chi trả có nhu cầu được chăm sóc tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung.

- Phương thức tiến hành: Ngành Y tế phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện khảo sát, nghiên cứu về nội dung trên.

- Tiến độ: Tiến hành năm 2018 - 2020.

d. Hoạt động 4: Vận động xây dựng Trung tâm chăm sóc sức khỏe tập trung cho người cao tuổi theo hình thức xã hội hóa tại nơi có đủ điều kiện.

- Mục đích, nội dung: Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, không còn khả năng tự chăm sóc, không có người trợ giúp tại nhà tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung.

- Phương thức tiến hành: Ngành Y tế phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội và với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Tiến độ: Tiến hành từ năm 2020 - 2025.

5. Các hoạt động chung:

a. Hoạt động 1: Khảo sát, đánh giá đầu vào về thực trạng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Bình Định để thực hiện Đề án giai đoạn 2017 - 2025.

- Mục đích, nội dung: Có các thông tin tương đối đầy đủ về thực trạng cơ sở vật chất, trình độ năng lực đội ngũ y tế để thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi.

- Phương thức tiến hành: Ngành Y tế chịu trách nhiệm thực hiện khảo sát, nghiên cứu liên quan đến các nội dung nêu trên.

- Tiến độ: Tiến hành từ năm 2017 - 2019.

b. Hoạt động 2: Kiểm tra, giám sát.

- Mục đích, nội dung: Nhằm đánh giá tiến độ, hiệu quả thực hiện Kế hoạch theo từng năm để có cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch theo từng giai đoạn.

- Phương thức tiến hành: Ngành Y tế phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch theo năm và báo cáo về các cấp có thẩm quyền.

- Tiến độ: Thực hiện thường xuyên.

c. Hoạt động 3: Tổng kết giai đoạn I, triển khai kế hoạch hoạt động giai đoạn II.

- Mục đích, nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của giai đoạn 1 để rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và triển khai tiếp các hoạt động giai đoạn 2.

- Phương thức tiến hành: Tổ chức hội nghị/ hội thảo.

- Thời gian: Năm 2020 - 2021.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Sử dụng từ các nguồn kinh phí: Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số do ngân sách Trung ương cấp; sự nghiệp Y tế được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm cho ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan; nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Sở Y tế chịu trách nhiệm căn cứ Kế hoạch này và các nhiệm vụ/hoạt động cụ thể hàng năm để lập dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp kiểm tra, đề xuất kinh phí thực hiện, trình UBND tỉnh xem xét, bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn bố trí kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động của địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này trên phạm vi toàn tỉnh.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này; hàng năm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế để theo dõi, chỉ đạo.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đề xuất bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch, huy động mọi nguồn lực hợp pháp để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất đối với các cơ sở chăm sóc người cao tuổi và các hoạt động khác của Kế hoạch theo thẩm quyền quản lý nhà nước được giao.

3. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, cân đối, bố trí kinh phí vào dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện Kế hoạch này; phối hợp hướng dẫn, tổ chức thanh kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí để thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Tổ chức lồng ghép các hoạt động của Kế hoạch này vào các chương trình, dự án, hoạt động chăm sóc người cao tuổi thuộc ngành quản lý.

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng, tại các cơ sở chăm sóc tập trung, trung tâm dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

5. Các sở, ban, ngành liên quan:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được Nhà nước giao phối hợp triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và nội dung của Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch thực hiện của địa phương mình; chủ động cân đối và phân bổ nguồn kinh phí của địa phương để triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- Trực tiếp chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm DS-KHHGĐ, các ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp xã tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và các hội, đoàn thể liên quan:

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo nội dung Kế hoạch này.

- Tổ chức phối hợp, lồng ghép các nội dung của Kế hoạch này vào các hoạt động liên quan thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở, ngành, địa phương phản ánh ý kiến về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch này cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2332/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


796

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9