Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 22/2011/QĐ-UBND thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang

Số hiệu: 22/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Trần Công Chánh
Ngày ban hành: 20/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2011/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNG TỈNH HẬU GIANG

CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Lung Ngọc Hoàng tỉnh Cần Thơ;

Căn cứ Công văn số 39-CV/TU ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Thường trực Tỉnh ủy V/v tách Lâm trường Mùa Xuân ra khỏi Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng;

Căn cứ ý kiến kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh họp ngày 30 tháng năm 2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang, là Khu bảo tồn loài, sinh cảnh - Khu I (Lâm trường Phương Ninh) trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, trên cơ sở sau khi chia tách Khu II (Lâm trường Mùa Xuân) thành 2 Khu riêng biệt.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng có tổng diện tích: 2805, 37 ha, gồm có 3 khu chức năng:

1. Phân khu Bảo vệ nghiêm ngặt;

2. Phân khu Phục hồi sinh thái;

3. Phân khu Dịch vụ hành chính.

Vùng đệm: 8.836, 07 ha.

Giao Gián đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng xác định vị trí của 3 phân khu chức năng có diện tích cụ thể.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng là đơn vị sự nghiệp có thu tự trang trải một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng trực thuộc Ủy ban dân tỉnh quản lý, chỉ đạo.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; về chuyên môn, nghiệp vụ, bảo vệ rừng.

2. Giao Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng trình Ủy ban dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

Xây dựng, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, có sự phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng bộ phận trực thuộc; đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, viên chức theo đúng tiêu chuẩn chức danh Nhà nước quy định.

Điều 3. Giám đốc Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức TU;
- Chi cục KL tỉnh;
- Lưu: VT, NCTH.HĐ
Xin TDC Khu BTTN LNH gui Bo NN

CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2011/QĐ-UBND thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.703

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123