Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1996/QĐ năm 1995 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định sách do Bộ trưởng Bộ Văn hoá,thông tin ban hành

Số hiệu: 1996/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Trần Hoàn
Ngày ban hành: 17/05/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1996/QĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 1996/QĐ NGÀY 17/5/1995 BAN HÀNH KÈM THEO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH SÁCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định 81/CP ngày 8/11/1993 của Chính phủ về tổ chức và chức năng nhiệm vụ - quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin;
Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Văn hoá - Thông tin;
Căn cứ Nghị định 79/CP ngày 06/11/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật xuất bản.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản "Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định những tác phẩm cần thẩm định nội dung theo quy định của Điều 17 Luật xuất bản" (gọi tắt là Hội đồng Thẩm định).

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán, Cục trưởng Cục xuất bản, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Hoàn

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định 1996/QĐ-XB ngày 17/5/1995 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin)

Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định những tác phẩm cần thẩm định nội dung căn cứ theo quy định của Điều 17 Luật xuất bản.

Điều 1. Hội đồng thẩm định những tác phẩm cần thẩm định nội dung theo quy định của Điều 17 Luật xuất bản do Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin thành lập để tư vấn giúp Bộ trưởng xem xét, xử lý những tác phẩm trước cách mạng Tháng Tám trong vùng tạm chiếm cũ, sách dịch của nước ngoài ngoài cần thẩm định nội dung, những tác phẩm có dấu hiệu vi phạm Điều 22 của Luật xuất bản.... Để quyết định cho phép xuất bản, tái bản hoặc thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu huỷ xuất bản phẩm.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn giúp Bộ trưởng:

- Xem xét biên bản đề nghị thẩm định nội dung do Hội đồng xuất bản của Nhà xuất bản đề nghị theo quy định tại mục 4 Thông tư số 38/TT-XB Quyết định những tác phẩm cần đọc kiểm tra nội dung, dự kiến danh sách những cộng tác viên đọc giám định nội dung đối với tác phẩm xét thấy cần thiết.

- Đọc kiểm tra, viết nhận xét nội dung và kiến nghị các hình thức xử lý đối với những tác phẩm cần thẩm định hoặc có dấu hiệu vi phạm Điều 22 của Luật xuất bản.

Điều 3. Tổ chức Hội đồng bao gồm các đồng chí có tên sau đây:

1. Đ/C Nguyễn Khoa Điềm, Thứ trưởng Bộ VHTT - Chủ tịch Hội đồng;

2. Đ/C Trần Văn Phượng, Cục trưởng Cục xuất bản, Uỷ viên thường trực Hội đồng;

3. GS. Huỳnh Khái Vinh, Hiệu trưởng trường ĐH Văn hoá, uỷ viên;

4. GS. Tô Ngọc Thanh, P.Viện trưởng Viện Văn hoá nghệ thuật, uỷ viên;

5. PTS Nguyễn Thế Đức, Giám đốc thư viện Quốc gia, uỷ viên:

6. Đ/C Võ Tử Thành, Vụ trưởng Vụ XB-BC, Ban TTVHTW, uỷ viên;

7. Đ/C Phùng Văn Tuyển, Trưởng phòng QL xuất bản, Cục xuất bản - Thư ký Hội đồng.

Điều 4. Hội đồng có trách nhiệm tư vấn về những vấn đề do Bộ trưởng giao, những vấn đề do Cục Xuất bản đề xuất, những đề nghị của cộng tác viên đọc kiểm tra nội dung nêu ra đề xuất biện pháp xử lý đối với các tác phẩm. Trong trường hợp cần thiết Hội đồng có thể phát biểu ý kiến của mình về các vấn đề khác có liên quan đến việc chỉ đạo và định hướng hoạt động của ngành xuất bản.

Điều 5. Chủ tịch Hội đồng thực hiện các yêu cầu của Bộ trưởng trong phạm vi của bản quy chế này, chủ trì các cuộc họp của Hội đồng, quyết định những cộng tác viên đọc kiểm tra nội dung tác phẩm mà Hội đồng cần tham khảo ý kiến của các giáo sư, các nhà khoa học...

Tổng hợp ý kiến của Hội đồng gửi kèm biên bản các cuộc họp đến Bộ trưởng đúng thời hạn.

Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm cụ thể hoá lề lối làm việc và mối quan hệ giữa Hội đồng và các cơ quan hữu quan.

Uỷ viên thường trực của Hội đồng chuẩn bị đề xuất những vấn đề đăng ký Bộ trưởng yêu cầu để Hội đồng xem xét trao đổi. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng đi vắng.

Điều 6. Hội đồng được tổ chức họp để thẩm định nội dung tác phẩm theo quy định Điều 17 Luật xuất bản; Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin có thể triệu tập toàn thể Hội đồng hoặc một bộ phận của Hội đồng để tham khảo ý kiến trước khi xử lý. Tuỳ nội dung của mỗi cuộc họp của Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin có thể mời thêm một số chuyên gia ngoài Hội đồng họp để tham khảo ý kiến.

Điều 7. Nhiệm vụ của Hội đồng là 3 năm. Trong trường hợp cần thiết, việc kéo dài hoặc rút ngắn nhiệm kỳ do Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin quyết định.

Điều 8. Cục xuất bản là đầu mối liên hệ của Hội đồng chịu trách nhiệm bố trí các cuộc họp, thông báo tình hình hoạt động xuất bản, mua sách, tài liệu để cung cấp cho các thành viên Hội đồng, chi thù lao làm việc, tiền ăn, ở, đi lại cho các thành viên của Hội đồng ở ngoài khu vực Hà Nội.

Điều 9. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách của Bộ Văn hoá - Thông tin cấp qua Cục xuất bản. Kinh phí thẩm định nội dung tác phẩm do nhà xuất bản chịu trách nhiệm theo quy định tại mục 4 Thông tư 38/TT-XB của Bộ Văn hoá - Thông tin.

Điều 10. Việc sửa đổi và bổ sung bản quy chế này do Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin quyết định.

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1996/QĐ năm 1995 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định sách do Bộ trưởng Bộ Văn hoá,thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.323
DMCA.com Protection Status