Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 197/QĐ-UBDT năm 2012 thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Bác Hồ với các dân tộc thiểu số; các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 197/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Giàng Seo Phử
Ngày ban hành: 22/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC CUỘC THI “BÁC HỒ VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ; CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VỚI BÁC HỒ KÍNH YÊU”

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 60/NĐ-CP, ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức Ủy ban Dân tộc;

Căn cQuyết định số 419/QĐ-UBDT, ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao Kế hoạch công tác năm 2012;

Căn cứ biên bản cuộc họp gia một số Bộ, ngành liên quan thống nhất tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Bác Hvới các dân tộc thiu s; các dân tộc thiểu svới Bác Hồ kính yêu” ngày 13/7/2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi với chủ đề “Bác Hồ với các dân tộc thiểu số; các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu” gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban Tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ:

- Thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi và phân công trách nhiệm các thành viên;

- Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Tổ chức;

- Phát động cuộc thi từ 01/9/2012 và tổ chức trao giải thưởng cuộc thi vào tháng 5/2013;

- Ban Tchức chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tổ chức cuộc thi đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, hiệu qu cao.

Điều 3. Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi được sử dụng con dấu của Ủy ban Dân tộc để thực hiện nhiệm vụ.

Kinh phí tchức cuộc thi được trích từ nguồn hoạt động sự nghiệp của Ủy ban Dân tộc năm 2013; hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và vận động tài trợ từ nguồn xã hội hóa để tổ chức cuộc thi. (Có dự toán chi tiết kèm theo)

Ban Tchức cuộc thi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư lệnh BĐBP;
- Ủy ban người VN ở nước ngoài;
- Lưu: VT, Vụ TT (05b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

DANH SÁCH

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI “BÁC HỒ VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ; CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VỚI BÁC HỒ KÍNH YÊU”
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 197/QĐ-UBDT ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT)

1. Ông Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Trưởng ban Tổ chức;

2. Mời Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - phó Trưởng ban;

3. Ông Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP - phó Trưởng ban;

4. Mời Ông Lâm Kiết Tường, Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam - phó Trưởng ban;

5. Mời Ông Vũ Hải, Phó Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam - phó Trưởng ban;

6. Mời Ông Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục chính trị, Bộ Quốc phòng - phó Trưởng ban;

7. Ông Chu Tuấn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc - Uỷ viên;

8. Ông Triệu Hồng Sơn, Chánh Văn phòng, Ủy ban Dân tộc - y viên;

9. Ông Lê Sơn Hải, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy ban Dân tộc - y viên;

10. Ông Vũ Bá Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc - Ủy viên;

11. Bà Bùi Thị Hồng Thi, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc - Ủy viên;

12. Ông Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Phó Cục trưởng Cục chính trị, Bộ Tư lệnh BĐBP - Ủy viên;

13. Ông Đại tá Nguyễn Hòa Văn, Tổng biên tập Báo Biên Phòng - Ủy viên;

14. Ông Đại tá Lê Huy Chức, Trưởng phòng Tài chính, Bộ Tư lệnh BĐBP- Ủy viên;

15. Ông Đại tá Nguyễn Quang Bình, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục chính trị, Bộ Tư lệnh BĐBP - Ủy viên;

16. Ông Đại tá Nguyễn Đông Tùng, Trưởng phòng Vận động quần chúng, Cục chính trị, Bộ Tư lệnh BĐBP - Ủy viên;

Tổ thư ký:

1. Ông Phạm Tuấn Mạnh, Chuyên viên chính Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc;

2. Ông Lê Văn Tâm, Chuyên viên chính Vụ Tuyên truyền, Ủy ban dân tộc;

3. Ông Phạm Phú Thịnh, Chuyên viên Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc;

4. Bà Nông Thị Phương Thảo, Chuyên viên Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc;

5. Ông Trung tá Nguyễn Châu Phi, Cán bộ phòng tuyên huấn, Cục chính trị, BTL Bộ đội Biên phòng;

6. Ông Đại úy Bùi Minh Công, Cán Bộ phòng Vận động quần chúng, Cục chính trị, BTL Bộ đội Biên phòng;

7. Bà Thượng tá Phùng Lý Hoa, trưởng Ban HCTS, Báo Biên phòng.

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC CUỘC THI

“BÁC HỒ VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ; CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VÓI BÁC HỒ KÍNH YÊU”
((Ban hành kèm theo Quyết định
số 197/QĐ-UBDT ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT)

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 12- HD/BTGTW ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời hướng tới kỷ niệm 113 năm ngày sinh nhật Bác; Ủy ban Dân tộc phối hợp với BTL Bộ đội Biên phòng cùng các Ban, ngành liên quan tổ chức cuộc thi “Bác Hồ với các dân tộc thiểu số; các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu”. Kế hoạch tổ chức cuộc thi cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nhằm tiếp tục tuyên truyền về tình yêu thương của Bác Hồ đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, tình cảm tôn kính của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Bác Hồ. Từ đó phát huy truyền thống đoàn kết phấn đấu vươn lên của nhân dân các dân tộc thiểu số, tiếp tục thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu.

- Thông qua cuộc thi nhằm vừa tái hiện lại lịch sử vừa làm phong phú thêm những quan điểm tư tưởng, sự cống hiến cả cuộc đời vì nước, vì dân của Bác, trong đó Người đặc biệt quan tâm chăm lo đến cuộc sống và sự phát triển của đồng bào các dân tộc thiểu số.

- Bổ sung những hình ảnh, tư liệu, tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí... về chủ đề nói trên phục vụ cho công tác giáo dục lịch sử truyền thống cho các thế hệ hiện tại và mai sau.

2. Yêu cầu

- Tổ chức cuộc thi bảo đảm có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo UBDT và Bộ Tư lệnh BĐBP.

- Các bộ phận tham gia (Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, truyền thông...) tích cực, chủ động thực hiện tốt trách nhiệm được giao.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi, thực sự tạo ra được phong trào qun chúng sâu rộng, lôi cuốn được đông đảo tầng lớp nhân dân, các tập thể, cá nhân trong nước và kiều bào từ nước ngoài tham gia cuộc thi.

- Đánh giá khách quan, công bằng, chính xác kết quả, lựa chọn tôn vinh những tập thể, cá nhân đã đầu tư nhiều công sức, trí tuệ cho cuộc thi. Tchức trao giải trang trọng và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ, THỜI GIAN, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, KINH PHÍ BẢO ĐẢM

1. Nội dung

- Sưu tầm tìm hiểu các tư liệu: hình ảnh, ký họa, ký sự, những bài viết, biên tập tổng hợp những câu chuyện về cuộc sống, sinh hoạt, làm việc của Bác Hồ trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Khai thác, biên tập các tài liệu như: thư gửi, công văn, chỉ thị, điện, thư gửi đồng bào, chiến sĩ, thư khen ... của Bác Hồ đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tìm hiểu, khai thác, biên tập các cuộc trò chuyện gặp gỡ, thăm hỏi, các mu chuyện về Bác Hồ đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu.

* Tất cả các tư liệu, tài liệu biên soạn phải đảm bảo chính xác, trung thực, có thời gian, địa điểm, có cơ sở khoa học; nếu sưu tầm được những tài liệu mới thì có nhân chứng, có nguồn gốc, nếu có những hiện vật để minh họa thì chụp ảnh và có chú thích cụ thể.

2. Hình thc tác phẩm dự thi

- Các tư liệu, tài liệu cũ bị mờ, rách thì tác giả phục hồi lại và biên tập thành bộ hồ sơ dự thi;

- Không hạn chế số tài liệu sưu tầm được của tập thể hoặc cá nhân, khuyến khích những tư liệu mới được phát hiện hoặc ghi chép lại những câu chuyện về Bác Hồ với đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu;

- Các tài liệu, tư liệu dự thi được trình bày viết tay nguyên bản hoặc đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, được sắp xếp thành bộ tài liệu có mục lục, có ghi tên tập thể hoặc cá nhân rõ ràng.

3. Đối tượng tham gia dự thi

- Người Việt Nam đang sống, học tập, công tác ở trong nước và ngoài nước.

- Các tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân từ Trung ương đến cơ sở.

- Người nước ngoài.

4. Thời gian

Cuộc thi được chuẩn bị xây dựng kế hoạch và các tài liệu pháp lý từ 19/5/2012, kết thúc trao giải vào 19/5/2013.

- Thực hiện tuyên truyền, quảng bá và phát động cuộc thi bắt đầu từ lúc hai Bộ ký chương trình phối hợp triển khai kế hoạch (trong tháng 8/2012).

- Nhận bài dự thi từ ngày 10/9/2012 đến hết ngày 03/02/2013 (Tính theo dấu bưu điện).

Bài dự thi gửi về:

+ Vụ tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc- số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Email: vutuyentruyen@cema.gov.vn

+ Báo Biên phòng- số 40A, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Email: lyhoabienphong@gmail.com

- Ban giám khảo chấm vòng sơ khảo: từ ngày 04/02 đến 31/3/2013

- Ban giám khảo chấm vòng chung khảo từ ngày 05/4 đến 05/5/2013

- Thông báo kết quả và trao giải thưởng vào tối ngày 19/5/2013.

5. Cơ cấu giải thưởng

a) Giải đặc biệt

- 1 Giải đặc biệt

b) Giải tập thể

- 1 giải nhất

- 3 giải nhì

- 5 giải ba

- 10 giải khuyến khích

c) Cá nhân

- 1 giải nhất

- 3 giải nhì

- 5 giải ba

- 15 giải khuyến khích

6. Kinh phí đảm bảo (Có bản dự toán kèm theo)

- Ngân sách nhà nước 400 triệu (UBDT cấp 200 triệu, Bộ Tư lệnh BĐBP cấp 200 triệu)

- Phần còn lại do Ban Tổ chức vận động tài trợ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức

a. Ban Tổ chức do đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ký quyết định thành lập. Thành phần Ban Tổ chức cuộc thi gồm:

Đồng chí Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng ban; đ/c Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP làm phó ban; mời 01 đ/c Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm phó ban; Các thành viên gồm: mời 01 đ/c lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; 01 đ/c lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam; 01 đ/c lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam; 01 đ/c lãnh đạo Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài và các đồng chí lãnh đạo của một số cơ quan thuộc UBDT và BTL Bộ đội Biên phòng tham gia Ban Tổ chức.

b. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức: Trin khai thực hiện kế hoạch cuộc thi bảo đảm mục đích, yêu cầu, thời gian... đã đề ra, quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ cho Hội đồng Giám khảo và các tiểu ban giúp việc. Thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp đánh giá kết quả... kịp thời báo cáo Ban Tuyên giáo TW, Tổng cục Chính trị, Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và Thường vụ Đảng ủy- BTL Bộ đội Biên phòng để xin ý kiến chỉ đạo cụ thể. Ban Tổ chức xem xét quyết định giải thưởng của cuộc thi sau khi Hội đồng giám khảo báo cáo kết quả chấm thi. Ban Tổ chức thông qua báo cáo kết quả cuộc thi, thông qua kịch bản, thông qua dự toán thu, chi và quyết định các chi phí cho lễ trao giải cuộc thi.

2. Ban Dân tộc phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh, Thành ủy; Ban tuyên giáo tỉnh, thành ủy và tchức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... tại địa phương tham gia cuộc thi. Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả và những tác phẩm dự thi tiêu biểu. Vụ Tuyên truyền, UBDT; Cục Chính trị, BTL BĐBP liên hệ Ban Tuyên giáo của các tỉnh, thành ủy nơi không có Ban Dân tộc và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo, tuyên truyền cổ vũ cuộc thi.

3. Tổ chức lễ trao giải

- Ltrao giải được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội hoặc Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt- Xô.

- Ban Tổ chức chỉ đạo tiểu ban lễ trao giải xây dựng kế hoạch cụ thể về buổi lễ. Trên cơ sở kế hoạch buổi lễ, báo Biên phòng phối hp các cơ quan liên quan thực hiện theo kế hoạch và kịch bản đã được Ban Tổ chức thông qua.

- Báo Biên phòng là đầu mối vận động tài trợ, xây dựng kế hoạch thu, chi kinh phí báo cáo thông qua Ban Tổ chức; chịu trách nhiệm ký các hợp đồng tài trợ, các hợp đồng liên quan đến tổ chức lễ trao giải, thanh quyết toán kinh phí đúng quy định hiện hành.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Xuân Lương

CHÍNH ỦY

Thiếu tướng, Phạm Huy Tập

 

Nơi nhận:
- Ban tuyên giáo Trung ương;
- Tổng cục Chính trị QĐNDVN;
- Hội đồng Dân tộc Quốc hội;
- Ban Cán sự Đảng UBDT;
- BT,CN, các PCN UBDT;
- BTL Bộ đội Biên phòng;
- Các đ/c trong Ban Tổ chức;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBDT, Ban dân tộc các tỉnh, thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị đầu mối thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP;
- Báo Biên phòng;
- Lưu VT.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 197/QĐ-UBDT năm 2012 thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Bác Hồ với các dân tộc thiểu số; các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.733
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45