Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2011 về thành lập Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 1909/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 17/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1909/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số: 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lấp, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông báo số: 221-TB/TU ngày 10/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 09/8/2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 1271/TTr-SNV ngày 27/7/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1. Tên gọi: Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Kạn.

2. Trụ sở: Tại thôn Lủng Hoàn, xã Xuất Hoá, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Vị trí, chức năng.

3.1. Vị trí: Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người tâm thần tỉnh Bắc Kạn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

3.2. Chức năng: Trung tâm có chức năng thực hiện việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng cho người tâm thần.

4. Nhiệm vụ.

4.1. Xây dựng kế hoạch thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho người tâm thần theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

4.2. Quản lý, chăm sóc đối tượng:

- Thực hiện chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng, lao động, sản xuất, trợ giúp các hoạt động tự quản; văn hoá, thể thao và các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khoẻ của đối tượng theo đúng chính sách hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.

- Phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin ra khỏi trung tâm trở về gia đình, tái hoà nhập cộng đồng; hỗ trợ và tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống.

- Cung cấp dịch vụ về công tác xã hội đối với cá nhân, gia đình có vấn đề xã hội (mắc bệnh tâm thần) ở cộng đồng nơi trung tâm có trụ sở.

4.3. Quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ viên chức, nhân viên của đơn vị, đào tạo bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ viên chức, nhân viên.

4.4. Quản lý tài chính, tài sản theo đúng quy định của pháp luật và những quy định hiện hành của Nhà nước.

4.5. Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động định kỳ và đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

4.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao.

5. Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm:

5.1. Ban Lãnh đạo gồm: Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm và không quá 02 Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm.

5.2. Các phòng chức năng:

- Phòng Tổng hợp - Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Y tế - Phục hồi chức năng;

- Phòng Quản lý chăm sóc đối tượng.

Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể nhiệm vụ cho các phòng chức năng.

5.3. Biên chế:

Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp nằm trong tổng biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1909/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 về thành lập Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


459

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.198.139.112