Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1906/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung Quy hoạch chi tiết Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Vịnh Hạ Long đến năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 1906/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 27/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1906/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH CHI TIẾT BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VỊNH HẠ LONG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009; Luật Quy hoạch số 30/2009/ QH12 ngày 17/6/2009; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;

Căn cứ Quyết định số 142/2002/QĐ-TTg ngày 21/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ “V/v phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Vịnh Hạ Long đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh “V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Vịnh Hạ Long đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1477/SXD-QH ngày 06/6/2015, đề nghị của UBND thành phố Hạ Long tại Văn bản số 2469/UBND ngày 23/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Quy hoạch chi tiết Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Vịnh Hạ Long đến năm 2020 (Đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 27/4/2015) như sau:

- Bổ sung vào tiết 3.1.1, điểm 3.1, khoản 3, Điều 1 (Trang 4) của Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh “V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Vịnh Hạ Long đến năm 2020” như sau:

 “d. Điểm dừng chân, dịch vụ, tham quan du lịch kết hợp mua, bán hải sản, giới thiệu sản phẩm trên Vịnh Hạ Long tại vụng Cặp Táo, Vịnh Hạ Long.

* Tính chất: Là điểm dừng chân, dịch vụ, tham quan du lịch kết hợp mua, bán hải sản, giới thiệu sản phẩm trên Vịnh Hạ Long (Tuyệt đối không bố trí dịch vụ ăn uống) phù hợp với các quy định về bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

- Quy mô: Được xem xét cụ thể ở bước phê duyệt quy hoạch (Kèm theo thiết kế kiến trúc) đảm bảo cho các luồng tàu khu vực và an toàn trong mùa mưa bão; phương án kiến trúc đẹp, đảm bảo hài hòa với cảnh quan thiên nhiên; kết cấu, vật liệu thân thiện với môi trường, hạn chế tối đa sử dụng các vật liệu như: Bê tông, sắt thép và dễ dàng di chuyển khi có yêu cầu của UBND tỉnh; dự án ứng dụng công nghệ cao, trang bị hiện đại, tiện nghi và có các giải pháp phù hợp đáp ứng cao nhất các yêu cầu về môi trường (Biện pháp xử lý chất thải rắn trong bờ, nước thải sinh hoạt, mùi đảm bảo môi trường chung khu vực và phương án đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống mưa bão, thiên tai...”.

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh “V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Vịnh Hạ Long đến năm 2020”;

Điều 2. Phân cấp UBND thành phố Hạ Long phê duyệt quy hoạch (Kèm theo thiết kế kiến trúc) đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này bổ sung Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh “V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Vịnh Hạ Long đến năm 2020” và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long; Giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới đường bộ Đại Yên; Thủ trưởng các ngành và đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH





Nguyễn Đức Long

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1906/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung Quy hoạch chi tiết Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Vịnh Hạ Long đến năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


485
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.55.57