Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1784/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển mạng lưới Trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1784/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1784/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG VÀ HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI THANH THIẾU NIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

Xét đề nghị của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển mạng lưới Trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên (sau đây gọi tắt là Đề án) với các nội dung chính sau đây:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung:

Huấn luyện kỹ năng sống và tổ chức hoạt động dã ngoại cho thanh, thiếu niên và đội ngũ cán bộ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nhằm tập hợp, đoàn kết thanh, thiếu niên và giáo dục thành lớp người có đủ bản lĩnh, năng lực, tri thức, có phương pháp tư duy sáng tạo, độc lập, khả năng làm việc tập thể, kỹ năng thích nghi và tự tin trong cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

b) Mục tiêu cụ thể:

Xây dựng 10 Trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên đại diện cho các khu vực trong cả nước. Mỗi Trung tâm có diện tích từ 7 - 10 ha, có thể thu hút thanh, thiếu niên của 3 - 4 tỉnh lân cận tới sinh hoạt; phấn đấu hàng năm, hoạt động của một Trung tâm đạt kết quả cụ thể sau:

- Tổ chức đào tạo, huấn luyện cho 25.000 - 30.000 thanh, thiếu niên đạt trình độ nắm vững và thực hành thuần thục các kỹ năng sống cơ bản;

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt dã ngoại kết hợp với huấn luyện kỹ năng sống cho 50.000 - 80.000 lượt thanh, thiếu niên;

- Đào tạo, tập huấn cho 500 - 600 cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở các địa phương (bao gồm: khối trường học, cấp huyện và cấp xã) nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong công tác vận động, đoàn kết tập hợp thanh, thiếu niên;

- Định kỳ tổ chức Trại hè Thanh thiếu niên quốc tế dành cho người Việt Nam ở nước ngoài và thanh, thiếu niên một số nước có quan hệ hữu nghị với Việt Nam, nhằm tăng cường tình đoàn kết giữa thanh, thiếu niên Việt Nam với quốc tế thông qua hoạt động giới thiệu về quê hương, đất nước, con người, văn hóa Việt Nam kết hợp du lịch khám phá các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, làng nghề truyền thống của Việt Nam.

2. Nhiệm vụ:

a) Huấn luyện cho thanh thiếu niên những kỹ năng để chủ động, tự tin, vững vàng trong cuộc sống.

b) Tổ chức hoạt động dã ngoại để bồi dưỡng, xây dựng tinh thần tập thể, tính kỷ luật, khả năng làm việc nhóm, tính năng động sáng tạo, kỹ năng vượt qua khó khăn cho thanh, thiếu niên.

c) Tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng cường tình đoàn kết giữa thanh thiếu niên các tỉnh, các khu vực trong cả nước và giao lưu quốc tế.

d) Tổ chức hoạt động du lịch, tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa nhằm tăng cường tình yêu quê hương, đất nước và tự hào dân tộc cho thanh, thiếu niên.

đ) Tạo dựng môi trường thiên nhiên lành mạnh, giúp thanh, thiếu niên khám phá, thể hiện mình để tự hoàn thiện; giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường cho thanh, thiếu niên.

e) Huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh các cấp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có nghiệp vụ, giỏi kỹ năng vận động, đoàn kết, tập hợp thanh, thiếu niên.

3. Số lượng Trung tâm và địa điểm quy hoạch

Từ năm 2011 đến 2020 quy hoạch xây dựng 10 Trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đại diện các khu vực tại 10 địa điểm sau:

- Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình;

- Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

- Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc;

- Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế;

- Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

- Huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận;

- Huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh;

- Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum;

- Huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

- Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

4. Phân kỳ đầu tư

Đề án được thực hiện theo hai giai đoạn:

- Giai đoạn 2011-2015: đầu tư xây dựng thí điểm 03 Trung tâm đại diện cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình; thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh;

- Giai đoạn 2016-2020: đầu tư xây dựng 07 Trung tâm thuộc các địa phương còn lại.

5. Giải pháp chủ yếu

a) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương lập dự án thí điểm xây dựng 03 Trung tâm giai đoạn 2011-2015, sau đó rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định cơ chế đầu tư xây dựng các Trung tâm còn lại trong giai đoạn tiếp theo.

b) Tăng cường sự tham gia của các Bộ, cơ quan và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp trong nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện giáo trình, tài liệu, chương trình huấn luyện kỹ năng sống, tổ chức hoạt động dã ngoại phù hợp với nhu cầu tâm, sinh lý của thanh thiếu niên.

c) Liên kết chặt chẽ giữa Trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên với Trung tâm hoạt động thanh, thiếu nhi, Nhà văn hóa thiếu nhi và hệ thống thiết chế văn hóa của các địa phương, khu vực trong huấn luyện kỹ năng sống và tổ chức hoạt động dã ngoại cho thanh, thiếu niên.

d) Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh, thiếu niên và người dân về nhu cầu và sự cần thiết của các kỹ năng trong cuộc sống thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử và truyền thông trực tiếp (mạng lưới cộng tác viên, sinh hoạt tổ, nhóm…).

đ) Theo dõi, giám sát, đánh giá và điều phối việc thực hiện Đề án, đồng thời giam gia đề xuất với các cơ quan quản lý những chính sách liên quan đến phát triển kỹ năng sống cho thanh, thiếu niên, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án.

6. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ các nguồn: ngân sách nhà nước; nguồn thu sự nghiệp; nguồn xã hội hóa, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn thu hợp pháp khác.

a) Nguồn vốn đầu tư xây dựng các Trung tâm:

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước:

+ Ngân sách Trung ương bố trí phần vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong dự toán ngân sách hàng năm của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

+ Ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư xây dựng Trung tâm, do Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh quản lý.

- Nguồn vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài. Khuyến khích các nguồn vốn liên doanh, liên kết tham gia đầu tư xây dựng Trung tâm theo quy định hiện hành.

b) Kinh phí hoạt động thường xuyên của các Trung tâm khi đi vào hoạt động được bảo đảm từ các nguồn:

- Nguồn thu sự nghiệp từ việc xã hội hóa một số hoạt động của Trung tâm;

- Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ theo phân cấp hiện hành;

- Các nguồn thu hợp pháp khác.

7. Tổ chức thực hiện

a) Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan trong việc tổ chức, triển khai Đề án; lập các dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng để triển khai thực hiện Đề án;

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai; kiến nghị về những thay đổi, điều chỉnh cần thiết, phù hợp với thực tế của từng thời kỳ; hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện; 3 năm sơ kết một lần và tổng kết Đề án khi kết thúc đầu tư.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn ngân sách hàng năm để thực hiện Đề án này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án.

c) Bộ Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo quy định; phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án.

d) Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan liên quan:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể nêu trong Đề án theo thẩm quyền được phân công.

đ) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan:

- Bảo đảm về đất, giải phóng mặt bằng xây dựng Trung tâm; hỗ trợ kinh phí và vận động các nguồn lực xã hội để xây dựng và tổ chức hoạt động của Trung tâm;

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp triển khai thực hiện Đề án;

- Tiếp nhận bàn giao Trung tâm từ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sau khi công trình hoàn thành; quản lý, khai thác và sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND 10 tỉnh, TP trực thuộc TW có tên tại Điều 1 của Quyết định này;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1784/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển mạng lưới Trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.030

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.53.118