Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1742/QĐ-BKHĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 15/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1742/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ văn bản số 532/VPCP-ĐP ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về việc quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2011 về việc đề nghị phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm phát triển:

- Phát triển Côn Đảo với bước đột phá ngay trong công tác quy hoạch, bố trí không gian các ngành, lĩnh vực kinh tế, với tầm nhìn dài hạn, hướng tới hiện đại, theo cơ chế của vùng lãnh thổ đặc biệt, trở thành khu kinh tế du lịch – dịch vụ chất lượng cao;

- Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử, giá trị thiên nhiên biển - rừng của Vườn quốc gia và Khu di tích lịch sử Côn Đảo theo hướng trở thành những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn;

- Ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa lịch sử. Các ngành sản xuất và các ngành dịch vụ khác chỉ phát triển đủ để phục vụ cho phát triển du lịch;

- Xây dựng Côn Đảo tương xứng với vị trí tiền tiêu, góp phần tích cực trong quá trình mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, gắn kết chặt chẽ với sự phát triển của cả vùng phía Nam Tổ quốc, với cả nước và quốc tế.

2. Mục tiêu phát triển đến năm 2020:

* Mục tiêu tổng quát:

Hoàn thành cơ bản việc xây dựng kết cấu hạ tầng, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, để Côn Đảo trở thành đô thị du lịch biển, du lịch văn hóa tầm cỡ quốc gia và quốc tế, đảm bảo quốc phòng an ninh ở vùng biển phía Đông Nam của Tổ quốc.

a) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ sản xuất vật chất là chủ yếu sang phát triển du lịch dịch vụ chất lượng cao

Phát triển kết cấu hạ tầng, các khu du lịch đáp ứng nhu cầu khách du lịch đến Côn Đảo khoảng 64 ngàn lượt/năm vào năm 2015 và 150 ngàn lượt/năm vào năm 2020.

Thu nhập nội địa tăng trung bình thời kỳ 2011-2020 vào khoảng 18-22%/năm, trong đó du lịch, dịch vụ tăng 27%/năm.

b) Sắp xếp, cơ cấu lại dân số và lao động giữa các ngành kinh tế, phù hợp với định hướng phát triển khu du lịch - dịch vụ chất lượng cao

Tổng dân số đến 2020 khoảng 15 - 20 ngàn người, tỷ lệ dân số đô thị 70%. Phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo lao động qua đào tạo đến năm 2015 đạt 80% và đến năm 2020 đạt 98 - 100%

Đảm bảo sự an toàn xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh làm cơ sở cho ổn định và phát triển kinh tế.

c) Bảo vệ đa dạng sinh học, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý và làm tăng giá trị vườn Quốc gia, bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử.

Bảo đảm độ che phủ của cây rừng và cây trồng lâu năm trên 85%; đảm bảo xử lý chất thải rắn và nước thải đạt 90 - 100% vào năm 2020.

3. Định hướng đến năm 2030: Trong vòng 20 năm tới, Côn Đảo được định hướng là:

Một đô thị phát triển bền vững với quy mô dân số vào khoảng 30.000 người, trong đó có khoảng 10.000 người quy đổi từ khách du lịch, phát triển hài hòa giữa kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa, bảo vệ hệ sinh thái rừng - biển, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Côn Đảo là đô thị du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế, một điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch trong nước và ngoài nước. Dự báo đến năm 2030 có khoảng 250 - 300 ngàn lượt khách du lịch, trong đó khách du lịch quốc tế chiếm khoảng 15-20%.

Côn Đảo là đô thị vườn, với 85% diện tích đất dành cho các vùng sinh thái tự nhiên, chỉ có 15% diện tích đất dành cho phát triển đô thị. Côn Đảo trở thành một hòn đảo sinh thái với cấu trúc đa trung tâm, mà mỗi khu đều gắn kết với hệ sinh thái rừng tự nhiên và mặt biển.

Tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Trong thời kỳ 2021 - 2030, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 8,5 - 9,0%, năm 2030 giá trị sản xuất tăng gấp 2,4 - 2,6 lần so với năm 2020, bình quân đầu người năm 2030 đạt 12.000 – 13.000 USD (giá thực tế năm 2030).

4. Định hướng phát triển ngành kinh tế chủ yếu:

4.1. Định hướng phát triển du lịch:

Phát triển du lịch biển đảo, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa - lịch sử; Đổi mới tư duy về du lịch từ khai thác thiên nhiên sang bảo tồn, phát triển du lịch chất lượng cao đạt tiêu chuẩn chất lượng ngang tầm quốc tế. Hoạt động du lịch cần bảo đảm một số nguyên tắc;

a) Hoạt động du lịch ngoài Vườn Quốc gia Côn Đảo:

- Đầu tư, xây dựng các cơ sở dịch vụ lưu trú (khách sạn cao cấp, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng), các dịch vụ vui chơi, giải trí phục vụ cho du khách tại các khu vực: bãi biển Đầm Tre, Suối Ớt, bãi An Hải, Lò Vôi và phần lớn diện tích khu Bến Đầm.

- Phát triển các tuyến, điểm tham quan du lịch tại các khu vực: đường vào bãi biển Đầm Tre; khu di tích nhà tù, các di tích lịch sử khác và các khu cộng đồng dân cư;

b) Hoạt động du lịch bên trong Vườn quốc gia Côn Đảo:

- Tổ chức các hoạt động du lịch tham quan, dã ngoại tại các khu vực: vịnh Đầm Tre, vịnh Ông Đụng và khu vực Vườn quốc gia Côn Đảo quanh Bến Đầm; toàn bộ diện tích khu vực vịnh Đông Nam Bến Đầm, khu vực vịnh Côn Sơn, Hòn Tài và Hòn Trác; đường bộ tới vịnh Ông Đụng của Khu đất liền không thuộc Đầm Tre; Phần lớn diện tích hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau và Hòn Bà. Tại các khu vực này không xây dựng cơ sở lưu trú du lịch kiên cố, quy mô lớn, chỉ đầu tư xây dựng một số trạm dừng chân, nghỉ ngơi cho du khách.

- Hoạt động du lịch trong Vườn quốc gia cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về yêu cầu bảo vệ đa dạng sinh học, nhất là tại các khu vực nhạy cảm như: vịnh Đầm Tre, vịnh Ông Đụng, khu vực Vườn quốc gia Côn Đảo quanh Bến Đầm và núi Thánh Giá; hòn Bảy Cạnh và Hòn Cau; khu vực biển và ven biển Hòn Trọc, hòn Tre và hòn Tre Nhỏ…

4.2. Định hướng phát triển các ngành khác:

Xây dựng siêu thị và mở rộng dịch vụ bán lẻ; hình thành một trung tâm thương mại hiện đại kết hợp với du lịch đi bộ tham quan và mua sắm tại khu vực Cỏ Ống và khu Trung tâm. Ngân hàng cung cấp các dịch vụ thanh toán trong giao dịch mua bán; dịch vụ đổi tiền cho khách du lịch… Phát triển hạ tầng viễn thông ở cả ba bưu cục (Trung tâm, Bến Đầm, Cỏ Ống). Phát triển y tế đáp ứng tốt nhu cầu của người dân trên đảo, người đến làm ăn trên vùng biển và khách du lịch. Trong giai đoạn 2016 - 2020 xem xét xây dựng tại Côn Đảo một bệnh viện đạt tiêu chuẩn cơ sở y tế quốc tế, đủ khả năng cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao cho khách du lịch và nhân dân trên đảo. Phát triển giáo dục phổ thông, tiến tới thực hiện chương trình giảng dạy song ngữ Anh - Việt theo tiêu chuẩn quốc tế. Kiên cố hóa trường, lớp học theo chuẩn quốc gia. Đào tạo và dạy nghề theo mô hình đào tạo từ xa.

5. Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng:

- Nâng cấp và xây mới các tuyến đường giao thông xuyên đảo, hệ thống đường nội thị tại khu Trung tâm, Bến Đầm, Cỏ Ống và các tuyến đường kết nối đến các khu, điểm du lịch. Duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp các tuyến giao thông đường bộ; xây dựng mới đường bộ xung quanh đảo lớn; xây dựng đường du lịch sinh thái trong Vườn quốc gia, trên đảo chính và các đảo khác, tạo ra các đường du lịch sinh thái trên các bình độ khác nhau vào các khu vực, các điểm địa hình khác biệt để hình thành các sản phẩm du lịch đặc sắc. Các dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Côn Đảo cần nghiên cứu để thích ứng với biển đổi khí hậu và mực nước biển dâng;

- Nâng cấp cảng Bến Đầm thành cảng tổng hợp, xây dựng một số cảng du lịch tại vịnh Côn Sơn, vịnh Ông Đụng. Phát triển tàu khách chất lượng cao trên các tuyến Côn Đảo – Vũng Tàu, Côn Đảo – Bạc Liêu và đến một số tỉnh khác phục vụ cho phát triển du lịch Côn Đảo;

- Xây dựng hoàn chỉnh khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá và Trung tâm tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ của khu vực để bảo đảm an toàn cho ngư dân và tàu thuyền hoạt động;

- Tiếp tục nâng cấp hoàn chỉnh cảng hàng không Côn Sơn đạt cấp 3C theo tiêu chuẩn ICAO và phục hồi tuyến bay từ Vũng Tàu ra Côn Đảo. Tăng số chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Côn Đảo và ngược lại. Trong giai đoạn 2021-2030, mở rộng và nâng cấp nhà ga Côn Sơn đạt tiêu chuẩn 4C theo tiêu chuẩn ICAO, có thiết kế đặc sắc, ấn tượng;

- Hoàn thiện các hồ chứa nước ngọt hiện có và xây mới hồ chứa nước tại Khu trung tâm (hồ An Hải và Quang Trung 1,2); Khu Cỏ Ống (hồ Cỏ Ống 1 và 2, hồ Suối Ớt). Xây dựng các tuyến đường ống cấp nước cho nhu cầu phát triển của cụm cảng, khu Bến Đầm và khu vực sân bay Cỏ Ống và đến các điểm du lịch;

- Cải tạo hệ thống thoát nước tại khu Trung tâm Côn Đảo và xây dựng mới các hệ thống thoát nước cho khu Bến Đầm và khu Cỏ Ống. Cải tạo hệ thống thoát nước tại thị trấn Côn Đảo, đồng thời xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải;

- Trước mắt, nâng cấp nhà máy phát điện Diezel, sớm đầu tư xây dựng các trạm điện mặt trời, phong điện và có thể phát triển điện thủy triều. Tăng cường phát triển nguồn điện dùng năng lượng mặt trời. Phát triển mạng lưới cung cấp điện, bắt đầu từ khu trung tâm đến khu Bến Đầm, khu Cỏ Ống; nối mạng điện dọc theo tuyến đường bộ du lịch trên Đảo;

- Xây dựng hệ thống thu gom và xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt và chất thải y tế; thu gom, phân loại và vận chuyển 100% chất thải rắn. Xây dựng trạm quan trắc môi trường khu vực Côn Đảo;

- Lựa chọn một số di tích tiêu biểu để bảo tồn nguyên gốc, các di tích còn lại có thể sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế. Thường xuyên sửa chữa, chống xuống cấp các khu di tích;

- Đến năm 2020, về cơ bản xây mới và sửa chữa các Trường tiểu học và Trường phổ thông cơ sở tại Côn Đảo, đảm bảo 100% trường học đều đạt chuẩn giáo dục quốc gia;

- Nâng cấp Trung tâm Quân dân y, trạm y tế khu Cỏ Ống và xây dựng trạm y tế khu Bến Đầm. Trong giai đoạn 2016-2020, xem xét xây dựng bệnh viện 100 giường cao cấp;

- Xây dựng nhà văn hóa tại các khu dân cư; xây dựng trung tâm thông tin du lịch, truyền hình cáp; xây dựng quảng trường và xây dựng trung tâm theo dõi môi trường, cứu hộ, cứu nạn;

- Bảo tồn vĩnh cửu khu di tích - chứng tích Côn Đảo trong một không gian liên hoàn, tái hiện lại không gian sống của đảo trước đây và sử dụng đa số các công trình vào mục đích du lịch;

- Quản lý, bảo vệ tốt vườn quốc gia Côn Đảo và xây dựng khu bảo tồn biển tại vùng biển của đảo;

- Phát triển chợ tại thị trấn Côn Đảo, khu Bến Đầm và khu Cỏ Ống. Xây dựng các khu dự trữ lương thực, thực phẩm, xăng dầu và các loại nhu yếu phẩm khác ở khu Bến Đầm và cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Thực hiện chính phủ điện tử. Phát triển đa dạng các loại hình viễn thông, Internet không dây ở các khu đô thị, khu nghỉ dưỡng, khu đô thị vườn;

- Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng. Đầu tư xây dựng và nâng cấp, kiên cố hóa các công trình hạ tầng phục vụ quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu kiểm soát, bảo vệ vùng biển và thềm lục địa phía Đông Nam của Tổ quốc.

6. Tổ chức không gian lãnh thổ của Côn Đảo:

- Khu trung tâm: Cơ quan hành chính, khu di tích, khu du lịch - dịch vụ, khu công viên cây xanh và khu dân cư;

- Khu Cỏ Ống: Dịch vụ sân bay, dịch vụ thương mại hàng không, dịch vụ tài chính ngân hàng; Khu du lịch trung tâm Cỏ Ống; Khu dân cư; Công viên và Quảng trường công cộng;

- Khu Bến Đầm, Hòn Bà, Hòn Trác…: dịch vụ du lịch, dịch vụ cảng, hàng hải, cứu hộ, neo đậu tránh bão; khu cây xanh công cộng và đô thị; khu an ninh quốc phòng;

- Khu Đầm Tre và các đảo vệ tinh khác: Bố trí các khu du lịch, dịch vụ, vui chơi giải trí cao cấp, các hòn đảo nhỏ được duy trì trong điều kiện tự nhiên đảm bảo hoạt động du lịch ít tác động đến môi trường;

- Bố trí tượng đài ở khu di tích nghĩa trang Hàng Dương, đỉnh núi Thánh Giá và Ngọn lửa tự do ở vịnh Côn Sơn. Xây dựng ở khu vực Bến Đầm một biểu tượng ghi nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh khi vượt đảo. Nghiên cứu phương án xây dựng hình tượng một ngọn đuốc vĩnh cửu dựng trên một hòn đảo và tượng đài ở cầu tàu 914, trước vịnh Côn Sơn.

7. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư: có phụ lục kèm theo.

8. Cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù: Thực hiện theo Quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện các nội dung như sau:

- Tổ chức công bố công khai quy hoạch này sau khi được phê duyệt;

- Chỉ đạo việc lập mới, điều chỉnh, bổ sung và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và các loại quy hoạch khác có liên quan đến huyện Côn Đảo;

- Nghiên cứu xem xét điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của các loại quy hoạch và sự cân đối, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Lập các kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm, các dự án cụ thể để tập trung đầu tư, ưu tiên bố trí nguồn vốn một cách hợp lý. Đẩy nhanh việc đầu tư, thực hiện các chương trình, dự án có quy mô, tính chất quan trọng theo thứ tự ưu tiên thuộc lĩnh vực quản lý nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Côn Đảo;

- Chủ trì tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, tuyên truyền, quảng bá, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các thành phần kinh tế tham gia thực hiện quy hoạch; tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn theo chức năng được phân công, phân cấp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Có giải pháp và xây dựng phương án huy động các nguồn vốn một cách cụ thể, hợp lý, có tính khả thi nhằm thu hút vốn đầu tư; giảm tỷ lệ huy động vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) phù hợp với khả năng cân đối vốn và có các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực phù hợp nhằm bảo đảm tính khả thi của quy hoạch;

- Nghiên cứu ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành (nếu vấn đề vượt quá thẩm quyền) các cơ chế, chính sách cụ thể nhằm huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, ưu đãi, thu hút đầu tư để bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Côn Đảo.

Điều 3. Các Bộ, ngành liên quan với chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung và huyện Côn Đảo nói riêng; phối hợp và hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc lập, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, đề án, quy hoạch đã nêu tại Điều 2 của Quyết định này, cũng như trong việc nghiên cứu xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể áp dụng tại huyện Côn Đảo; đẩy nhanh việc đầu tư, thực hiện các công trình, dự án có quy mô, tính chất quan trọng đối với sự phát triển của huyện Côn Đảo đã được quyết định đầu tư; nghiên cứu xem xét điều chỉnh, bổ sung vào các quy hoạch phát triển ngành, kế hoạch đầu tư các công trình, dự án liên quan dự kiến sẽ được đầu tư tại huyện Côn Đảo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước; Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội; NH Phát triển Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh BR-VT;
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Côn Đảo;
- Website Chính phủ; Công báo Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT: BT, các TT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, QLQH.

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1742/QĐ-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

I. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐẾN NĂM 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

DANH MỤC DỰ ÁN

Giá trị công trình

Giai đoạn đầu tư

2010-2015

2016-2020

 

TỔNG CỘNG

3.650.000

2.110.000

1.540.000

1

Mở rộng nâng cấp sân bay Côn Đảo (loại máy bay 150 hành khách)

600.000

200.000

400.000

2

Tuyến đường Tây Bắc Côn Đảo (kết hợp đường thủy với đường bộ)

940.000

440.000

500.000

3

Nâng cấp đường từ Cỏ Ống - Bến Đầm

150.000

150.000

 

4

Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật 3 khu đô thị: Trung tâm, Bến Đầm, Cỏ Ống

600.000

300.000

300.000

5

Cảng Tàu khách Côn Đảo

85.000

85.000

 

6

Tàu khách công suất lớn (2 chiếc x loại 200 khách/tàu)

130.000

60.000

70.000

7

Khu neo đậu tránh bão tại Bến Đầm

100.000

100.000

 

8

Nhà máy điện điezen

250.000

250.000

 

9

Nhà máy cấp nước sinh hoạt công suất 6000 m3/ngày đêm

170.000

100.000

70.000

10

Hệ thống xử lý nước thải

300.000

300.000

 

11

Nhà máy xử lý rác thải

70.000

70.000

 

12

Xây dựng hệ thống hồ chứa nước ngọt

100.000

 

100.000

13

Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích nhà tù và các di tích Sở lao động khổ sai.

100.000

 

100.000

14

Trùng tu, tôn tạo chứng tích nghĩa trang Hàng Dương và các công trình phụ trợ

50.000

50.000

 

15

Dự án phát triển thông tin truyền thông

5.000

5.000

 

16

Các dự án đầu tư Vườn Quốc gia Côn Đảo

Dự án QH Tổng thể đầu tư phát triển VQG Côn Đảo giai đoạn đến năm 2020: 187,28 tỷ đồng.

II. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH TỈNH VÀ HUYỆN ĐẾN NĂM 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên dự án

Giá trị công trình

Giai đoạn đầu tư

2010-2015

2016-2020

 

Tổng số

210.000

160.000

50.000

1

Mở rộng nâng cấp Cảng Côn Đảo tại Vũng Tàu

30.000

30.000

 

2

Xây dựng giai đoạn II: Trung tâm văn hóa và thể dục thể thao.

30.000

30.000

 

3

Xây dựng trung tâm quan trắc môi trường khu vực Côn Đảo

20.000

20.000

 

4

Xây dựng quảng trường trung tâm (2 ha)

30.000

 

30.000

5

Xây dựng trường tiểu học bán trú

30.000

30.000

 

6

Xây dựng hạ tầng làng nghề thủ công mỹ nghệ

20.000

 

20.000

7

Trạm y tế khu Bến Đầm

10.000

10.000

 

8

Xây dựng trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực Côn Đảo

20.000

20.000

 

9

Trung tâm tiếp sóng truyền hình cáp và mạng truyền dẫn

20.000

20.000

 

III. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẰNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐẾN 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên dự án

Giá trị công trình

Giai đoạn đầu tư

2010-2015

2016-2020

 

Tổng số

10.049.700

2.369.700

7.680.000

I

Các dự án đã cấp giấy CN đầu tư

1.119.700

1.119.700

 

1

Khu du lịch nghỉ mát Việt Nga (đang xây dựng)

90.000

90.000

 

2

Xây dựng nhà máy phong điện (đang xây dựng)

330.300

330.300

 

3

Khu du lịch Bãi Nhát

445.000

445.000

 

4

Khu du lịch Bãi Dương

204.000

204.000

 

5

Nuôi cấy ngọc trai biển theo công nghệ mới (đang xây dựng)

50.400

50.400

 

II

Các dự án đã có chủ trương đầu tư

6.580.000

1.250.000

5.330.000

6

Hotel Resort Regency Hyatt Côn Đảo (Đầm Trầu nhỏ)

1.080.000

500.000

580.000

7

Khu du lịch sinh thái Hòn Cau

500.000

 

500.000

8

Hạ tầng cụm công nghiệp Bến Đầm

200.000

200.000

 

9

Khu du lịch tại bán đảo Con Ngựa

4.500.000

500.000

4.000.000

10

Nhà máy điện thủy triều (sóng biển)

300.000

50.000

250.000

III

Các dự án đề xuất mới

2.350.000

0

2.350.000

11

Khu du lịch Cỏ Ống

450.000

 

450.000

12

Khu du lịch Trung tâm

450.000

 

450.000

13

Khu du lịch Bến Đầm

450.000

 

450.000

14

Khu du lịch Đầm Tre

500.000

 

500.000

15

Khu thương mại trung tâm

500.000

 

500.000

 

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1742/QD-BKHDT

Hanoi, November 15, 2011

 

DECISION

APPROVING THE MASTER PLAN ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF CON DAO DISTRICT, BA RIA-VUNG TAU PROVINCE, UP TO 2020, WITH A VISION TOWARD 2030

THE MINISTER OF PLANNING AND INVESTMENT

Pursuant to the Government's Decree No.116/2008/ND-CP of November 14, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Planning and Investment;

Pursuant to the Government's Decree No. 92/2006/ND-CP of September 7, 2006, on elaboration, approval and management of socio-economic development master plans;

Pursuant to the Government's Decree No. 04/2008/ND-CP of January 11, 2008, amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 92/ 2006/ND-CP, on elaboration, approval and management of socio-economic development master plans;

Pursuant to the Government Office's Document No. 532/VPCP-DP of January 25, 2011, on the socio-economic development master plan of Con Dao district;

At the proposal of the People's Committee of BaRia-Vung Tau province in Report No. 109/TTr-UBND of September 12, 2011, proposing approval of the master plan on socio-economic development of Con Dao district, Ba Ria-Vung Tau province, up to 2020, with a vision toward 2030,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. To approve the master plan on socio-economic development of Con Dao district, Ba Ria-Vung Tau province, up to 2020 with a vision toward 2030, with the following major contents:

1. Development viewpoints:

- To develop Con Dao into a high-quality tourist and service economic zone with a breakthrough in the planning and spatial arrangement of industries, with a long-term vision toward modernity and mechanisms for a special territory;

- To conserve, embellish, and promote historical values and values of the sea and forests of Con Dao national park and historical relic to turn them into original and attractive tourist products;

- To prioritize development of eco-tourism, luxury resort tourism and cultural and historical tourism. To develop other manufacture and service industries just enough to serve tourism development;

- To build Con Dao to match its outpost position, making active contributions to the country's opening up and international economic integration, maintaining defense and security, and in close association with the development of the southern region, the whole country and the world.

2. Development objectives to 2020:

* General objectives:

To basically complete the construction of infrastructure and embellishment of historical and cultural relics to turn Con Dao into a national and international urban center for marine and cultural tourism, assuring defense and security in the southeastern sea of the country.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To develop infrastructure and tourist sites to meet the needs of tourists to Con Dao with the number of arrivals to reach around 64,000/ year by 2015 and 150,000/year by 2020.

The domestic income will grow at around 18-22% on annual average during 2011-2020, with tourism and service growing at 27% annually.

b/ To arrange and restructure the population and labor among industries in conformity with orientations for development of a high-quality tourism-service zone

To reach a population of around 15,000-20,000 by 2020, with the urban population accounting for 70%. To develop human resources so that the rate of trained labor will reach 80% by 2015 and 98-100% by 2020.

To assure social safety and consolidate defense and security as the basis for stability and economic development.

c/ To protect biodiversity, reasonably exploit and use natural resources and raise the value of the national park, and preserve and embellish historical relics

The coverage of forests and perennial trees will reach over 85%; 90-100% of solid waste and wastewater will be treated by 2020.

3. Orientations up to 2030: In the next 20 years, Con Dao is set to become:

A sustainable developed urban center with a population of around 30,000, including about 10,000 tourists equivalent, economic activities developing in harmony with conservation of historical and cultural relics, protection of the forest-marine ecosystem and maintenance of security and defense.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

An urban garden with 85% of its land area slated for natural eco-zones and only 15% for urban development and an eco-island with multiple central points, each having a natural forest ecosystem and sea areas.

To record fast and sustainable economic growth. During 2012-2030, the production value will annually grow at 8.5-9% on average. By 2030, the production value will increase by 2.4-2.6 times the 2020 level and the average income per capita will reach USD 12,000-13,000 (at the actual price of 2030).

4. Orientations for development of key industries:

4.1. Orientations for tourism development:

To develop sea and island tourism, eco-tourism and cultural and historical tourism. To change thinking about tourism from exploitation to conservation of the nature and development of high-quality tourism up to international standards. Tourism activities should adhere to a number of principles:

a/ Tourism activities outside Con Dao national park:

- To invest in and build lodging establishments (luxury hotels, motels and resorts) and leisure and recreational services for visitors in Dam Tre, Suoi Ot, An Hai and Lo Voi beaches and most of Ben Dam area;

- To develop tourist tours and destinations on the way leading to Dam Tre beach; the prison relic, other historical relics and residential areas.

b/ Tourism activities inside Con Dao national park:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tourism activities inside the national park should strictly meet requirements on biodiversity protection, especially in such sensitive areas as Dam Tre and Ong Dung bays, Con Dao national park area round Ben Dam and Thanh Gia mountain; Bay Canh and Cau islets; the sea and coastal areas of Troc, Tre and small Tre islands, etc.

4.2. Orientations for development of other industries'.

To build supermarkets and expand retail services; to form a modern trade center in combination with sight-seeing and shopping walks in Co Ong area and the Center; banking services, including payment for trading transactions and money exchange for tourists, etc. To develop telecommunications infrastructure facilities in the three post offices (the Center, Ben Dam and Co Ong). To develop healthcare services to meet the needs of locals, business people and tourists. During 2016-2020, to consider and build in Con Dao an international standard hospital providing high-quality healthcare services for tourists and locals. To develop general education and gradually introduce a Vietnamese-English bilingual teaching program up to international standards. To consolidate schools and classrooms up to national standards. To provide distance training and vocational training.

5. Orientations for infrastructure development:

- To upgrade and build trans-island roads and roads within in the Center, Ben Dam and Co Ong and roads linking tourist zones and sites. To repair, maintain and upgrade roads; to build belt roads on major islands; to build eco-tourism roads in the national park, the main island and other islands, forming different eco-tourism routes to areas and points with peculiar terrains to create special tourist products. Studies should be conducted to adapt technical infrastructure projects in Con Dao to climate change and sea level rise;

- To upgrade Ben Dam into a general port, to build some tourist ports in Con Son and Ong Dung bays. To develop high-quality passenger ships on Con Dao-Vung Tau and Con Dao-Bac Lieu routes and routes linking other provinces for development of Con Dao's tourism;

- To completely build mooring and storm shelter areas for fishing ships and the regional search, rescue and salvage center to ensure safety for fishermen and vessels;

- To continue upgrading Con Son airport up to ICAO's (International Civil Aviation Organization) 3C standards and resume flights from Vung Tau to Con Dao. To increase flights from Ho Chi Minh City to Con Dao and vice versa. During 2021-2030, to expand and upgrade Con Son airport up to ICAO's 4C standards with a special and impressive design;

- To complete existing freshwater reservoirs and build reservoirs in the Center (An Hai reservoir and Quang Trung reservoirs 1 and 2); and Co Ong area (Co Ong reservoirs 1 and 2, Suoi Ot reservoir). To build water pipelines for the development of the port cluster, Ben Dam area, Co Ong airport area and tourist spots;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Initially, to upgrade the diesel-operated power plant, to soon build solar and wind mills and possibly generate tidal power. To increasingly develop solar power sources. To develop electricity supply networks, starting from the Center to Ben Dam and Co Ong areas; to link electricity networks along the tourist route on the island;

- To build systems to collect, and plants to treat, daily-life waste and plants to treat daily-life wastewater and medical waste; to collect, sort and transport 100% of solid waste. To build an environmental observation station for Con Dao area;

- To select a number of typical relics for conservation, to use other relics for economic development. To regularly repair and upgrade relics;

- By 2020, to basically build and repair primary and lower secondary schools in Con Dao, ensuring 100% of schools reaching national education standards;

- To upgrade the military-civil health center and Co Ong health station and build Ben Dam health station. During 2016-2020, to consider building a 100-bed quality hospital;

- To build cultural houses in residential areas; to build tourist information and cable television centers; to build a public square and an environmental observation, rescue and salvage center;

- To permanently conserve Con Dao historical relic-evidence in a complete space, restoring the past living space of the island and using most construction works for tourism;

- To properly manage and protect Con Dao national park and build a marine reserve in the sea area of the island;

- To develop markets in Con Dao township and Ben Dam and Co Ong areas. To build zones for reserve of food, food stuffs, petrol and other essential commodities in Ben Dam area, and filling stations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To closely combine economic development with maintenance of security and defense. To build, upgrade and consolidate infrastructure works for defense and security, meeting requirements for control and protection of the southeastern sea and continental shelf of the country.

6. Spatial organization of the territory of Con Dao:

- The Center: Administrative agencies, relics, tourist-service zones, greeneries and parks and residential areas;

- Co Ong area: Airport services, commercial aviation services, finance and banking services; Co Ong tourist center; residential areas; parks and a public square;

- Ben Dam, Hon Ba and Hon Trac areas: Tourist services, port, maritime, rescue, mooring and storm shelter services; public greeneries and urban centers; security and defense zones;

- Dam Tre area and other satellite islands: Luxury tourist, service and leisure and recreational zones, to keep small islands in natural conditions to minimize tourism activities' impacts on the environment;

- To arrange monuments in Hang Duong cemetery relic and Thanh Gia mountain peak and the Flame of Liberty in Con Son bay. To build in Ben Dam area a symbol in memory of fallen heroes escaping from the island. To study a plan to build an eternal torch on an island and a monument at pier 914 in front of Con Son bay.

7. A list of prioritized investment projects is enclosed.

8. Preferential and special mechanisms and policies are adopted under the Prime Minister's separate decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Making public this master plan after its approval;

- Directing the elaboration, modification, supplementation and approval of the land use master plan and plan and other master plans related to Con Dao district;

- Studying and considering adjusting and supplementing the socio-economic development master plan, land use master plan and plan, construction master plan and master plans of sectors, industries and key products of Ba Ria-Vung Tau province to ensure their uniformity and consistency and balance and harmony between socio-economic development and defense and security and submitting them to competent authorities for approval;

- Formulating long-, medium- and short-term plans, key socio-economic development programs and specific projects to concentrate investment and prioritize funding sources rationally. Accelerating investment in and implementing programs and projects of important size and nature in the sector-based priority order to boost socio-economic development of Con Dao district;

- Assuming the prime responsibility for organizing investment promotion and dissemination activities to attract domestic and overseas investors and economic sectors to participate in the master plan implementation; supervising and examining the implementation of development investment projects in the locality according to its assigned and decentralized functions; and reporting to the Prime Minister and the Ministry of Planning and Investment;

- Adopting specific, reasonable and feasible solutions and plans to raise funds for investment; reducing funds raised from the state budget (central and local) suitable to its capital balancing capacity, and mechanisms and policies to raise appropriate resources to ensure the master plan's feasibility;

- Studying and promulgating or submitting to competent state agencies for promulgation (for issues beyond its competence) specific mechanisms and policies to effectively raise and use resources, and mechanisms and policies on investment incentives to attract investment in order to fulfill socio-economic development objectives, tasks and orientations of Con Dao district.

Article 3. Related ministries and sectors shall, within their functions and tasks, perform the state management in Ba Ria-Vung Tau province in general and Con Dao district in particular; coordinate with and assist the People's Committee of Ba Ria-Vung Tau province in elaborating and supplementing regulations, plans and master plans mentioned in Article 2 of this Decision; and in studying, formulating and submitting to competent state agencies for promulgation specific mechanisms and policies applicable to Con Dao district; boost investment in and implementation of works and projects important to the development of Con Dao district, investment in which has been decided; and study and consider adjusting and supplementing sectoral development master plans and plans on investment in related works and projects to be invested in Con Dao district.

Article 4. This Decision takes effect on the date of its signing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

MINISTER OF PLANNING AND INVESTMENT
Bui Quang Vinh

 

APPENDIX

PRIORITIZED INVESTMENT PROJECTS DURING 2010-2020
(To the Planning and Investment Minister's Decision No. 1742/QD-BKH of November 15, 2011)

I. CENTRALLY INVESTED PROJECTS TO 2020

Unit of calculation: million VND

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Work value

Investment phase

2010-2015

2016-2020

 

Total

3,650,000

2,110,000

1,540,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Expansion and upgrading of Con Dao airport (for 150-passenger aircraft)

600,000

200,000

400,000

2

Northeastern Con Dao route (combination of waterway and road)

940,000

440,000

500,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Upgrading of the road from Co Ong to Ben Dam

150,000

150,000

 

4

Building of technical infrastructure of 3 urban centers: the Center, Ben Dam and Co Ong

600,000

300,000

300,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Con Dao passenger ship port

85,000

85,000

 

6

Large passenger ships (two 200-passenger ships)

130,000

60,000

70,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mooring and storm shelter area in Ben Dam

100,000

100,000

 

8

Diesel-operated power plant

250,000

250,000

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Daily-life water supply plant with a daily capacity of 6.000 m3

170,000

100,000

70,000

10

Wastewater treatment system

300,000

300,000

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Waste treatment plant

70,000

70,000

 

12

System of freshwater reservoirs

100,000

 

100,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Conservation, embellishment and promotion of values of the prison relic and relics of the Corvee Department

100,000

 

100,000

14

Maintenance and embellishment of Hang Duong cemetery evidence and supporting works

50,000

50,000

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Information and communication development project

5,000

5,000

 

16

Investment projects of Con Dao national park

The development investment master plan on Con Dao national park to 2020: VND 187.28 billion.

II. PROVINCIALLY AND DISTRICT-INVESTED PROJECTS TO 2020

Unit of calculation: million VND

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Projects

Work value

Investment phase

2010-2015

2016-2020

 

Total

210,000

160,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Expansion and upgrading of Con Dao port in Vung Tau

30,000

30,000

 

2

Phase-II construction of the cultural and sport-physical training center

30,000

30,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Construction of an environmental observation center for Con Dao area

20,000

20,000

 

4

Construction of the central square (2 ha)

30,000

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Construction of semi-boarding primary schools

30,000

30,000

 

6

Construction of infrastructure for handicraft villages

20,000

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

Health station in Ben Dam area

10,000

10,000

 

8

Construction of a search and rescue center for Con Dao area

20,000

20,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

Center for cable television relay and transmission network

20,000

20,000

 

III. PROJECTS INVESTED BY DOMESTIC AND OVERSEAS ENTERPRISES TO 2020

Unit of calculation: million VND

No.

Projects

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Investment phase

2010-2015

2016-2020

 

Total

10,049,700

2,369,700

7,680,000

I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,119,700

1,119,700

 

1

Vietnam-Russia tourist resort (under construction)

90,000

90,000

 

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

330,300

330,300

 

3

Bai Nhat tourist site

445,000

445,000

 

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

204,000

204,000

 

5

Culture and transplantation of pearls by new technology (under construction)

50,400

50,400

 

II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6,580,000

1,250,000

5,330,000

6

Con Dao Resort Regency Hyatt Hotel (small Dam Trau)

1,080,000

500,000

580,000

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

500,000

 

500,000

8

Infrastructure of Ben Dam industrial cluster

200,000

200,000

 

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4,500,000

500,000

4,000,000

10

Tide (wave)-operated power plant

300,000

50,000

250,000

III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2,350,000

0

2,350,000

11

Co Ong tourist site

450,000

 

450,000

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

450,000

 

450,000

13

Ben Dam tourist site

450,000

 

450,000

14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

500,000

 

500,000

15

Central trade center

500,000

 

500,000

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1742/QĐ-BKHĐT ngày 15/11/2011 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.903

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!