Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1732/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 1732/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trần Chiến Thắng
Ngày ban hành: 07/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1732/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa.
Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét các Công văn số: 654/UBND ngày 11 tháng 4 năm 2009; 655/UBND ngày 11 tháng 4 năm 2009; 656/UBND ngày 11 tháng 4 năm 2009; 657/UBND ngày 11 tháng 4 năm 2009; 658/UBND ngày 11 tháng 4 năm 2009; 659/UBND ngày 11 tháng 4 năm 2009; 660/UBND ngày 11 tháng 4 năm 2009; của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và hồ sơ di tích;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia;

Di tích lịch sử Hệ thống di tích Đường Hồ Chí Minh (Đường Trường Sơn) tại tỉnh Quảng Bình, gồm;

1. Đường 20 -Quyết thắng, gồm: Dốc Ba Thang, Tổng kho NH, Hang Thông tin, Hang Y tá, xã Tân trạch, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch.

2. Đường Ba Trại - Ngã ba Thọ Lộc, xã Vạn trạch, huyện Bố Trạch,

3. Đường 16, gồm: Ngã tư Thạch Bàn, Suối nước khoáng Bang, Làng Ho), xã Kim Thủy, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy.

4. Hang Lèn Hà, xã Thanh hóa, huyện Tuyên Hoá.

5. Đường 15, gồm: Cầu Ka Tang, Khe Rinh, Đèo Đá Đẽo, Xã lâm Hóa huyện Tuyên Hoá, xã trung Hoà, xã Thượng Hoà, huyện Ninh Hóa.

5. Đồi Cha Quang, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.

7. K0 - Đường 10, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn Phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Chiến Thắng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1732/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


995
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66