Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 173-TTg năm 1995 về việc tổ chức ngày truyền thống ngành thuỷ sản 1-4 hàng năm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 173-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 18/03/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 173-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THUỶ SẢN 1-4 HÀNG NĂM.

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để phát động trong cán bộ, công nhân viên chức ngành Thuỷ sản và ngư dân phong trào thi đua sản xuất, xây dựng ngành Thuỷ sản lớn mạnh, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày Người về thăm làng cá tháng 4 năm 1959;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Hàng năm lấy ngày 1-4 là "Ngày truyền thống ngành Thuỷ sản"; bắt đầu từ năm 1995, kỷ niệm 35 năm ngày thành lập ngành Thuỷ sản.

Điều 2.- Nội dung, yêu cầu Ngày truyền thống ngành Thuỷ sản là:

- Giáo dục tình cảm cách mạng yêu quê hương, đất nước, yêu ngành nghề trong cán bộ, công nhân viên và ngư dân ngành Thuỷ sản.

- Động viên phong trào hăng say lao động sản xuất, xây dựng ngành Thuỷ sản lớn mạnh, góp phần bảo vệ an ninh vùng biển và xây dựng đất nước giàu đẹp.

- Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng ngành, lao động sản xuất giỏi và gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Việc tổ chức Ngày truyền thống ngành Thuỷ sản hàng năm phải thiết thực, có hiệu quả, bằng những hoạt động phong phú như một tập quán văn hoá tốt đẹp trong nhân dân, không phô trương, lãng phí.

Điều 3.- Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện Quyết định này theo đúng nội dung, yêu cầu ghi ở Điều 2.

Điều 4.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã Ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No: 173-TTg

Hanoi, March 18, 1995

 

DECISION

ON THE ORGANIZATION OF THE TRADITION DAY OF THE AQUACULTURAL SERVICE ON THE 1ST OF APRIL EACH YEAR

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
In order to initiate, among the officials and employees of the aquacultural service and fishermen, a movement of emulation in production and building the aquacultural service into a major and strong branch, in implementation of the teaching of President Ho Chi Minh when he visited a fishing village in April 1959;
At the proposal of the Minister of Aquatic Resources,

DECIDES:

Article 1.- Every year, the first day of April shall be observed as "Tradition Day of the Aquacultural Service", beginning in 1995, on the occasion of the 35th anniversary of the founding of the service.

Article 2.- The contents and requirements of the Tradition Day of the Aquacultural Service consist in :

- Cultivating the revolutionary sentiments, the love for the native land, the country and the profession among the officials and employees of the aquacultural service, and fishermen.

- To stimulate the movement of enthusiastic labor in production and building a major and strong aquacultural service, to contribute to the defense of the security of the sea areas, and building a beautiful and prosperous country.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 173-TTg năm 1995 về việc tổ chức ngày truyền thống ngành thuỷ sản 1-4 hàng năm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.364

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230