Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 165/QĐ-UBDT về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác truyền thông Chương trình 135 giai đoạn II năm 2008 do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 165/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Giàng Seo Phử
Ngày ban hành: 27/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 165/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II NĂM 2008

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định 60/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-UBDT , ngày 12/10/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chiến lược truyền thông Chương trình 135 giai đoạn II;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135 giai đoạn II

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ truyền thông Chương trình 135 giai đoạn II năm 2008 như sau:

- Báo Dân tộc và Phát triển tổ chức thực hiện tuyên truyền về Chương trình 135 trên các số báo phát hành

- Trung tâm Thông tin thực hiện việc thông tin, tuyên truyền về Chương trình 135 giai đoạn II trên trang Web của Ủy ban Dân tộc

- Văn phòng điều phối Chương trình 135 tổ chức thực hiện thiết kế, in ấn tờ rơi, áp phích cổ động, tuyên truyền về Chương trình 135 giai đoạn II.

Điều 2. Các đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền trình lãnh đạo Ủy ban phê duyệt

- Giao Văn phòng điều phối Chương trình 135 chủ trì, phối hợp với Vụ Tuyên truyền, theo dõi, kiểm tra nội dung tuyên truyền của các đơn vị trên

- Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban, Văn phòng điều phối Chương trình 135 và các đơn vị liên quan thẩm định dự toán kinh phí, trình lãnh đạo Ủy ban phân bổ kinh phí thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng điều phối Chương trình 135, Vụ trưởng Vụ tuyên truyền, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Chánh Văn phòng Ủy ban, Tổng biên tập Báo Dân tộc và Phát triển, Giám đốc Trung tâm Thông tin các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 165/QĐ-UBDT về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác truyền thông Chương trình 135 giai đoạn II năm 2008 do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.334

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230