Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1453/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc kiểm tra thực hiện luật di sản văn hóa đối với các di tích lịch sử do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 1453/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 16/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1453/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỂM TRA THỰC HIỆN LUẬT DI SẢN VĂN HÓA ĐỐI VỚI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Di sản văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiểm tra việc thực hiện bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan đối với di tích lịch sử trọng điểm thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra gồm:

1. Ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng đoàn;

2. Ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng đoàn;

3. Ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng đoàn;

4. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng đoàn;

5. Bà Ngô Thị Sỹ, Phó Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

6. Ông Trần Văn Khôi, Trưởng Phòng thanh tra Văn hóa Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

7. Ông Trần Đình Thành, Phó trưởng Phòng quản lý di tích Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

8. Ông Lê Hồng Phong, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

9. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên viên Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

Điều 3. Giao Trưởng đoàn phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các tỉnh có di tích được kiểm tra như Điều 1 và xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện.

- Thời hạn kiểm tra: 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và những người có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Sở VHTTDL Hà Nội, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTr, TM (30).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1453/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc kiểm tra thực hiện luật di sản văn hóa đối với các di tích lịch sử do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.460
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49