Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1420/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành cho cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch cấp huyện các tỉnh vùng Tây Nguyên do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 1420/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: ***
Ngày ban hành: 14/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1420/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NGÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CẤP HUYỆN CÁC TỈNH VÙNG TÂY NGUYÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THE THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ - CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông tư số 07/2006/TT-BNV ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;
Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch cấp huyện các tỉnh vùng Tây Nguyên;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành cho cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch cấp huyện các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Điều 2. Kinh phí mở lớp lấy từ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2009 tại Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2009 của địa phương theo chế độ hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Và trưởng Vụ Kế hoạch,Tài chính, Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1420/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành cho cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch cấp huyện các tỉnh vùng Tây Nguyên do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.503
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41