Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 140/2003/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 140/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 05/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 140/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2003 

 QUYẾT ĐỊNH

 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ XẾP HẠNG DI TÍCH LỊCH SỬ-VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 ;
Căn cứ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin và ý kiến thống nhất của Hội đồng xét duyệt công nhận di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố ngày 21 tháng 7 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xếp hạng di tích cấp thành phố đối với : Di tích Kiến trúc nghệ thuật Nhà Cổ Dân Dụng Truyền Thống của Ông Vương Hồng Sển, số 9/1 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở khu vực di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh phải được phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Sở Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và Ủy ban nhân dân phường 14, quận Bình Thạnh thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng nêu tại điều 1 quyết định này theo Luật định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận
- Như điều 4  
- Bộ Văn hóa thông tin
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Tư tưởng văn hóa Thành ủy
- Ban Văn hóa xã hội-Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể
- Các Sở, ngành thành phố
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện
- Ban Quản lý Di tích và Danh lam thắng cảnh thành phố (10b)
- Hội Mỹ thuật thành phố
- Ủy ban nhân dân phường 7, quận 3
- VPHĐ-UB : Các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (VX-T)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 140/2003/QĐ-UB về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.199

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171