Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 14/1999/QĐ-BCN về việc thành lập Tạp chí Mốt Việt Nam trực thuộc Viện Mẫu thời trang do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 14/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Huy Côn
Ngày ban hành: 05/04/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TẠP CHÍ MỐT VIỆT NAM TRỰC THUỘC VIỆN MẪU THỜI TRANG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiêp;
Căn cứ Luật Báo chí đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Giấy phép hoạt động Tạp chí số 30/1999-GPXB-BC ngày 28 tháng 01 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Thành lập Tạp chí Mốt Việt Nam trực thuộc Viện Mẫu thời trang thuộc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam;

- Tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh : VIET NAM MODE;

- Trụ sở chính đặt tại: Số 2, phố Lê Thánh Tông, thành phố Hà Nội;

- Văn phòng đại diện: Số 41,Bến Chương Dương, quận l, TP HCM

Điều 2. Tạp chí Mốt Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các quy định tại Giấy phép hoạt động Tạp chí số 30/GPXB-BC ngày 28 tháng 01 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin và các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Mẫu thời trang giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Tạp chí gồm có:

a- Lãnh đạo.

- Tổng biên tập;

- Các Phó Tổng biên tập.

b- Cán bộ giúp việc : một số chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng chí Tổng biên tập Tạp chí có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ, bố trí sắp xếp cán bộ, nhân viên bảo đảm bộ máy gọn nhẹ hoạt động có hiệu quả và xây dựng Quy chế Tổ chức - Hoạt động của Tạp chí Mốt Việt Nam để Viện trưởng Viện Mẫu thời trang xem xét trình Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam duyệt, ban hành.

Điều 3. Tạp chí Mốt Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán kinh tế phụ thuộc Viện Mẫu thời trang, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước, có con dấu riêng để hoạt động và giao dịch theo quy định của Viện trưởng Viện Mẫu thời trang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng các Vụ chức năng, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam, Viện trưởng Viện Mẫu thời trang và Tổng biên tập Tạp chí Mốt Việt Nam thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Bộ VHTT, TC,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Ban TCCB-CP,
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

 


Lê Huy Côn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/1999/QĐ-BCN về việc thành lập Tạp chí Mốt Việt Nam trực thuộc Viện Mẫu thời trang do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.183
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68