Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1329/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 03/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1329/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2007) và Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1139/TTr-BTĐKT ngày 06 tháng 9 năm 2007)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể và 15 cá nhân thuộc tỉnh Tiền Giang (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Tiền Giang;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1329/QĐ-TTg, ngày 03/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

 

TẬP THỂ

1. Sở Thủy sản tỉnh Tiền Giang;

2. Quỹ bảo trợ Trẻ em thuộc Ủy ban Dân số gia đình và Trẻ em tỉnh Tiền Giang;

3. Đài Truyền thanh thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

4. Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Tiền Giang;

5. Phòng Nghiên cứu-Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang;

6. Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên Tiền Giang, thuộc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang;

7. Công ty cổ phần In Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang;

8. Công ty TNHH Chương Dương Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

CÁ NHÂN:

1. Ông Trần Văn Thất, Trưởng ban Ban tôn giáo tỉnh Tiền Giang;

2. Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang;

3. Bà Huỳnh Xuân Thủy, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang;

4. Ông Nguyễn Thanh Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang;

5. Ông Trần Trung Tín, Phó Giám đốc Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang;

6. Ông Võ Thanh Hữu, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ, Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang;

7. Bà Nguyễn Thị Sanh, Trưởng phòng Quản trị-Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang;

8. Ông Lưu Xuân Hoàng, Quyền Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang;

9. Ông Nguyễn Thành Tấn, Chánh Văn phòng Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh Tiền Giang;

10. Ông Vũ Văn Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần In Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang;

11. Bà Lê Thị Bé Hai, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang;

12. Ông Lê Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - UBND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

13. Ông Nguyễn Văn Đôn, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang;

14. Ông Lê Khắc Phục, Trưởng trạm Khai thác công trình Thủy lợi I, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

15. Bà Phạm Thị Thiên Kim, Vận động viên bóng bàn thuộc Sở Thể dục thể thao tỉnh Tiền Giang, đã có thành tích trong công tác thi đấu thể thao từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1329/QĐ-TTg ngày 03/10/2007 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.096

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!