Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 128/2002/QĐ-UB ban hành danh mục các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để kêu gọi vốn đầu tư

Số hiệu: 128/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phan Thiên
Ngày ban hành: 16/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/2002/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 16 tháng 09 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

"V/V BAN HÀNH DANH MỤC CÁC XÃ CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ-XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐỂ KÊU GỌI VỐN ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 20/5/1998;

- Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ "Quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)", Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ "Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B và C ban hành kèm theo Nghị định 51/1999/NĐ-CP";

- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày 11/4/2002 của Tỉnh ủy Lâm Đồng "Về một số chính sách, cơ chế thu hút vốn đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng";

- Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động thương binh xã hội, Ban Dân tộc miền núi,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này danh mục các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để kêu gọi vốn đầu tư.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Các ông : Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố Đàlạt, Thị xã Bảo Lộc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

 

 

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Phan Thiên

 

DANH MỤC

CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
(Ban hành kèm theo quyết định số: 128/2002/QĐ-UB ngày 16/9/2002 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Thôn - Buôn

Huyện

1

 

Đạ Ròn

Đơn Dương

2

 

Pró

"

3

 

Ka Đơn

"

4

 

Tu Tra

"

5

Thôn Dom A, thôn Dom B

Lạc Xuân

"

6

Thôn Ta ly 1, thôn Ta ly 2

Ka Đô

"

7

Thôn Kăng Kin, thôn Kamanhai

Thị trấn D'ran

"

8

 

Tà Năng

Đức Trọng

9

 

Đà Loan

"

10

 

Tà Hine

"

11

 

Ninh Loan

"

12

 

NThôn hạ

"

13

 

Tân Thành

"

14

Thôn Pré Knác, thôn Pré Ion

Phú Hội

"

15

Thôn Cân Reo

Liên Hiệp

"

16

 

Hiệp An

"

17

Thôn Tân Đà, thôn Tân Liên

Tân Hội

"

18

Thôn 6, Tân phú, KTM

Ninh Gia

"

19

Thôn Kà Rèn, thôn Darahoa

Hiệp Thạnh

"

20

 

Phi Liêng

Lâm Hà

21

 

Liêng Sron

"

22

 

Đạ K'nàng

"

23

 

Liên Hà

"

24

 

Rô Men

"

25

Thôn 7

Thị trấn Nam Ban

"

26

Thôn 5

Đan Phượng

"

27

Thôn Buôn Chuối, Chim Cút, Hang Hớt, Thực Nghiệm

Mê Linh

"

28

Thôn Liên Hà

Tân Hà

"

29

Thôn Pờ Ten

Phú Sơn

"

30

Thôn 4, thôn Van Minh

Thị trấn Đinh Văn

"

31

Thôn Tân Sơn

Tân Văn

"

32

Thôn Lan Bô

Phúc Thọ

"

33

Thôn 6

Hoài Đức

"

34

 

Đinh Trang Thượng

Di Linh

35

 

Sơn Điền

"

36

 

Gia Bắc

"

37

 

Tân Nghĩa

"

38

 

Hòa Nam

"

39

 

Tân Thượng

Di Linh

40

 

Bảo Thuận

"

41

Thôn 5

Tam Bố

"

42

Thôn 2, thôn 3, thôn 5B, thôn 8

Gia Hiệp

"

43

Thôn Gia Bắc, KaWin, Lộc Châu

Đinh lạc

"

44

Thôn 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Đinh Trang Hòa

"

45

Thôn Kon Rum, thôn La òn

Hòa Bắc

"

46

Thôn Đạ Nghịt

Lộc Châu

Bảo Lộc

47

 

Lộc Phú

"

48

 

Lộc Tân

"

49

 

Lộc Lâm

"

50

 

Lộc Bắc

"

51

 

Lộc Bảo

"

52

 

Lộc Nam

Bảo Lâm

53

Thôn 5, 6, 7, 8, 9

Lộc Ngãi

"

54

Khu phố 6

Thị trấn Lộc Thắng

"

55

Thôn 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17

Lộc Thành

"

56

Thôn B'Lá

Lộc Quảng

"

57

 

Đạ Tồn

Đạ Huoai

58

 

Đạ Ploa

"

59

 

Hà Lâm

"

60

 

Phước Lộc

"

61

 

Đoàn Kết

"

62

Khu phố I

Thị trấn Madaguôi

"

63

 

Đạ Lây - Hương Lâm

Đạ Tẻh

64

 

Quảng trị

"

65

 

Quốc Oai

"

66

 

Mỹ Đức

"

67

Thôn Tố Lan

An Nhơn

"

68

 

Phước Cát II, Mỹ Lâm

Cát Tiên

69

 

Tiên Hoàng

"

70

 

Tư nghĩa

"

71

 

Nam Ninh

"

72

 

Quảng Ngãi

"

73

 

Gia Viễn

"

74

Vùng thôn (4 thôn)

Thị trấn Đồng Nai

"

75

 

Lát

Lạc Dương

76

 

Đạ Sas

"

77

 

Đạ Chais

"

78

 

Đạm Rong

"

79

 

Đạ Long

"

80

 

Đưng KNớ

"

81

 

Đạ Tông

"

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 128/2002/QĐ-UB ban hành danh mục các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để kêu gọi vốn đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.367

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211