Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1265/2006/QĐ-UBND-QNg bổ sung địa bàn và tăng số hộ được hưởng chính sách hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2006 của huyện Sơn Hà do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1265/2006/QĐ-UBND-QNg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đinh Thị Loan
Ngày ban hành: 29/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do-Hạnh phúc  

Số: 1265/2006/QĐ-UBND-QNG

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐỊA BÀN VÀ TĂNG SỐ HỘ ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NĂM 2006 CỦA HUYỆN SƠN HÀ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 912/2001/TTLT/UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 16/11/2001 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch - Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn;
Căn cứ Quyết định số 44/2002/QĐ-UB ngày 05/4/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh;
Xét nội dung Công văn số 231/UBND ngày 10/5/2006 của UBND huyện Sơn Hà về việc đề nghị bổ sung các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2006;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 120/TTr-BDT ngày 22/5/2006 về việc đề nghị điều chỉnh kinh phí và bổ sung địa bàn thụ hưởng Chính sách hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung địa bàn và số hộ dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2006 của xã Sơn Giang, Huyện Sơn Hà theo Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 17/03/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2006:

- Thôn Làng Rê, xã Sơn Giang có 32 hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

2. Tổng kinh phí 130 triệu đồng được hỗ trợ cho các hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn thuộc thôn Tà Đinh và thôn Làng Rê xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà. Các nội dung khác của Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 17/3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Ban Dân tộc tỉnh và UBND huyện Sơn Hà có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 17/3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh và Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
 Đinh Thị Loan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1265/2006/QĐ-UBND-QNg bổ sung địa bàn và tăng số hộ được hưởng chính sách hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2006 của huyện Sơn Hà do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.397

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182