Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1208/2006/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1208/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 11/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1208/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (tờ trình số 4780/TTr-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2006) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (tờ trình số 880/TTr-KT ngày 21 tháng 8 năm 2006),

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 tập thể thuộc thành phố Đà Nẵng (có danh sách kèm theo) đã có thành tích tích cực tìm kiếm, cứu nạn trên biển trong cơn bão số 1 (Chanchu) năm 2006.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
UBND thành phố Đà Nẵng;
Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
VPCP: PCN Nguyễn Xuân Phúc;
Lưu: Văn thư, TCCB (3b).A.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 9 năm 2006 của
Thủ tướng Chính phủ)

1.

Tàu đánh cá số ĐNa-90152-TS thuộc phường Xuân Hà, quận Thanh Khê,

thành phố Đà Nẵng.

2.

Tàu đánh cá số ĐNa-90351-TS thuộc phường Xuân Hà, quận Thanh Khê,

thành phố Đà Nẵng.

3.

Tàu đánh cá số ĐNa-90189-TS thuộc phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

4.

Tàu đánh cá số ĐNa-90307-TS thuộc phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

5.

Tàu đánh cá số ĐNa-90354-TS thuộc phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

6.

Tàu đánh cá số ĐNa-90345-TS thuộc phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

7.

Tàu đánh cá số ĐNa-90261-TS thuộc phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

8.

Tàu đánh cá số ĐNa-90127-TS thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1208/2006/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.372
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125