Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1153/QĐ-TTg năm 2012 xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1153/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 28/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1153/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA PHỤC VỤ NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO, CỨU HỘ, CỨU NẠN NĂM 2012

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tại các văn bản số 226/UB ngày 20 tháng 6 năm 2012, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 415/BTC-TCDT ngày 10 tháng 8 năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5013/BKHĐT-KTDV ngày 12 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn để phân bổ cho các Bộ, ngành, địa phương phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cụ thể:

- Xuồng cao tốc các loại: 08 bộ (loại ST-1200 CN: 02 bộ, loại ST-750CN: 05 bộ, loại ST-660: 01 bộ).

- Nhà bạt các loại: 500 bộ (loại 60 m2: 306 bộ, loại 16,5 m2: 194 bộ).

- Phao áo cứu sinh: 12.000 chiếc.

- Phao tròn cứu sinh: 50.000 chiếc.

- Bè cứu sinh nhẹ: 400 bộ.

- Thiết bị chữa cháy rừng đồng bộ: 05 bộ.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng, bảo quản hàng dự trữ quốc gia thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Trường hợp khẩn cấp cần phải có ngay trang thiết bị để phục vụ công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định tạm xuất trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia để thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 20 Pháp lệnh Dự trữ quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh; Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN Phạm Văn Phượng; Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, NC;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1153/QĐ-TTg năm 2012 xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.585
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25