Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1044/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc tổ chức "Ngày hội gia đình Việt Nam’’ lần thứ II do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 1044/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: ***
Ngày ban hành: 18/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1044/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC “NGÀY HỘI GIA ĐÌNH VIỆT NAM’’ LẦN THỨ II

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ theo Kế hoạch công tác gia đình năm 2009 đã được Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại tờ trình số: 10/TTr-GĐ của Vụ Gia đình ngày 12/01/2009;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình và Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Vụ Gia đình và các đơn vị có liên quan tổ chức "Ngày hội gia đình Việt Nam’’ lần thứ II, từ ngày 25 đến ngày 29/6/2009, tại Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam (Số 2 Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội).

Điều 2. Kinh phí thực hiện:

Nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2009 của Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam.

- Kinh phí từ các đơn vị tham gia hoạt động.

- Hội chợ lấy thu bù chi.

- Vận động tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam và các đơn ví tham gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1044/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc tổ chức "Ngày hội gia đình Việt Nam’’ lần thứ II do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.037
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49