Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1005/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Tạ Quang Đông
Ngày ban hành: 12/04/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1005/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MẪU BIỂU TRƯNG (LOGO) SỬ DỤNG CHÍNH THỨC TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 8028-CV/BTGTW ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc xây dựng bộ nhận diện Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ;

Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức thiết kế logo và xây dựng bộ nhận diện Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ;

Căn cứ Công văn số 8142-CV/BTGTW ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc góp ý mẫu thiết kế logo 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ;

Căn cứ Công văn số 1341/CT-TH ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Bộ Quốc phòng về việc góp ý kiến mẫu thiết kế logo Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ;

Căn cứ Công văn số 1684/UBND-KGVX ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt và mẫu thiết kế logo Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của tác giả Tô Minh Trang (Hà Nội) để sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (logo và thông số thiết kế kèm theo).

Điều 2. Mẫu biểu trưng (logo) được sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ kể từ ngày Quyết định này được ban hành.

Điều 3. Đề nghị các tổ chức, cá nhân sử dụng mẫu biểu trưng (logo) này theo đúng thông số thiết kế để đảm bảo tính chuẩn xác và thống nhất.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các Bộ: Quốc phòng; Công an;
- Văn phòng Chính phủ;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- UBND tỉnh Điện Biên;
- Sở VHTTDL Điện Biên;
- Lưu: VT, MTNATL(02), KT (10)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Quang Đông

HÌNH ẢNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT MẪU BIỂU TRƯNG (LOGO) KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 1005/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 04 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Ý nghĩa của logo

Mẫu logo được thiết kế từ con số 70 cách điệu với ngôn ngữ đảo chiều từ hai nét thể hiện ý tưởng về quá trình gian khổ vượt qua mọi khó khăn và lòng quyết tâm của quân dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong nét con số 70 được đổ màu theo đa hướng để tạo cảm giác thị giác lung linh huyền ảo thể hiện tinh thần hân hoan mừng vui chiến thắng của cả dân tộc. Nền con số 0 là hình tượng chiến thắng của chiến sĩ Điện Biên.

Toàn bộ nội dung chữ có màu xanh dương thể hiện cho hòa bình và ý tưởng ngợi ca chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và đặc trưng cho núi rừng Tây Bắc.

2. Hình ảnh logo và yêu cầu kỹ thuật

a. Hình ảnh:

b. Yêu cầu kỹ thuật:

- Hình ảnh mô phỏng biểu tượng chiến sĩ Điện Biên phất cao lá cờ Quyết chiến Quyết thắng: Được tạo bởi vector trên phần mềm đồ họa CorelDRAW12, màu đỏ (C:0, M:100,Y:100, K:0), ngôi sao vàng và dòng chữ “Quyết chiến Quyết thắng” trên biểu tượng lá cờ màu vàng (C:0, M: 0, Y:100, K:0).

- Hình tượng con số 70: Được tạo hình với vector thẳng nét đều nhau và được đổ màu trên công cụ Fill Tool/Fountain Fill Dialog (F11) trên phần mềm đồ họa CorelDRAW12 theo thông số màu dưới đây:

- Có 6 chỉ số màu trong ô Color blend như mẫu đính kèm (theo thứ tự từ trái qua phải) cụ thể như sau:

(C:100, M:20, Y:0, K:0)

(C:40, M:0, Y:0, K:0)

(C:0, M:20, Y:100, K:0) x 2

(C:0, M:97, Y:97, K:0)

(C:0, M:100, Y:100, K:0)

- Nội dung chữ trên logo: 1954 – 2024, CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ màu xanh (C:100, M:20,Y:0, K:0), phông chữ VnBlackH, bảng chữ TCVN3(ABC) trên phần mềm đồ họa CorelDRAW12.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1005/QÐ-BVHTTDL ngày 12/04/2024 phê duyệt Mẫu biểu trưng (logo) sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


511

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!