Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND tiêu chuẩn công nhận danh hiệu ấp văn hóa khu phố văn hóa Tây Ninh

Số hiệu: 05/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày ban hành: 09/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2016/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 09 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN DANH HIỆU “ẤP VĂN HÓA”, “KHU PHỐ VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tại tờ trình số 04/TTr- SVHTTDL ngày 12/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn “Ấp, Khu phố văn hóa”.

Điều 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan; Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

TIÊU CHUẨN

CÔNG NHẬN DANH HIỆU “ẤP VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2016 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Tiêu chuẩn 1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển

a) Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh;

b) Không còn nhà tạm, nhà dột nát;

c) Có nhiều hoạt động hiệu quả về tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong nông nghiệp và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác; phát triển nghề truyền thống; hợp tác và liên kết phát triển kinh tế;

d) Tỷ lệ lao động có việc làm, thu nhập bình quân đầu người/năm bằng mức thu nhập theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới trở lên;

đ) Có 80% trở lên hộ gia đình tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế-xã hội ở ấp.

Tiêu chuẩn 2. Có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú

a) Nhà văn hóa - khu thể thao ấp từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Duy trì phong trào văn hóa, thể thao, thu hút 40% trở lên số người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng;

c) Có 70% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan;

d) Giảm tỷ lệ người nghiện ma túy và mắc các tệ nạn xã hội khác ở cộng đồng (so với năm trước liền kề); không có người sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại;

đ) Có tỷ lệ hộ gia đình được bình xét “Gia đình văn hóa” theo đúng quy trình, tiêu chuẩn; trong đó có ít nhất 50% gia đình văn hóa (trong tổng số “Gia đình văn hóa”) được công nhận 3 năm trở lên;

e) 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học trở lên; có phong trào khuyến học, khuyến tài;

g) Không có hành vi gây lây truyền dịch bệnh;

h) Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng (trẻ em dưới 5 tuổi) theo chỉ tiêu được giao;

i) Thực hiện đạt chỉ tiêu công tác dân số kế hoạch hóa gia đình;

k) Có nhiều hoạt động đoàn kết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; không có hành vi xâm hại di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và các công trình công cộng; bảo tồn các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống ở địa phương.

Tiêu chuẩn 3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp

a) 100% gia đình tự xử lý rác, không xả rác thải gây ô nhiễm, không làm mất vẻ mỹ quan môi trường.

b) Có từ 96% hộ trở lên có 3 công trình hợp vệ sinh (sử dụng nước sạch, có nhà tắm, hố xí) đạt chuẩn; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường;

c) Nhà ở khu dân cư, các công trình công cộng, nghĩa trang được xây dựng từng bước theo quy hoạch;

d) Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường; vận động nhân dân tham gia nạo vét, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, ao, hồ sinh thái; trồng cây xanh ở những nơi đất trống.

Tiêu chuẩn 4. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

a) Có 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Có 60% Tổ dân cư tự quản và Đội tuần tra nhân dân hoạt động được công nhận loại khá trở lên. Chấp hành tốt việc treo cờ trong các ngày lễ, ngày hội, ngày Tết;

b) Hoạt động hòa giải có hiệu quả những mâu thuẫn, bất hòa tại cộng đồng; không có khiếu kiện đông người;

c) Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phản ánh kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân dân giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, cộng đồng dân cư;

d) Tuyên truyền vận động và tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư tham gia giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức Nhà nước; tham gia xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền đạt từ danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh trở lên hàng năm; các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả;

đ) Xây dựng và thực hiện tốt quy ước ở Khu dân cư.

Tiêu chuẩn 5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng

a) Thực hiện đầy đủ các chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhằm chăm sóc gia đình chính sách, người có công với cách mạng có cuộc sống ổn định;

b) Thực hiện tốt các hoạt động “Nhân đạo từ thiện”, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, gia đình khó khăn, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và những người bất hạnh./.

 

TIÊU CHUẨN

CÔNG NHẬN DANH HIỆU “KHU PHỐ VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05 /2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Tiêu chuẩn 1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển

a) Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh;

b) Không còn nhà tạm, nhà dột nát;

c) Có trên 80% lao động trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định; thu nhập bình quân đầu người/năm cao hơn mức bình quân chung của tỉnh;

d) Có nhiều hoạt động hiệu quả về tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh; có các hoạt động nhân rộng và phát triển nghề truyền thống; hợp tác và liên kết phát triển kinh tế.

Tiêu chuẩn 2. Có đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú

a) Xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao phù hợp với điều kiện của khu phố; có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí dành cho người lớn và trẻ em;

b) Duy trì phong trào văn hóa, thể thao, thu hút từ 60% số người dân tham gia các hoạt động văn hóa - thể thao ở cộng đồng;

c) Có 80% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; nếp sống văn minh đô thị; không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan;

d) Giảm tỷ lệ người nghiện ma túy và mắc các tệ nạn xã hội khác ở cộng đồng (so với năm trước liền kề); không có người sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại;

đ) Có tỷ lệ hộ gia đình được bình xét “Gia đình văn hóa” theo đúng quy trình, tiêu chuẩn; trong đó ít nhất 50% gia đình văn hóa (trong tổng số “Gia đình văn hóa”) được công nhận 3 năm trở lên;

e) 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học trở lên; có phong trào “khuyến học”, khuyến tài;

g) Không có hành vi gây lây truyền dịch bệnh; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi (trẻ em dưới 5 tuổi);

h) Thực hiện đạt chỉ tiêu công tác dân số kế hoạch hóa gia đình;

i) Có nhiều hoạt động đoàn kết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và các công trình công cộng; bảo tồn các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống ở địa phương.

Tiêu chuẩn 3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp.

a) Không lấn chiếm lòng đường, hè phố; không gây cản trở giao thông, không đặt biển quảng cáo sai quy định, không làm mái che, cơi nới gây mất mỹ quan đô thị;

b) Nhà ở khu dân cư, các công trình công cộng được xây dựng theo quy hoạch, đúng quy định pháp luật về xây dựng, kiến trúc hài hòa cảnh quan đô thị;

c) Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường sinh thái; không xả nước thải và vứt rác ra đường; bảo vệ hệ thống thoát nước; có các điểm thu gom và xử lý rác thải.

Tiêu chuẩn 4. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

a) Có 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; có 60% Tổ dân cư tự quản đạt loại khá trở lên. 100% hộ gia đình chấp hành việc treo cờ trong các ngày lễ tết;

b) Hoạt động hòa giải có hiệu quả những mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết tại cộng đồng; không để xảy ra khiếu kiện đông người;

c) Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phản ánh kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở;

d) Tuyên truyền và tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư tham gia giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức Nhà nước; tham gia xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền đạt từ danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu tiên tiến trở lên hàng năm; các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả;

đ) Xây dựng và thực hiện tốt quy ước ở Khu dân cư.

Tiêu chuẩn 5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng

a) Thực hiện đầy đủ các chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhằm chăm sóc gia đình chính sách, người có công với cách mạng có cuộc sống ổn định;

b) Thực hiện tốt các hoạt động “Nhân đạo từ thiện”, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, gia đình khó khăn, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và những người bất hạnh.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2016/QĐ-UBND ngày 09/03/2016 về Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.445

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!