Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 05/1999/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá và Thông tin Người ký: Lưu Trần Tiêu
Ngày ban hành: 12/02/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/1999/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DI TÍCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Căn cứ điều 34 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ điều 69 Luật đất đai được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 14/07/1993 và được Hội đồng Nhà nước công bố ngày 24/07/1993 về việc quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai của di tích;

Căn cứ vào Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh số 14-LCT/HĐNN công bố ngày 04/04/1984 của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8/11/1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ VHTT;

Qua xét duyệt hồ sơ di tích và văn bản đề nghị của ông chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Ninh Bình, Nghệ An, Phú Thọ, Hà Tây, Hà Nam,Nam Định, Lạng Sơn, Hải Dương, Thái Nguyên, Bình Thuận, Khánh Hoà, Sóc Trăng, An Giang, Cao Bằng, Bắc Ninh, Bình Phước;

Xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục Bảo tồn bảo tàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay công nhận 54 (năm mươi tư) di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh sau:

1. Tỉnh Thừa Thiên - Huế (3DT)

01. Di tích lịch sử: Mộ Nguyễn Cư Trinh - xã Lộc Bổn, huyện Phúc Lộc, tỉnh ThừaThiên Huế.

02. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Miếu Thế Lại Thượng - phường Phú Hiệp, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

03. Di tích Kiến trúc nghệ thuật: Đình - Chùa Thuỷ Dương (Thanh Quang tự): xã HươngThuỷ, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tỉnh Ninh Bình (6 DT)

04. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Chung Lận Khê - xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình,.

05. Di tích nghệ thuật: Chùa A Nậu - xã Ninh Khánh, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

06. Di tích nghệ thuật: Chùa Lạc Khoái - xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

07. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Chùa Phúc Nhạc - xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình,

08. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Phù Sa - xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

09. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Chùa Kiến ốc - xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

3. Tỉnh Sóc Trăng (01)

10. Di tích nghệ thuật: Chùa Dơi (chùa Wathsêrâytêcho Mahatup) - phường 3, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

4. Tỉnh Phú Thọ (04)

11. Di tích lịch sử: Căn cứ Tiên Động (Đồi Tướng Quân, Gò Đồn, Đồn Gò Múc, Gò Mai đồn Cỏ Rác) - xã Tiên Lương, huyện Sông Thao, tỉnh Phú Thọ.

12. Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật: Đền Trù Mật - xã Văn Lung, thị xã PhúThọ, tỉnh Phú Thọ.

13. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Thổ Khối - xã Phương Xá, huyện Sông Thao, tỉnh Phú Thọ.

14. Di tích lịch sử: Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ ngày 19-3 đến 29-3-1947 (nhà ông Nguyễn Văn Sĩ) - xã Chu Hoá, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ.

5. Tỉnh Hà Tây (10)

15. Di tích nghệ thuật: Chùa Đại Quang - xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây.

16. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Chùa Kiều Mộc, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây

17. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Phương Châu - xã Phú Phương, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây.

18. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Thanh Lũng - xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây

19. Di tích lịch sử: Nhà thờ Đặng Tiến Đông - xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây

20. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Chùa My Dương - xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây.

21. Di tích nghệ thuật: Đình Thượng Diên Yết - xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây

22. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Chùa So - xã Tân Hoà, huyện Quốc Oai, tỉnh HàTây.

23. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình - Chùa Bình Vọng - xã Văn Bình, huyện ThườngTín, tỉnh Hà Tây.

24. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Thanh Vị - xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, tỉnhHà Tây.

6. Tỉnh Hà Nam (3)

25. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Vạn Thọ - xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

26. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Đinh - xã Đinh Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

27. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Thịnh Châu Hạ - xã Châu Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

7. Tỉnh Nam Định

28. Di tích lịch sử: Đền Bảo Ninh - xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

8. Tỉnh Lạng Sơn (2)

29. Di tích kiến trúc: Thành cổ Lạng Sơn - Phường Chi Lăng, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

30. Di tích khảo cổ học: Mai Pha - xã Mai Pha, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

9. Tỉnh Hải Dương (10)

31. Di tích lịch sử: Mộ Phạm Đình Hổ và lầu bình thơ - xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

32. Di tích lịch sử: Miếu Đài Loan - xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

33. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Đỗ Xá, xã Ứng Hoè, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

34. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Đồng Quan Nội - xã Quang Trung, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

35. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Miếu Phạm Xá - xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

36. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Đỗ Lâm Thượng - xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

37. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Thuý Lâm - xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

38. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Chùa Linh ứng và cầu đá Hà Tràng - xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

39. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Chùa Khánh Linh - xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

40.Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Trình Xá - xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnhHải Dương.

10. Tỉnh Thái Nguyên (2)

41. Di tích lịch sử : Địa điểm thành lập cơ quan chỉ huy chiến khu Nguyễn Huệ - xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

42. Di tích lịch sử: Nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnhThái Nguyên năm 1936 xã La Bằng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

11. Tỉnh Bình Thuận (1)

43. Di tích lịch sử: Mộ Nguyễn Thông - xã Phú Hải, thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

12.Tỉnh Khánh Hoà (2)

44. Di tích lịch sử: Am Chúa - xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà.

45. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Lăng Bà Vú, thị trấn Ninh Hoà, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà.

13. Tỉnh Nghệ An (4)

46. Di tích nghệ thuật: Đền thờ Hoàng Khánh - xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

47. Di tích lịch sử: Đền Quả Sơn - xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

48. Di tích lịch sử Mộ và Đền thờ Trần Quý Khoáng - xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

49. Di tích lịch sử: Mộ và Đền thờ Hồ Hữu Nhân - xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

14. Tỉnh Bắc Ninh (2)

50. Di tích lịch sử: Núi Lim - Chùa Hồng ân xã Vân Tương, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

51.Di tích lịch sử - Nghệ thuật: Đình Đại Thượng - xã Đại Đồng, huyện Tiên Sơn,tỉnh Bắc Ninh.

15. Tỉnh Bình Phước

52. Di tích lịch sử: Địa điểm thành lập chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng- xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

16. Tỉnh Cao Bằng (1)

53. Di tích lịch sử: Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy Chiến dịch Biên giới ở và làm việc (nhà ông Lã Văn Ho) - xã Quốc Phong, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng.

17. Tỉnh An Giang (1)

54. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Đa Phước - xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang,

Điều 2: Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực của di tích đã khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá -Thông tin.

Điều 3: Uỷ ban Nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh theo luật định.

Điều 4: Các ông Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo tồn bảo tàng, Chủ tịch UBND tỉnh (thành phố), giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin các tỉnh Thừa Thiên Huế , Ninh Bình, Nghệ An, Phú Thọ, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, Lạng Sơn, Hải Dương, Thái Nguyên, Bình Thuận, Khánh Hoà, Sóc Trăng, An Giang, Cao Bằng, Bắc Ninh, Bình Phước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỨ TRƯỞNG
Lưu Trần Tiêu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/1999/QĐ -BVHTT về công nhận di tích do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.353

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!