Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 19/2000/PL-UBTVQH10 Loại văn bản: Pháp lệnh
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành: 14/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2000/PL-UBTVQH10

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2000

 

PHÁP LỆNH

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 19/2000/PL-UBTVQH10 NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2000 VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU 21 CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, LIỆT SĨ VÀ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ, THƯƠNG BINH, BỆNH BINH, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN, NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG

Căn cứ vào Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Pháp lệnh này sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng ngày 29 tháng 8 năm 1994 đã được sửa đổi theo Pháp lệnh số 08/1998/PL-UBTVQH10 ngày 01 tháng 12 năm 1998.

Điều 1

Sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng như sau:

"Điều 21

Người hoạt động kháng chiến được hưởng trợ cấp một lần tính theo thâm niên tham gia kháng chiến.

Chính phủ quy định cụ thể mức trợ cấp và thời hạn trả trợ cấp một lần."

Điều 2

Bãi bỏ Pháp lệnh số 08/1998/PL-UBTVQH10 ngày 01 tháng 12 năm 1998 sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.

Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 3

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

 

 

Nông Đức Mạnh

(Đã ký)

 

THE STANDING COMMITTEE OF NATIONAL ASSEMBLY
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------

No. 19/2000/PL-UBTVQH11

Hanoi, February 14, 2000

 

ORDINANCE

AMENDING ARTICLE 21 OF THE ORDINANCE ON PREFERENTIAL TREATMENT OF REVOLUTIONARIES, FALLEN HEROES AND THEIR FAMILIES, WAR INVALIDS, DISEASED SOLDIERS, RESISTANCE WAR ACTIVISTS AND PEOPLE WITH MERITORIOUS SERVICES TO THE REVOLUTION

Pursuant to Article 91 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;
This Ordinance amends Article 21 of the Ordinance of August 29, 1994 on Preferential Treatment of Revolutionaries, Fallen Heroes and their Families, War Invalids, Diseased Soldiers, Resistance War Activists and People with Meritorious Services to the Revolution, which has been amended by Ordinance No. 08/1998/PL-UBTVQH10 of December 1st, 1998.

Article 1.- To amend Article 21 of the Ordinance on Preferential Treatment of Revolutionaries, Fallen Heroes and their Families, War Invalids, Diseased Soldiers, Resistance War Activists and People with Meritorious Services to the Revolution as follows:

"Article 21.- Resistance war activists are entitled to enjoy lumpsum allowance calculated according to their respective seniority duration.

The Government shall specify the levels and time-limits for the payment of lumpsum allowance."

Article 2.- To annul Ordinance No. 08/1998/PL-UBTVQH10 of December 1st, 1998 amending Article 21 of the Ordinance on Preferential Treatment of Revolutionaries, Fallen Heroes and their Families, War Invalids, Diseased Soldiers, Resistance War Activists and People with Meritorious Services to the Revolution.

The previous regulations contrary to this Ordinance are all now annulled.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

ON BEHALF OF THE NATIONAL ASSEMBLY STANDING COMMITTEE
CHAIRMAN
Nong Duc Manh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 2000

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.924

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.136.171