Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 99/2008/NQ-HĐND về chính sách thu hút, sử dụng trí thức do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 11 ban hành

Số hiệu: 99/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Trịnh Thị Nga
Ngày ban hành: 18/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/2008/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, SỬ DỤNG TRÍ THỨC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, sử dụng trí thức; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chính sách thu hút, sử dụng trí thức với những nội dung cơ bản kèm theo.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân đân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2008./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Thị Nga

 

CHÍNH SÁCH

THU HÚT, SỬ DỤNG TRÍ THỨC
(Kèm theo nghị quyết số 99/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của HĐND tỉnh)

I. CHÍNH SÁCH THU HÚT, SỬ DỤNG TRÍ THỨC

1. Đối với Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ:

- Được xếp lương theo ngạch, bậc đang hưởng (từ ngày làm việc) hoặc được hưởng 100% lương khởi điểm của ngạch.

- Được hưởng phụ cấp thu hút bằng 100% so với mức lương ngạch bậc đang hưởng (từ ngày làm việc), trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có văn bản tiếp nhận và phân công công tác.

- Được hỗ trợ tiền theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh để thuê nhà ở.

- Trường hợp có nhu cầu mua đất làm nhà ở thì được giảm 50% so với giá đất do tỉnh ban hành tại thời điểm hiện hành không qua đấu giá (theo vị trí đất của khu quy hoạch dân cư). Trả lần đầu là 50% số tiền mua đất sau khi được giảm, số tiền còn lại trả chậm trong thời gian 05 năm.

- Sau khi tiếp nhận và phân công công tác, được nhận tiền trợ cấp một lần như sau:

+ Giáo sư: 100 triệu đồng;

+ Phó giáo sư, Tiến sĩ: 80 triệu đồng.

2. Đối với Bác sĩ chuyên khoa 2, Dược sĩ chuyên khoa 2, Thạc sĩ, Bác sĩ

chuyên khoa 1, Bác sĩ nội trú, Dược sĩ chuyên khoa cấp 1:

- Được xếp lương theo ngạch, bậc đang hưởng.

- Được hưởng phụ cấp thu hút bằng 50% mức lương tối thiểu trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có văn bản tiếp nhận và phân công công tác.

- Trường hợp có nhu cầu mua đất làm nhà ở thì được mua một lô đất ở theo giá đất do tỉnh ban hành tại thời điểm hiện hành không qua đấu giá.

- Sau khi tiếp nhận và phân công công tác được nhận tiền trợ cấp một lần như sau:

+ Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, Dược sĩ chuyên khoa cấp 2: 40 triệu đồng ;

+ Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp 1, Bác sĩ nội trú, Dược sĩ chuyên khoa cấp 1: 30 triệu đồng.

3. Đối với những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc:

- Được xếp lương theo ngạch, bậc đang hưởng hoặc được hưởng 100% lương khởi điểm trong thời gian tập sự.

- Được hưởng phụ cấp thu hút bằng 30% mức lương tối thiểu trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có văn bản tiếp nhận và phân công công tác.

- Nếu có nhu cầu mua đất làm nhà ở thì được mua một lô đất ở theo giá nhà nước hiện hành không qua đấu giá.

- Sau khi tiếp nhận và phân công công tác được nhận tiền trợ cấp một lần: 20 triệu đồng.

4. Đối tượng khác: Nghệ nhân là người có trình độ tay nghề cao; chuyên gia; huấn luyện viên cấp quốc gia trở lên; vận động viên đạt thành tích cấp quốc gia trở lên được hưởng chính sách thu hút như sau:

- Được trả lương theo thỏa thuận trên cơ sở số lượng, chất lượng, hiệu quả công việc nhưng không quá 03 lần so với mức lương đang hưởng.

- Nếu có nhu cầu mua đất làm nhà ở thì được mua một lô đất ở theo giá nhà nước hiện hành không qua đấu giá.

Sau khi tiếp nhận và bố trí công tác được nhận trợ cấp một lần như sau:

+ Đối với nghệ nhân là người có trình độ tay nghề cao; chuyên gia: 30 triệu đồng ;

+ Đối với huấn luyện viên cấp quốc gia trở lên, vận động viên đạt thành tích cấp quốc gia trở lên: 20 triệu đồng.

II. GIAO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Quy định cụ thể phạm vi, đối tượng, điều kiện, ngành nghề, chức danh cần thu hút; quyền lợi và trách nhiệm đối tượng được thu hút và công khai các Quy định này.

2. Kinh phí để thực hiện được bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 99/2008/NQ-HĐND về chính sách thu hút, sử dụng trí thức do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 11 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.631

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249