Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 88/2018/NQ-HĐND về chuyển thôn thành tổ dân phố và đặt tên 10 tổ dân phố thuộc thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 88/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Đức Quận
Ngày ban hành: 11/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/2018/NQ-ND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 7m 2018

 

NGHỊ QUYẾT

CHUYỂN THÔN THÀNH TỔ DÂN PHỐ VÀ ĐẶT TÊN 10 TỔ DÂN PHỐ THỊ TRẤN PHƯỚC CÁT, HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Thực hiện Nghị quyết số 493/NQ-UBTVQH14 ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Phước Cát thuộc huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nội vụ sửa đi, bsung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tchức và hoạt động của thôn, t dân ph;

Xét Tờ trình số 3699/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển thôn thành tổ dân phvà đặt tên 10 tổ dân phthuộc thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chuyển thôn thành tổ dân phố và đặt tên 10 tổ dân phố thuộc thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, cụ thể theo phụ lục đính kèm.

Sau khi chuyển thôn thành tổ dân phố và đặt tên, thị trấn Phước Cát quản lý 10 tổ dân phố, gồm tổ dân phố 1 đến tổ dân phố 10.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa IX, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:

- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP, Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tnh Lâm Đồng;
- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- HĐND, UBND huyện Cát Tiên;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Chi cục VT, LT tỉnh;
- Lưu: VP/HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận

 

PHỤ LỤC

CHUYỂN THÔN THÀNH TỔ DÂN PHỐ VÀ ĐẶT TÊN 10 TỔ DÂN PHỐ THUỘC THỊ TRẤN PHƯỚC CÁT, HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Nghị quyết số 88/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

1. Chuyển thôn Cát An 1 (diện tích tự nhiên 1,87 km2, 110 hộ, 469 nhân khẩu) thành tổ dân phố và đặt tên là tổ dân phố 1.

2. Chuyển thôn Cát An 2 (diện tích tự nhiên 1,83 km2, 137 hộ, 577 nhân khẩu) thành tổ dân phố và đặt tên là tổ dân phố 2.

3. Chuyển thôn Cát Lợi (diện tích tự nhiên 0,81 km2, 187 hộ, 809 nhân khẩu) thành tổ dân phố và đặt tên là tổ dân phố 3.

4. Chuyển thôn Cát Lâm 1 (diện tích tự nhiên 0,55 km2, 210 hộ, 879 nhân khẩu) thành tổ dân phố và đặt tên là tổ dân phố 4.

5. Chuyển thôn Cát Lâm 2 (diện tích tự nhiên 0,33 km2, 212 hộ, 898 nhân khẩu) thành tổ dân phố và đặt tên là tổ dân phố 5.

6. Chuyển thôn Cát Lâm 3 (diện tích tự nhiên 0,74 km2, 264 hộ, 1.094 nhân khẩu) thành tổ dân phố và đặt tên là tổ dân phố 6.

7. Chuyển thôn Cát Lương 1 (diện tích tự nhiên 1,76 km2, 107 hộ, 481 nhân khẩu) thành tổ dân phố và đặt tên là tổ dân phố 7.

8. Chuyển thôn Cát Lương 2 (diện tích tự nhiên 2,79 km2, 131 hộ, 638 nhân khẩu) thành tổ dân phố và đặt tên là tổ dân phố 8.

9. Chuyển thôn Cát Điền (diện tích tự nhiên 2,9 km2, 166 hộ, 759 nhân khẩu) thành tổ dân phố và đặt tên là tổ dân phố 9.

10. Chuyển thôn Cát Hòa (diện tích tự nhiên 3,39 km2, 114 hộ, 600 nhân khẩu) thành tổ dân phố và đặt tên là tổ dân phố 10.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 88/2018/NQ-HĐND về chuyển thôn thành tổ dân phố và đặt tên 10 tổ dân phố thuộc thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.019

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171