Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 54/NQ-HĐND năm 2016 về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 54/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 11/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN VINH QUANG, HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 191/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì; Báo cáo thẩm tra số 20/BC-VHXH ngày 07 tháng 12 năm 2016, của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì. (Có Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2016.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII - Kỳ họp thứ Ba thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Ọuốc hội;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- TTr. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- TT Công báo - Tin học tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 


PHỤ LỤC

TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN VINH QUANG, HUYỆN HOÀNG SU PHÌ, TỈNH HÀ GIANG
(Kèm theo Nghị quyết số: 54/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

TT

Điểm đầu và điểm cuối các tuyến đường

Tên đường

Độ dài/chiều rộng (m)/kết cấu

1

- Điểm đầu: Cầu Km 55 (Đường tỉnh 177 đường Bắc Quang - Xín Mần)

- Điểm cuối: Km 60 (Đường tỉnh 177 đường Bắc Quang - Xín Mần, Ngã tư cổng trụ sở HĐND-UBND huyện).

Lâm Đồng

- Chiều dài: 5.000m; Chiều rộng mặt đường: 3,5m đến 7,5m;

- Kết cấu mặt đường: Dải nhựa

2

- Điểm đầu: Km 60 (Đường tỉnh 177 đường Bắc Quang - Xín Mần; Ngã tư cổng trụ sở HĐND-UBND huyện).

- Điểm cuối: Km 62 + 800m (Đường tỉnh 177 đường Bắc Quang - Xín Mần, hết địa phận thị trấn Vinh Quang).

Hoàng Quyến

- Chiều dài: 2.800m; Chiều rộng mặt đường: 3,5m đến 7,5m;

- Kết cấu mặt đường: Dải nhựa

3

- Điểm đầu: Km 60 (Đường tỉnh 177 đường Bắc Quang - Xín Mần, Ngã tư cổng trụ sở HĐND-UBND huyện),

- Điểm cuối: Ngã ba Pố Lồ đi xã Đản Ván (hết  địa phận thị trấn Vinh Quang)

Nguyễn Tất Thành

- Chiều dài: 2.500m; Chiều rộng mặt đường: 3,5m đến 7,5m;

- Kết cấu mặt đường: Dải nhựa và bê tông XM.

4

- Điểm đầu Km 59+800 (Đường tỉnh 177 đường Bắc Quang - Xín Mần, Ngã ba Đài Viễn Thông VNPT).

- Điểm cuối: Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

Lê Lợi

- Chiều dài: 700m; Chiều rộng mặt đường: 3,5m

- Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng.

5

- Điểm đầu: Km 61 (Đường tỉnh 177 đường Bắc Quang - Xín Mần, Ngã ba đi trường PTDT Nội trú huyện).

- Điểm cuối: Trường PTDT Nội trú.

Kim Đồng

- Chiều dài: 500m; Chiều rộng mặt đường: 3,5m;

- Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng.

6

- Điểm đầu: Điểm rẽ đi Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (đối diện cửa hàng dược).

- Điểm cuối: Hết địa phận thôn Quang Tiến, TT Vinh Quang

Nguyễn Trãi

- Chiều dài: 1.300m; Chiều rộng mặt đường: 3,5m;

- Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng, đường đất.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 54/NQ-HĐND năm 2016 về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


334
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234