Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND Đề án đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 44/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 09/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2016/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

ĐỀ ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG (BỔ SUNG) TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin thông qua Đề án đặt tên một số tuyến đường (bổ sung) trên địa bàn thị xã An Nhơn; Báo cáo thẩm tra số 26/BC-VHXH ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án đặt tên 31 tuyến đường (bổ sung) trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2016 (Có Đề án đặt tên đường kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

DANH SÁCH

TÊN ĐƯỜNG (BỔ SUNG) TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 44/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Bình Định, khóa XII)

STT

Tuyến đường, ký hiệu loại đường

Lý trình

Chiều dài (m)

Lộ giới

Kết cấu mặt đường

Tên đường

Quy hoạch (m)

Hiện trạng (m)

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Các tuyến đường tại phường Nhơn Thành: 12 tuyến

01

Liên khu vực

Quốc lộ 19 B - trường THCS Nhơn Thành

460

12

5

Bê tông

Trương Hán Siêu
(? - 1354)

02

Liên khu vực

QL1A (nhà ông Nguyễn Xuân Cẩn, KV Tiên Hội, giáp ranh Cát Tân, Phù Cát) - QL 1A (điểm gần ngã tư Gò Găng)

600

8

5

Bê tông

Ngô Tất Tố
(1894 - 1954)

03

Quốc lộ 19 B

Quốc lộ 1A - giáp xã Nhơn Mỹ

2.610

55

12

Nhựa

Võ Văn Kiệt
(1922 - 2008)

04

Quốc lộ 19 B

Cầu Bờ Kịnh giáp (Cát Tường) - Quốc lộ 1A

790

55

12

Nhựa

Phạm Hùng
(1912 - 1988)

05

Khu vực

QL 19B - QL 1A (nhà bà Cao Thị Tùng, chợ Gò Găng cũ, KV Tiên Hội)

300

8

6

Bê tông

Nguyễn Tri Phương
(1800 - 1873)

06

Liên khu vực

QL 1A (nhà ông Khả) - Đình Tiên Hội - Cổng làng Nón lá Gò Găng - Quốc lộ 1A

1.400

8

5

Bê tông

Nguyễn Văn Trỗi
(1940 - 1964)

07

Quốc lộ 1 A

Từ cây xăng số 15 - Cầu Chùa, Đập Đá

2.300

52

20

Nhựa

Phạm Văn Đồng
(1906 - 2000)

08

Liên khu vực

QL 1A (Cầu Tiên Hội) - nhà ông Đinh Thanh Hòa, KV Phú Thành

2.800

8

5

Bê tông

Trương Văn Đa
(Thế kỷ XVIII)

09

Liên khu vực

Ngã ba Đình Châu Thành - Trường Tiểu học số 2 Nhơn Thành

3.100

8

5

Bê tông

Võ Trứ
(? - 1898)

10

Khu vực

QL 1A - nhà ông Nguyễn Văn Chi KV Vạn Thuận

1.244

8

5

Bê tông

Lê Văn Hưng
(? - 1798)

11

Khu vực

QL 19B (nhà ông Trương Ngọc Trà) - giáp đường sắt (khu vực Vĩnh Phú)

400

8

6

Nhựa

Trương Định
(1820 - 1864)

12

Khu vực

QL 19B (nhà ông Kiều Thanh Phong) - Văn Thánh (khu vực Vĩnh Phú)

1.200

10

5

Bê Tông

Đỗ Nhuận
(1922 - 1991)

II. Các tuyến đường tại phường Nhơn Hưng: 9 tuyến

13

Quốc lộ 1A

Cầu Đập Đá - nhà ông Hồ Văn Tân

3500

52

20

Nhựa

Trường Chinh
(1907 - 1988)

14

Khu vực (QL1A cũ)

Cầu Đập Đá cũ - trường Tiểu học số 1

400

30

8

Nhựa

Cao Bá Quát
(1809 - 1855)

15

Liên khu vực

QL 1A (Cây xăng Toàn Thắng) - Cầu Bờ Giảng, Cẩm Văn

2000

18

4

Bê tông

Lê Lai
(? - 1419)

16

Liên khu vực

Cơ sở nước mắm Đức Viên - QL 1A

980

17

6

Bê tông

Lương Định Của
(1920 - 1975)

17

Liên khu vực

QL 1A (cây xăng số 14) - đường sắt (Tiên Hòa)

1.800

17

6

Bê tông

Nguyễn Du
(1765 - 1829)

18

Liên khu vực

QL 1A (nhà ông Trần Minh Hương) - Bờ tràn (Phò An)

1620

18

5

Bê tông

Tôn Thất Tùng
(1912 - 1982)

19

Liên khu vực

QL1A (nhà ông Nguyễn Hữu Thi) - đường Ngô Đức Đệ, phường Bình Định

1550

14

4

Bê tông

Chu Văn An
(1292 - 1370)

20

Liên khu vực

QL1A (nhà ông Phạm Văn Cứ) - nhà ông Ngô Thành Bang (Phò An)

1360

9

5

Bê tông

Hoàng Hoa Thám
(1858 - 1913)

21

Tỉnh lộ 636B

Đường sắt (giáp đường Ngô Đức Đệ) - nhà bà Nguyễn Thị Thanh (Hòa Cư)

500

30

6

Bê tông

Ngô Đức Đệ
(1905 - 2001)

Tên đường này đã đặt ở P.Bình Định tiếp tục kéo dài đến P. Nhơn Hưng

III. Các tuyến đường tại phường Bình Định và Nhơn Hòa: 10 tuyến

22

Quốc lộ 1A

Từ Cây xăng Bến xe Bình Định - Cầu Gành

3.700

52

20

Nhựa

Nguyễn Văn Linh
(1915 - 1998)

23

Quốc lộ 19

Ngã 3 Cầu Gành (đoạn đường sắt) - Cầu Đen (giáp xã Nhơn Thọ)

8600

52

20

Nhựa

Võ Nguyên Giáp
(1911 - 2013)

24

Liên khu vực

Cầu Trường Thi - Quốc lộ 19

3.000

32

8

Bê tông

Trường Thi

25

Khu vực

Từ nhà ông Nhuận -ngã

796

12

5

Yết Kiêu

 

 

ba nhà ông Tâm

 

 

 

tông

Thế kỷ (XIII)

26

Khu vực

Từ nhà ông Sơn -nhà ông Minh

509

12

5

Bê tông

Tú Xương
(1870 - 1970)

27

Liên khu vực

Cầu Mương Dúi - Quốc lộ 19

1500

24

8

Bê tông

Lê Quý Đôn
(1726 - 1783)

28

Liên khu vực

Cầu Ngoài Long Quang - nhà ông Quán

2000

25

6

Bê tông

Trần Khánh Dư
(1270 - 1339)

29

Liên khu vực

Từ Phụ Quang - Quốc lộ 19

1500

16

5

Bê tông

Trần Nguyên Hãn
(? - 1429)

30

Liên khu vực

Nhà bà Bửu (Ngã ba An Lộc) - Bờ Đùi (ranh giới với xã Nhơn Lộc)

3500

19

6

Bê tông

Nguyễn Trung Trực
(1839 - 1868)

31

Khu vực

Quốc lộ 19 - Cụm CN Nhơn Hòa

500

20

10

Bê tông

Biên Cương
(1929 - 1968)

Tổng cộng: 31 tuyến đường.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND Đề án đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


375

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101