Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2018 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 43/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Trần Văn Vinh
Ngày ban hành: 18/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN YÊN LẠC, HUYỆN YÊN LẠC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đư­ờng, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 244/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

1. Đặt tên 06 đường.

2. Đặt tên 21 phố.

(Theo danh mục tên đường, phố ban hành kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Vinh

 

DANH MỤC

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ THỊ TRẤN YÊN LẠC, HUYỆN YÊN LẠC
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

1. Đặt tên 06 đường:

Số TT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (Km)

1

Phạm Công Bình

Đảo tròn (bùng binh Mả Lọ) thị trấn Yên Lạc

Ngã tư Chợ Lầm (gần UBND xã Tam Hồng)

3,50

2

Dương Tĩnh

Đường Phạm Công Bình

Ngã năm thôn Phù Lưu, xã Tam Hồng (gốc đề xã Tam Hồng)

1,70

3

Nguyễn Khắc Cần

Đường Phạm Công Bình

Đường trục Bắc – Nam dự kiến của tỉnh (Đền Gia Loan, thị trấn Yên Lạc)

2,35

4

Nguyễn Khoan

Xã Nguyệt Đức (ngã tư cầu trắng xã Nguyệt Đức)

Xã Trung Nguyên (cầu Đàm xã Trung Nguyên)

4,60

5

Đồng Đậu

Phố Nguyễn Tông Lỗi

Đường trục Bắc – Nam dự kiến của tỉnh

1,35

6

Biện Sơn

Đường Nguyễn Khoan

Phố Lê Chính

0,70

2. Đặt tên 21 phố:

Số TT

Tên phố

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (Km)

1

Nguyễn Tông Lỗi

Đường Phạm Công Bình

Đường Nguyễn Khoan

1,50

2

Nguyễn Viết Tú

Phố Nguyễn Tông Lỗi

Đường Phạm Công Bình

0,35

3

Phạm Du

Phố Nguyễn Tông Lỗi

Đường Phạm Công Bình

0,45

4

Tạ Hiển Đạo

Phố Nguyễn Tông Lỗi

Đường Phạm Công Bình

0,52

5

Phùng Bá Kỳ

Phố Nguyễn Tông Lỗi

Đường Dương Tĩnh

0,65

6

Đào Sùng Nhạc

Phố Nguyễn Tông Lỗi

Phố Phùng Bá Kỳ

0,50

7

Vĩnh Hòa

Đường Dương Tĩnh

Sân vận động của thị trấn Yên Lạc

0,70

8

Ngô Văn Độ

Phố Lê Hiến

Phố Đặng Văn Bảng

0,32

9

Nguyễn Tuân

Phố Lê Hiến

Phố Đặng Văn Bảng

0,40

10

Bùi Xuân Phái

Đường Dương Tĩnh

Phố Lê Hiến

0,46

11

Lê Hiến

Đường Nguyễn Khoan

Phố Bùi Xuân Phái

0,21

12

Lê Ninh

Đường Nguyễn Khoan

Phố Bùi Xuân Phái

0,20

13

Văn Vĩ

Phố Ngô Văn Độ

Phố Bùi Xuân Phái

0,12

14

Đặng Văn Bảng

Phố Ngô Văn Độ

Phố Bùi Xuân Phái

0,12

15

Trần Hùng Quán

Đường Nguyễn Khoan

Phố Phùng Bá Kỳ

0,44

16

Tô Ngọc Vân

Phố Nguyễn Tông Lỗi

Đường Đồng Đậu

0,80

17

Lê Lai

Phố Nguyễn Tông Lỗi

Cuối thôn Đông (Nhà Thành – Độ)

0,70

18

Dương Đôn Cương

Phố Nguyễn Tông Lỗi

Phố Lê Chính

0,62

19

Phùng Dong Oánh

Đường Nguyễn Khoan

Phố Lê Chính

0,53

20

Nguyễn Phấn

Đường Nguyễn Khoan

Phố Lê Chính

0,48

21

Lê Chính

Đường Biện Sơn

Phố Dương Đôn Cương

0,41

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2018 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


848
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.246.85