Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND phê chuẩn Tờ trình thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và tổ chức bộ máy làm công tác thi đua - khen thưởng các cấp tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 42/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Nguyễn Thái Bình
Ngày ban hành: 04/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2006/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 04 tháng 01 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN TỜ TRÌNH THÀNH LẬP BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY LÀM CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CÁC CẤP TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Công văn số: 3499/BNV-TCBC ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc triển khai Nghị định số 122/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy định tổ chức làm công tác thi đua - khen thưởng;

Xét Tờ trình số: 2378/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và tổ chức bộ máy làm công tác thi đua - khen thưởng các cấp tỉnh Trà Vinh; bao cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tờ trình số: 2378/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 nẳm 2005 của ủy ban nhân dân tỉnh (kèm theo Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 21/12/2005 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và tổ chức bộ máy làm công tác thi đua - khen thưởng các cấp tỉnh Trà Vinh).

Điều 2. Giao ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện cụ thể; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban pháp chế và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 04 tháng 01 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND phê chuẩn Tờ trình thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và tổ chức bộ máy làm công tác thi đua - khen thưởng các cấp tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.746

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179