Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 35/2005/NQ-HĐND.KVII Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 29/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2005/NQ-HĐND.KVII

Đà Lạt, ngày 29 tháng 07 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG CỦA THỊ TRẤN LIÊN NGHĨA - HUYỆN ĐỨC TRỌNG; THỊ TRẤN DI LINH - HUYỆN DI LINH; THỊ TRẤN THẠNH MỸ VÀ THỊ TRẤN DRAN -HUYỆN ĐƠN DƯƠNG - TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHOÁ VII KỲ HỌP THỨ 5

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;          

- Căn cứ Chỉ thị số 23-TTg ngày 15/4/1963 của Phủ Thủ tướng về việc sửa đổi và đặt tên phố, vườn hoa, quảng trường, tên xã, thôn và thị trấn và Thông tư liên bộ số 17-LB/NV-VH ngày 02/8/1963 của Bộ Nội vụ và Bộ Văn hoá.

- Sau khi xem xét Tờ trình số: 3261/TTr-UB ngày 19/7/2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v đề nghị thông qua việc đặt tên đường của thị trấn Liên Nghĩa - huyện Đức Trọng; thị trấn Di Linh - huyện Di Linh; thị trấn Thạnh Mỹ và thị trấn D’Ran - huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khoá VII kỳ họp thứ 5 nhất trí tán thành:

1/- Đặt tên cho 40 tuyến đường của thị trấn Liên Nghĩa - huyện Đức Trọng.

2/- Đặt tên cho 61 tuyến đường của thị trấn Di Linh - huyện Di Linh.

3/- Đặt tên cho 34 tuyến đường của thị trấn Thạnh Mỹ (trong đó có 3 tuyến đường dự phòng) và 11 tuyến đường của Thị trấn D’Ran - huyện Đơn Dương.

(Có danh sách các tên đường của 4 thị trấn thuộc 3 huyện Đức Trọng, Di Linh và Đơn Dương kèm theo).

Điều 2: Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Nội vụ và huyện: Đức Trọng, Di Linh, Đơn Dương triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khoá VII Kỳ họp thứ 5 thông qua./ .

 

 

CHỦ TỊCH HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG
Nguyễn Văn Đẳng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 35/2005/NQ-HĐND.KVII ngày 29/07/2005 về đặt tên đường của thị trấn Liên Nghĩa-huyện Đức Trọng; thị trấn Di Linh, huyện Di Linh; thị trấn Thạnh Mỹ và thị trấn D’Ran-huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


647

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!