Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2018 về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 31/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành: 08/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/NQ-ND

Yên Bái, ngày 08 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN YÊN BÌNH, HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT, ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; Báo cáo thẩm tra số 113/BC-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định đặt tên cho 13 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, như sau:

1. Đường Đại Đồng: Thuộc tuyến Quốc lộ 70 (Đoạn qua địa phận thị trấn Yên Bình).

- Điểm đu: Tiếp giáp ranh giới xã Thịnh Hưng.

- Điểm cuối: Đỉnh dốc Km 0, tiếp giáp ranh gii xã Đại Đồng, huyện Yên Bình.

- Tổng chiều dài tuyến: 5.300 m.

2. Đường Hoàng Thi: Thuộc tuyến Quốc lộ 2D (Đoạn qua địa phận thị trn Yên Bình, từ giáp Quốc lộ 70 đến giáp xã Thịnh Hưng).

- Điểm đầu: Ngã ba tiếp giáp với Quốc lộ 70.

- Điểm cuối: Tiếp giáp ranh giới xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình.

- Tổng chiều dài tuyến: 2.100 m.

3. Đường Hương Lý: Tuyến đường từ Cảng Hương Lý đến điểm giao với Quốc lộ 70 và đi theo Quốc lộ 2D đến tiếp giáp ranh giới xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.

- Điểm đầu: Cảng Hương Lý.

- Điểm cuối: Tiếp giáp ranh giới xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.

- Tổng chiều dài tuyến: 2.500 m.

4. Đường Văn Chính: Tuyến đường từ Ngã ba tiếp giáp với đường Hương Lý đến Bến hồ Tổ 19, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.

- Điểm đầu: Ngã ba tiếp giáp với đường Hương Lý.

- Điểm cuối: Bến hồ Tổ 19.

- Tổng chiều dài tuyến: 700 m.

5. Đường Vũ Văn Uyên: Tuyến đường 7C (Đoạn đi qua địa phận thị trn Yên Bình).

- Điểm đầu: Bến hồ Km 12.

- Điểm cuối: Tiếp giáp ranh giới xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.

- Tổng chiều dài tuyến: 1.000 m.

6. Đường Đông Lý: Tuyến đường vào Công ty cổ phần xi măng Vinaconex Yên Bình.

- Điểm đầu: Ngã ba Km 10 tiếp giáp với Quốc lộ 70.

- Điểm cuối: Công ty cổ phần xi măng Vinaconex Yên Bình.

- Tổng chiều dài tuyến: 1.300 m.

7. Đường Tân Quang: Tuyến đường ni Quốc lộ 70 với đường Nguyễn Tt Thành (Qua Trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Yên Bình).

- Điểm đầu: Ngã ba tiếp giáp với Quốc lộ 70.

- Điểm cuối: Ngã ba tiếp giáp với đường Nguyễn Tất Thành.

- Tổng chiều dài tuyến: 1.100 m.

8. Đường An Bình: Tuyến đường nối Quốc lộ 70 với đường Nguyễn Tất Thành (Qua cổng cơ quan Văn phòng Huyện ủy Yên Bình).

- Điểm đầu: Ngã ba tiếp giáp với Quốc lộ 70.

- Điểm cuối: Ngã ba tiếp giáp với đường Nguyễn Tất Thành.

- Tổng chiều dài tuyến: 800 m.

9. Đường Thanh Bình: Tuyến đường nối đường Nguyễn Tất Thành với đường 7C.

- Điểm đầu: Ngã ba tiếp giáp với đường Nguyễn Tất Thành.

- Điểm cuối: Tiếp giáp với ranh giới xã Phú Thịnh.

- Tổng chiều dài tuyến: 300 m.

10. Đường Nguyễn Văn Mậu: Tuyến đường ni từ cổng cơ quan Văn phòng Huyện ủy đến đường Nguyễn Tất Thành (Qua khu vực đường đôi).

- Điểm đầu: Ngã ba giao với tuyến đường đi qua Huyện ủy Yên Bình.

- Điểm cuối: Ngã ba giao với đường Nguyễn Tất Thành.

- Tổng chiều dài tuyến: 400 m.

11. Đường Trần Nhật Duật: Tuyến đường từ Quốc lộ 70 đến Bến hồ Km 11.

- Điểm đầu: Ngã ba tiếp giáp với Quốc lộ 70.

- Điểm cuối: Bến hồ Km 11.

- Tổng chiều dài tuyến: 1.100 m.

12. Đường Hoàng Loan: Tuyến đường nội thị thị trấn Yên Bình (Cạnh trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Bình).

- Điểm đầu: Ngã ba tiếp giáp với Quốc lộ 70.

- Điểm cuối: Ngã ba tiếp giáp với đường đi Bến hồ Km 11.

- Tổng chiều dài tuyến: 800 m.

13. Đường Vũ Văn Mật: Tuyến đường từ Quốc lộ 70 đi Trung tâm Y tế huyện Yên Bình (Khu vực Trạm phúc kim Lâm sản đi Bệnh viện huyện Yên Bình).

- Điểm đu: Ngã tư tiếp giáp với Quốc lộ 70.

- Điểm cuối: Tiếp giáp ranh giới xã Phú Thịnh.

- Tổng chiều dài tuyến: 1.700 m.

Điều 2. Tiếp tục sử dụng tên đối với 02 tuyến đường đã được Hội đồng nhân dân tỉnh đặt tên cho toàn tuyến, có một phn nằm trên địa phận thị trấn Yên Bình:

1. Đưng Nguyễn Tất Thành

- Điểm đầu: Tiếp giáp ranh giới thành phố Yên Bái.

- Điểm cuối: Ngã ba tiếp giáp với Quốc lộ 70.

- Tổng chiều dài tuyến: 800 m.

2. Đường Đinh Tiên Hoàng

- Điểm đầu: Tiếp giáp ranh gii thành phố Yên Bái.

- Điểm cuối: Ngã ba Km 9 tiếp giáp với Quốc lộ 70.

- Tổng chiều dài tuyến: 600 m.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVIII, Kỳ họp th 11 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ch
ính ph;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Giao thông - Vận tải;
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân t
nh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh
- Các đại biểu
HĐND tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố;

-
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh (đ
ăng Công báo);
- Chánh, Ph
ó Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CVpc.

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2018 về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


318

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241