Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 19/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 12/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2018/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 12 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 246/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 177/BC-BVHXH ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Đặt tên 09 đường, 02 phố, 05 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

(Chi tiết tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng thực hiện gắn biển tên đường, phố, công trình công cộng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

PHỤ LỤC

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN KHÁNH YÊN, HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

1. Tên đường: 09 đường, trong đó:

- Đặt theo tên nhân vật lịch sử: 05 đường.

TT

Tên kỹ thuật

Tên đặt

Mốc xác định

1

Quốc lộ 279

Đường Quang Trung

Từ ranh giới xã Khánh Yên Thượng đến ranh giới xã Làng Giàng

2

Tuyến 5+38

Đường Nguyễn Thái Quang

Từ ngã ba nhà ông Hà Kim Tam đến Cổng nhà văn hóa tổ dân phố số 1 thị trấn Khánh Yên

3

Tuyến 3+9

Đường Minh Đăng

Từ ngã ba nhà ông Hà Kim Tam đến Cổng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Văn Bàn

4

Tuyến 6

Đường Lê Quý Đôn

Từ ngã ba Thành Công nhà ông Vũ Đình Ninh đến ngã ba nhà ông Bùi Văn Ước

5

Tuyến 4

Đường Trần Phú

Từ ngã ba cây xăng thương nghiệp đến Cổng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Bàn

- Đặt theo tên địa danh: 04 đường.

TT

Tên kỹ thuật

Tên đặt

Mốc xác định

1

Tuyến 15

Đường Khánh Yên

Từ ngã tư Chợ trung tâm thị trấn đến ranh giới giáp xã Khánh Yên Thượng

2

Tuyến 17+25+26

Đường Coóc

Từ ngã tư Chợ trung tâm thị trấn đến ngã ba nhà ông Hà Đức Miều

3

Tuyến 8

Đường Điện Biên

Từ ngã ba nhà bà Trương Thị Nhung đến Cổng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Bàn

4

Tuyến 1

Đường Gia Lan

Từ ngã ba Trung tâm Viễn thông Văn Bàn đến nhà ông Lương Xuân Hùng phía cuối Huyện ủy Văn Bàn

2. Tên phố: 02 phố, trong đó:

- Đặt theo tên địa danh:

TT

Tên kỹ thuật

Tên đặt

Mốc xác định

1

Tuyến 11

Phố Hoàng Liên

Từ ngã ba Trụ sở phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đến nhà bà Nguyễn Thị Năng

- Đặt theo tên danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hóa, xã hội:

TT

Tên kỹ thuật

Tên đặt

Mốc xác định

1

Tuyến 13+14

Phố Thanh Niên

Từ ngã ba nhà ông Lê Xuân Quý đến ngã ba cổng Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Văn Bàn

3. Tên công trình công cộng: 05 công trình:

TT

Tên đặt

Mốc xác định

1

Cầu Nậm Lếch

Nằm trên địa phận tổ dân phố 12, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn

2

Hồ Khánh Yên 1

Nằm trên địa phận tổ dân phố số 8, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn

3

Hồ Khánh Yên 2

Nằm trên địa phận tổ dân phố số 1 và số 5, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn

4

Sân vận động huyện Văn Bàn

Nằm trên địa phận tổ dân phố Mạ 2, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn

5

Bến xe khách Văn Bàn

Nằm trên địa phận tổ dân phố số 5, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


24
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122