Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND về đặt tên đường Trung tâm thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 19/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Niê Thuật
Ngày ban hành: 08/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỘNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2008/NQ-HĐND

Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 10 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRUNG TÂM THỊ TRẤN LIÊN SƠN, HUYỆN LĂK, TỈNH ĐĂK LẮK

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA VII - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP , ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 19/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Phương án đặt tên đường Trung tâm thị trấn Liên Sơn, huyện Lăk; Báo cáo thẩm tra số 26/BC-HĐND, ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Ban Văn hóa và Xã hội và ý kiến đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tán thành, thông qua Nghị quyết đặt tên đường Trung tâm thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk (đợt 1), với tổng số 39 tên đường (Có danh mục tên đường kèm theo).

Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ ngân sách tỉnh.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả cho Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Giao cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh phối hợp giám sát việc triển khai thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VII, kỳ họp Chuyên đ thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- UB Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Sở Tư pháp, Sở VHTTDL;
- TT ND, UBND huyện Lắk;
- Báo Đắk Lắk; Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh,
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Niê Thuật

 

DANH MỤC

TÊN ĐƯỜNG TRUNG TÂM THỊ TRN LIÊN SƠN, HUYỆN LĂK
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND ngày 08/10/2008 của HĐND tỉnh)

TT

Tên đường

Ký hiệu

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

Chiều rộng (m)

Hiện trạng

Ghi chú

1

Nguyễn Tất Thành

QL 27

Giáp Buôn Mã, xã Bông Krang

Giáp xã Đăk Liêng

4.440,26

14 m

Nhựa

 

2

Nơ Trang Lơng

1

Giao Quốc lộ 27

Giao Quốc lộ 27

661,16

10 m

Nhựa

 

3

Âu Cơ

2

Giao với đường Nơ Trang Lơng

Giao với đường Nguyễn Huệ

2.756,78

05m

Nhựa

 

4

Hồ Xuân Hương

3

Giao với đường Âu Cơ

Giao với đường Âu Cơ

338,36

05 m

Nhựa

 

5

Nguyễn Huệ

4

Giao với đường Âu Cơ

Nhà Biệt Điện

764,67

05 m

Nhựa

 

6

Phan Bội Châu

5

Giao Quốc lộ 27

Giao với đường Nơ Trang Lơng

124,59

06 m

Nhựa

 

7

Nguyễn Du

6

Giao Quốc lộ 27

Giao với đường Nơ Trang Lơng

118,70

06 m

Đất

 

8

Hùng Vương

7

Giao với đường Âu Cơ

Giao với đường Tôn Thất Tùng

407,73

05 m

Nhựa

 

9

Trần Phú

8

Nguyễn Thị Minh Khai

Giao với đường Tôn Tht Tùng

297,61

05 m

Nhựa

 

10

Nguyễn Thị Minh Khai

9

Giao với đường Nơ Trang Lơng

Giao với đường Y Ngông Niê Kdăm

421,27

04 m

Nhựa

 

11

Tôn Thất Tùng

10

Giao với đường Nơ Trang Lơng

Giao với đường Y Ngông Niê Kdăm

262,69

05 m

Nhựa

 

12

Lê Hồng Phong

11

Giao với đường Tôn Thất Tùng

Giao với đường Y Jút

329,29

04 m

Nhựa

 

13

Y Ngông Niê Kdăm

12

Giao với đường Âu Cơ

Giao với đường Y Jút

1.075,84

06 m

Nhựa

 

14

Y Jút

13

Giao Quốc lộ 27

Bến đò du lịch Buôn Jun

1.206,57

04 m

Nhựa

 

15

Lý Thường Kiệt

14

Giao Quốc lộ 27

Giáp ranh xã Đăk Liêng

872,84

03,5m

Nhựa

300m nhựa, còn lại cp phối

16

Lê Lai

15

Giao Quốc lộ 27

Giao với đường Lý Thường Kiệt

183,65

06 m

Cấp phối

 

17

Đinh Tiên Hoàng

16

Giao với đường Lý Thường Kiệt

Khu dân cư Đoàn Kết

693,45

03,5m

Nhựa

200 nhựa, còn lại cấp phối

18

17 Tháng 3

17

Giao Quốc lộ 27

Giao với đường Bà Triệu

604,02

03 m

Đất

 

19

Lê Quý Đôn

18

Giao Quốc lộ 27

Khu dân cư thôn Hòa Thắng

174,43

03m

Đất

 

20

Đinh Núp

19

Giao Quốc lộ 27

Khu dân cư Buôn M’Liêng

815,90

06m

Cấp phối

 

21

Ama Jhao

20

Giao Quốc lộ 27

Khu dân cư Buôn Jang Lá 1

133,33

04m

Đất

 

22

Chu Văn An

21

Giao Quốc lộ 27

Giao với đường Nơ Trang Gưh

434,49

04m

Đất

 

23

Nơ Trang Gưh

22

Giao Quốc lộ 27

Khu dân cư Buôn Dơng K’Riêng

1.058,03

04m

Đất

 

24

Phạm Ngọc Thạch

23

Giao Quốc lộ 27

Bệnh viện Đa khoa huyện

253,11

06m

Đất

 

25

Nguyễn Đình Chiểu

24

Giao Quốc lộ 27

Khu dân cư Thôn 4

991,51

05m

Cấp phối

 

26

Lương Thế Vinh

25

Giao Quốc lộ 27

Giao với đường Nguyễn Đình Chiểu

319,60

04m

Đất

 

27

Bùi Thị Xuân

26

Giao Quốc lộ 27

Trại chăn nuôi Thôn 4

491,84

03m

Đất

 

28

Tô Hiệu

27

Giao Quốc lộ 27

Nghĩa trang Thôn 4

313,70

04m

Cấp phối

 

29

Nguyễn Văn Trỗi

28

Giao với đường Nơ Trang Lơng

Giao với đường Hùng Vương

152,79

05m

Nhựa

30m nhựa, còn lại đường đất

30

Nguyễn Trung Trực

29

Giao Quốc lộ 27

Giao với đường Bà Triệu

187,18

04m

Đất

 

31

Bà Triệu

30

Giao Quốc lộ 27

Vào núi hết khu dân cư

159,31

04m

Đất

 

32

Trần Bình Trọng

31

Giao với đường Lý Thường Kiệt

Nghĩa Trang Liệt sĩ

176,55

04m

Cấp phối

 

33

Võ Thị Sáu

32

Giao Quốc lộ 27

Giao với đường 17 tháng 3

94,06

04m

Đất

 

34

Ngô Quyền

33

Giao Quốc lộ 27

Giao với đường Y Ngông Niê Kdăm

357,14

03m

Đất

 

35

Lạc Long Quân

34

Giao với đường Tôn Thất Tùng

Giao với đường Hai Bà Trưng

184,26

04m

Bê tông

 

36

Hai Bà Trưng

35

Giao Quốc lộ 27

Giao với đường Lê Hồng Phong

183,52

04m

Đất

 

37

Nguyễn Trãi

36

Giao với đường Lê Lai

Khu dân cư mới Hợp Thành

74,57

03m

Đất

 

38

Nguyễn Công Trứ

37

Giao Quốc lộ 27

Khu dân cư thôn Hòa Thắng

73,33

03m

Đất

 

39

Điện Biên Phủ

38

Giao với đường Lý Thường Kiệt

Thôn Đoàn Kết

778,10

06m

Cấp phối

 

Tổng Cộng

17.319.40

 

 

 

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND về đặt tên đường Trung tâm thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


336

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.172.52