Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 163/NQ-HĐND đặt tên bổ sung tuyến đường Hà Tĩnh Hà Tĩnh 2015

Số hiệu: 163/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Thị Nữ Y
Ngày ban hành: 12/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, TỈNH HÀ TĨNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NQ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 652/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh; báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Phương án đặt tên bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh do Ủy ban nhân dân tỉnh trình.

(Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện nếu cần điều chỉnh, bổ sung, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác Đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh,
UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh
- Trang thông tin điện tử Hà Tĩnh;
- Lưu.

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Nữ Y

 

DANH MỤC

ĐẶT TÊN BỔ SUNG ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh)

I. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ ĐẶT TÊN: 13 Tuyến

TT

Tuyến đường

Chiều dài (km)

Điểm đầu

Điểm cuối

Ghi chú

1.

ĐườngPhan Kính

0.7

Giao đường Nguyễn Du (Ngõ 337)

Giao Đại lộ Xô viết Nghệ Tĩnh.

 

2.

Đường Hà Tông Chính

1.2

Giao đường Trần Phú (Ngõ 208) đi qua Khu dân cư Đồng Ngọ Vinh

Giao đường Nguyến Huy Lung

 

3.

ĐườngLê Hầu Tạo

1.4

Giao đường Hàm Nghi

Giao đường Đông Lộ

 

4.

Đường Phan Huy Chú

0.5

Giao Kênh N19 (Khu đô thị Hàm Nghi - Sông Đà)

Giao tuyến đề nghị đặt đường Đinh Nho Hoàn (Song song đường Hàm Nghi).

 

5.

ĐườngDương Trí Trạch

0.8

Giao tuyến đề nghị đặt đường Phan Huy Chú

Giao Ngõ 09 đường Vũ Quang

 

6.

ĐườngTôn Thất Thuyết

0.5

Giao đường Hàm Nghi (qua Phú Đức Anh)

Giao tuyến đề nghị đặt đường Lê Quảng Chí

 

7.

ĐườngĐinh Nho Hoàn

0.5

Giao đường Lê Duẩn

Giao với đường quy hoạch dọc kênh N19 (Phía trước sân bóng Phú Quang)

 

8.

ĐườngNguyễn Văn Giai

0.5

Giao đường Lê Duẩn

Giao với đường quy hoạch dọc kênh N19 (Phía sau sân bóng Phú Quang)

 

9.

Đường Lê Quảng Chí

0.5

Giao đường Lê Duẩn (Đoạn giao ngõ 15, đường Trần Phú)

Giao đường quy hoạch Sông Đà dọc kênh N19

 

10.

ĐườngHà Tông Trình

0.5

Giao đường Lê Duẩn

Giao Ngõ 09, đường Vũ Quang

 

11.

Đường Hà Huy Giáp

0.6

Giao đường 26/3 (cạnh Công ty 474)

Giao đường Hoàng Xuân Hãn (cạnh cổng trường Chính trị Trần Phú)

 

12.

Đường Đặng Tất

1.2

Giao đường Mai Thúc Loan

Cầu Đò Hà

 

13.

ĐườngLê Thiệu Huy

1.5

Đường Trần Phú (Gần đối diện với KS phú quý) đi qua đường Hà Hoàng

Giao đường Nguyễn Huy Lung

 

II. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHÔNG THAY ĐỔI TÊN GỌI, KÉO DÀI THEO QUY HOẠCH: 04 Tuyến

TT

Tuyến đường

Chiều dài hiện tại

(Km)

Điểm đầu

Điểm cuối

Thay đổi

Chiều dài sau thay đổi

(Km)

01

Đường Huy Cận

1,4

Giao ngõ 01, đường Nguyễn Du (phía sau Công ty giống cây trồng).

Giao đường Nguyễn Huy Tự

Kéo dài đến hết ngõ 24, Nguyễn Huy Tự

2

02

Đường Bùi Dương Lịch

0,35

Giao đường Xuân Diệu

Giao đường Nguyễn Huy Tự

Kéo dài đến đường Nguyễn Công Trứ

1

03

Đường La Sơn Phu Tử - Nguyễn Thiếp

1,1

Giao Đại lộ Xô viết Nghệ Tĩnh

Giao đường Nguyễn Huy Tự (qua Công an Thành phố)

Qua trường Mần Non Bình Hà đến sát đường Nguyễn Công Trứ

1,5

04

Đường Nguyễn Huy Tự

1,9

Giao đường Phan Đình Phùng

Giao Đại lộ Xô viết Nghệ Tĩnh

Kéo dài đến đường vành đai đô thị Bắc

2,3

III. CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỀU CHỈNH VỀ LỘ TUYẾN, TÊN GỌI: 02 Tuyến

TT

Tuyến đường

Dài

(km)

Rộng

(m)

Tên gọi mới

Điều chỉnh lộ tuyến

Ghi chú

01

Đường Mai Lão Bạng

(Đoạn từ Quốc Lộ 1A đến Nhà thờ Văn Hạnh)

2,5

12

Đường

Mai Lão Bạng

 

Đường Mai Lão Bạng điều chỉnh nối thẳng với đường Trung Hạ đến đường Quang Trung.

Điểm đầu: Giao Quốc lộ 1A,

Điểm cuối: Giao đường Quang Trung.

 

02

Đường Mai Lão Bạng

(Đoạn từ Nhà thờ Văn Hạnh đến đường Ngô Quyền)

2,5

12

Đường

Quang Lĩnh

Đường Mai Lão Bạng đoạn từ nhà thờ Văn Hạnh đến đường Ngô Quyền đề nghị điều chỉnh nối với đường WB3 đến đường Quang Trung và đặt tên mới là đường Quang Lĩnh

Điểm đầu: Giao đường Quang Trung;

Điểm cuối: Giao đường Mai Lão Bạng.

Quang Lĩnh là tên địa danh cũ nơi tuyến đường đi qua (xã Quang Lĩnh).

03

Đường Hà Hoàng

1,2

12

Đường

Hà Hoàng

Đường Hà Hoàng kéo dài đến đường Ngô Quyền (lấy một phần đường Mai Lão Bạng từ đoạn giao Đường Hà Hoàng đến đường Ngô Quyền).

Điểm đầu: Giao đường Quốc lộ 1A;

Điểm cuối: Giao đường Quang Trung.

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 163/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 về đặt tên bổ sung tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.635

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!