Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 16/2008/NQ-QH12 về việc giải quyết một số vấn đề sau khi Nghị quyết số 16/2003/QH11 của Quốc hội ngày 17 tháng 6 năm 2003 về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương hết hiệu lực thi hành do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 16/2008/NQ-QH12 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 03/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 16/2008/NQ-QH12

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ SAU KHI NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2003/QH11 CỦA QUỐC HỘI NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ, DẠY NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ KHÁC TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 16);
Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 64/BC-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11 của Quốc hội ngày 17 tháng 6 năm 2003 về “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện”, Báo cáo thẩm tra số 598 BC/UBXH12 ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quốc hội cơ bản tán thành những nội dung đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 16 được nêu trong Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban về các vấn đề xã hội; ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và 6 tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 16. Việc thực hiện Nghị quyết 16 đã tạo điều kiện cho người sau cai nghiện ma túy tiếp tục rèn luyện nhân cách, học văn hóa, học nghề, lao động sản xuất và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tái hòa nhập cộng đồng vì lợi ích của người sau cai nghiện ma túy, gia đình họ và lợi ích chung của cộng đồng.

Điều 2. Sau khi Nghị quyết 16 hết hiệu lực thi hành, trường hợp người sau cai nghiện ma tuý chưa chấp hành xong thời hạn quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm trước ngày 01 tháng 8 năm 2008 thì tiếp tục thực hiện thời gian còn lại nhưng không quá thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quốc hội giao Chính phủ:

1. Chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương có liên quan tiếp tục theo dõi, đánh giá quá trình tái hòa nhập cộng đồng của người đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm;

2. Hướng dẫn tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 16/2008/NQ-QH12 về việc giải quyết một số vấn đề sau khi Nghị quyết số 16/2003/QH11 của Quốc hội ngày 17 tháng 6 năm 2003 về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương hết hiệu lực thi hành do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.401
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110