Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2018 về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Tam Đảo do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 15/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Trần Văn Vinh
Ngày ban hành: 09/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TAM ĐẢO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đư­ờng, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư­ số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về h­ướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

1. Đặt tên 08 đường. (Có danh mục tên đường kèm theo).

2. Đặt tên 08 phố. (Có danh mục tên phố kèm theo).

3. Đặt tên 01 công trình công cộng: Công viên Tam Đảo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Vinh

 

DANH MỤC

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TAM ĐẢO
(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 09 tháng 7 năm 2018)

Số TT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (Km)

1

Nguyễn Tất Thành

Quố lộ 2B (Km22+400)

Đường Trần Nguyên Hãn

2,6

2

Trần Quốc Tuấn

Đường Nguyễn Tất Thành

Phố Phù Nghĩa

1,7

3

Võ Nguyên Giáp

Phố Phù Nghĩa

Đường Kim Ngọc

1,3

4

Kim Ngọc

Đường Võ Nguyên Giáp

Đường Trần Nguyên Hãn

0,9

5

Phạm Văn Đồng

Đường Võ Nguyên Giáp

Đường Trần Nguyên Hãn

0,9

6

Trần Nguyên Hãn

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường Phạm Văn Đồng

1,0

7

Tây Thiên

Đường Lăng Thị Tiêu

Đường Phạm Văn Đồng

0,7

8

Lăng Thị Tiêu

Đường Tây Thiên

Tam Đảo 2

9,8

2. Đặt tên 08 phố:

Số TT

Tên phố

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (Km)

1

Triệu Thái

Đường Nguyễn Tất Thành

Công ty TNHH Du lịch dịch vụ Tam Đảo

0,5

2

Đỗ Khắc Chung

Đường Trần Quốc Tuấn

Nhà nghỉ Giao Thông

0,15

3

Phạm Công Bình

Đường Tây Thiên

Công ty TNHH Vĩnh Thịnh

0,5

4

Núi Phù Nghĩa

Đường Tây Thiên

Đường Tây Thiên

0,2

5

Núi Thiên Thị

Đường Tây Thiên

Đường Nguyễn Tất Thành

0,1

6

Núi Thạch Bàn

Đường Tây Thiên

Đường Nguyễn Tất Thành

0,1

7

Nhà Thờ

Đường Nguyễn Tất Thành

Nhà khách Nữ Vương Hòa Bình

0,2

8

Lỗ Đinh Sơn

Đường Phạm Văn Đồng

Cổng số 2 Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia

0,2

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2018 về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Tam Đảo do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


243

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.51.35