Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận Bình Thạnh 6 tháng cuối năm 2007 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 13/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Nhân
Ngày ban hành: 13/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/NQ-HĐND

Bình Thạnh, ngày 13 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007 TẠI KỲ HỌP THỨ 9 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH KHÓA IX (TỪ NGÀY 12 ĐẾN NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2007)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân quận; các báo cáo và tờ trình của Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan, Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân quận trong 6 tháng đầu năm 2007 và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Thường trực Hội đồng nhân dân quận.

2. Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và của các cơ quan hữu quan quận về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách trên địa bàn quận trong 6 tháng đầu năm, các biện pháp thực hiện chỉ tiêu và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2007.

3. Thông qua Báo cáo số 157/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quận và 20 phường thuộc quận đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được điều chỉnh theo Thông báo thẩm định số 1001/TB-TNMT-KHTH ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện theo đề nghị của Thường trực, hai Ban Hội đồng nhân dân quận và tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân quận.

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn đề như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN KHÓA IX TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007:

Qua thảo luận của các đại biểu và các báo cáo giải trình, trả lời chất vấn của Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng nhân dân quận thống nhất với đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận trong 6 tháng đầu năm 2007.

Trong 6 tháng đầu năm 2007, Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng trên địa bàn quận đạt được nhiều kết quả khả quan. Hầu hết các chỉ tiêu thực hiện đều tăng so với cùng kỳ năm trước; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện ngày càng có hiệu quả, xây dựng được mối quan hệ xã hội lành mạnh trong cộng đồng dân cư; lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế như công tác chỉnh trang và nâng cấp chợ, quy hoạch chi tiết 1/2000, quy hoạch các cụm trung tâm thương mại - dịch vụ vẫn chưa hoàn chỉnh; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, khiếu kiện của công dân có tập trung nhưng số đơn dân nguyện tồn đọng khá nhiều; phạm pháp hình sự có giảm về số vụ so với cùng kỳ năm 2006, nhưng có vụ tính chất phức tạp hơn. Công tác cải cách hành chính có đạt được một số kết quả nhất định, nhưng nhìn chung chưa đi vào chiều sâu từng nội dung cụ thể, nhất là thủ tục hành chính, sự liên thông giữa quận và phường chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO THẮNG LỢI KẾ HOẠCH, CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2007

1. Tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân quận:

Thường trực Hội đồng nhân dân quận và các Ban Hội đồng nhân dân quận có kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân, các ngành chức năng về thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận.

2. Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành quản lý của UBND quận:

a) Tiếp tục tạo mọi điều kiện đẩy nhanh việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2007, đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2008, kế hoạch chăm lo Tết 2008.

b) Tăng cường các biện pháp, giải pháp khả thi để khởi công xây dựng được các dự án trọng điểm của quận trong đó quyết tâm khởi công thực hiện dự án thoát nước 125 Đinh Tiên Hoàng và xây dựng tường rào sân TDTT quận tại phường 25. Hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000, quy hoạch hẻm giới, quy hoạch các cụm trung tâm văn hóa - thương mại - dịch vụ, hoàn thành phương án bố trí chợ tạm, di dời tiểu thương để xây dựng Trung tâm thương mại Chợ Bà Chiểu, phối hợp với thành phố hoàn chỉnh phương án chuyển đổi công năng Chợ Văn Thánh, có kế hoạch tổ chức mô hình chợ phiên. Hoàn thành việc giải quyết tái định cư cho các hộ tạm cư trong thời gian dài trên địa bàn quận.

c) Xây dựng kế hoạch với từng nội dung cụ thể để tiếp tục triển khai có hiệu quả về công tác cải cách hành chính. Đẩy nhanh việc cải tiến các quy trình thủ tục hành chính để phục vụ người dân tốt hơn. Sơ kết thí điểm cơ chế liên thông giữa quận và 5 phường để có cơ sở triển khai trong toàn quận.

d) Tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ tại các cơ quan đơn vị và khu dân cư. Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ các ngày lễ lớn của đất nước. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để khai giảng năm học mới 2007 - 2008. Lãnh đạo tốt công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ năm 2007. Tổ chức thực hành diễn tập Phương án PT-07 đạt kết quả tốt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân quận giao Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2007 mà nghị quyết Hội đồng nhân dân quận đã đề ra.

Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân quận, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp hoạt động, có kế hoạch giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này đối với Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng làm tốt vai trò giám sát và phối hợp, hỗ trợ với các cơ quan Nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX thông qua tại kỳ họp thường lệ thứ 9 ngày 13 tháng 7 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Nhân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận Bình Thạnh 6 tháng cuối năm 2007 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.737
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234