Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012 do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, kỳ họp thứ 4 ban hành

Số hiệu: 11/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 11/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2012/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét tờ trình và báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm, đồng thời nhấn mạnh:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012.

Sáu tháng đầu năm 2012, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn có những chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực: Tăng trưởng kinh tế đạt 9,42%, trong đó, khu vực dịch vụ tăng 13,14%, nông nghiệp tăng 3,27% gấp 2 lần so với cùng kỳ là nỗ lực lớn trong điều kiện khó khăn hiện nay. Thu ngân sách đạt 2.368 tỷ đồng, tăng 37% so cùng kỳ; tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước đạt 6.250 tỷ đồng, tăng 5,3%. Nhiều công trình trọng điểm đảm bảo tiến độ như: cầu đường bộ qua sông Hương, hồ chứa nước Tả Trạch, hạ tầng Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, dự án nhà máy xi măng Đồng Lâm, dự án Laguna Việt Nam, thủy điện A Lưới...

Đặc biệt, thành công của Festival Huế 2012 và sự kiện Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012 đã góp phần quảng bá giá trị văn hóa Huế đến công chúng trong nước và quốc tế.

Việc thực hiện “Năm đô thị - 2012”, Kết luận 48-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 14d/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng và phát triển đô thị đến năm 2020 rất được chú trọng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội, đời sống của nhân dân ổn định. Công tác quốc phòng được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế:

Tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp giảm sút và thấp nhất so với nhiều năm gần đây. Môi trường kinh doanh du lịch vẫn còn nhiều bất cập, sản phẩm du lịch chưa đa dạng, chất lượng còn thấp.

Thu hút vốn đầu tư gặp khó khăn, nhất là vốn đầu tư nước ngoài và huy động đầu tư vào các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Công tác giải phóng mặt bằng chậm, chưa đáp ứng yêu cầu triển khai các công trình, dự án. Giải quyết việc làm, dạy nghề còn hạn chế.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch, đô thị còn bất cập; ý thức về thực hiện nếp sống văn minh đô thị của một bộ phận công dân còn thấp.

Năng lực, trách nhiệm tham mưu xử lý công việc của một số bộ phận cán bộ công chức còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu. Trách nhiệm người đứng đầu một số ngành, lĩnh vực chưa được thể hiện rõ.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012; Kết luận số 48-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ, ngoài việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh, 6 tháng cuối năm 2012 cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chú trọng công tác huy động nguồn lực.

Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; xử lý, giải quyết nhanh các thủ tục để triển khai thi công, ứng vốn, thanh toán, nhất là đối với các dự án thuộc nguồn vốn chỉnh trang đô thị, vốn ngân sách tập trung, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay ưu đãi của Nhà nước... Tổ chức nghiệm thu ngay khi có khối lượng hoàn thành và hoàn tất hồ sơ thanh toán nhằm giải ngân nhanh nguồn vốn, không để tình trạng vốn chờ công trình; điều chỉnh kịp thời vốn đầu tư của các dự án không có khả năng giải ngân cho các dự án có khối lượng hoàn thành nhưng chưa đủ vốn.

Thúc đẩy, hỗ trợ các dự án: đường cao tốc đoạn La Sơn - Túy Loan, hầm đường bộ Phú Gia - Phước Tượng, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 49A, các công trình thủy lợi như hồ Tả Trạch, hồ chứa nước Thuỷ Yên - Thuỷ Cam,...

Đôn đốc công tác chuẩn bị đầu tư cho năm kế hoạch 2013 đối với các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn hỗ trợ có mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia và trái phiếu Chính phủ theo tinh thần của Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường các giải pháp thu hút đầu tư, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ (NGO). Tiếp tục xúc tiến vận động ODA cho dự án phát triển hạ tầng đô thị Huế, dự án Đê chắn sóng cảng Chân Mây và các dự án thuộc Chương trình biến đổi khí hậu.

2. Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Tiếp tục thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát.

Có biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để tăng khả năng vay vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ và khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Ưu tiên, khuyến khích tiêu thụ các sản phẩm địa phương, nhất là nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng. Tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng gắn với thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Triển khai kế hoạch khôi phục, phát triển nghề, làng nghề và sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Quan tâm thực hiện đề án phát triển nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp.

Chỉ đạo thực hiện thắng lợi vụ Hè Thu năm 2012. Đẩy mạnh công tác trồng, quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng; nuôi trồng, khai thác thuỷ sản; phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2015.

3. Quản lý hiệu quả tài chính, tiền tệ.

Tăng cường các giải pháp điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012; thanh tra, kiểm tra chống thất thu, thất thoát ngân sách; thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; tiết kiệm chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, khánh tiết, hội nghị, công tác phí theo Công văn số 6890/BTC-HCSN ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính.

Rà soát, sắp xếp các khu nhà, đất sở hữu nhà nước trên địa bàn đến năm 2015. Điều chỉnh quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, quy định giá đất tại các khu công nghiệp.

Kiểm soát thị trường giá cả; giám sát tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng và hoạt động ngoại hối trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hoạt động ngoại hối.

4. Tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ.

Phối hợp tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 đạt hiệu quả cao. Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc; trung tâm y tế chuyên sâu; trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; trung tâm khoa học, công nghệ của cả nước.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015. Sớm hoàn thiện đề án Quy hoạch thiết chế văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến 2030. Hỗ trợ thực hiện Dự án phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển bền vững tại làng cổ Phước Tích. Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao.

Chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên cho năm học 2012 - 2013. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2011- 2012 đối với năm học 2012 - 2013.

Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; dân số kế hoạch hóa gia đình, giảm nghèo; phòng chống ma túy, HIV/AIDS. Kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh; không để dịch bệnh xảy ra sau thiên tai, lũ lụt. Đôn đốc tiến độ xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh, chuẩn bị nguồn nhân lực y tế cho các bệnh viện; xây dựng Đề án khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở công lập theo Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên bộ Y tế và Tài chính.

Thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao; duy trì sàn giao dịch việc làm, ưu tiên thực hiện các chương trình, đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Đẩy mạnh công tác "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn”, tập trung hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

5. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, nội chính.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp đối với công tác quốc phòng, an ninh. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, mại dâm, ma túy, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, an toàn giao thông. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; xây dựng phương án phòng tránh bão lũ, chủ động ứng phó với thiên tai.

Thực hiện có hiệu quả “Năm an toàn giao thông”; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Năm du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012; tăng cường công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và công tác quốc phòng địa phương năm 2012. Thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp.

Hoàn thành kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2012 và kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013; kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; đề án tăng cường nguồn nhân lực phổ biến, giáo dục pháp luật và kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2012.

Kiểm soát thủ tục cải cách hành chính, không để phát sinh các thủ tục gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục rà soát để cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết. Đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch nâng hạng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Hoàn thành quy định việc quản lý tích hợp cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và giữa các ngành; quy định xây dựng, triển khai và khai thác các phần mềm ứng dụng trong cơ quan nhà nước.

6. Bảo vệ tài nguyên môi trường:

Triển khai thực hiện quy hoạch thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Huy động nguồn lực đầu tư các dự án xử lý rác thải tại Phú Sơn, Hương Bình, các dự án xử lý nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp.

Đôn đốc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, xã gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch triển khai dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai từ năm 2012 - 2015.

Kiểm tra, chấn chỉnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phấn đấu đến 31 tháng 12 năm 2013 căn bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trong phạm vi cả tỉnh. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với “Biến đổi khí hậu” và bảo vệ môi trường; kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phổ biến, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong tỉnh nêu cao tinh thần làm chủ, đoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả đạt được, huy động mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012 do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, kỳ họp thứ 4 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.278
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31