Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2010 về đặt tên một số tuyến đường, phố và công trình công cộng thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 05/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Ngô Trọng Vịnh
Ngày ban hành: 15/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 15 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẶT TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ BẮC GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên đường phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 01/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đặt tên một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên một số đường, phố và công trình công cộng thành phố Bắc Giang như sau:

a) Điều chỉnh độ dài đường đã có tên (5 đường):

1. Đường Nguyễn Thị Lưu: Điểm đầu đường Quang Trung; điểm cuối đường Nguyễn Thị Minh Khai.

2. Đường Ngô Gia Tự: Điểm đầu đường Lý Thái Tổ; điểm cuối đường Ngô Văn Cảnh.

3. Đường Hoàng Văn Thụ: Điểm đầu đường Nguyễn Văn Cừ; điểm cuối đường Giáp Hải.

4. Đường Nguyễn Thị Minh Khai: Điểm đầu đường Xương Giang; điểm cuối đường Thanh Niên.

5. Đường Đào Sư Tích: Điểm đầu đường Xương Giang; điểm cuối đường Lê Lợi.

b) Tuyến đường mới đặt tên (29 tuyến):

1. Đường Lý Tự Trọng: Điểm đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai; điểm cuối đường Giáp Hải.

2. Đường Vi Đức Lục: Điểm đầu đường Nguyễn Khuyến; điểm cuối đường Hoàng Văn Thụ.

3. Đường Quách Nhẫn: Điểm đầu phố Thân Cảnh Vân; điểm cuối đường Giáp Hải.

4. Đường Chu Danh Tể: Điểm đầu đường Nguyến Khuyến; điểm cuối đường Giáp Văn Phúc

5. Đường Nguyễn Đình Tuân: Điểm đầu đường Ngô Văn Cảnh; điểm cuối đường Đào Sư Tích.

6. Đường Lê Triện: Điểm đầu đường Nguyễn Khuyến; điểm cuối đường Lê Hồng Phong.

7. Đường Giáp Lễ: Điểm đầu đường Đào Sư Tích; điểm cuối thôn Ngươi, xã Dĩnh Kế.

8. Đường Nguyễn Du: Điểm đầu đường Lê Lai (gần cổng trường Võ Thị Sáu); điểm cuối đường Lê Lai (gần trạm biến áp).

9. Đường Cả Trọng: Điểm đầu đường Hùng Vương; điểm cuối đường Nguyễn Thị Minh Khai.

10. Đường Phồn Xương: Điểm đầu đường Lê Lợi; điểm cuối đường Thanh Niên.

11. Đường Thanh Niên: Điểm đầu đê sông Thương; điểm cuối ngã 3 Kế- Quốc lộ 1A mới.

12. Đường Ngô Văn Cảnh: Điểm đầu phố Thân Đức Luận; điểm cuối đường Cả Trọng.

13. Đường Nguyên Hồng: Điểm đầu từ chợ khu vực (bến xe); điểm cuối phân lô N29 khu dân cư mới số 1 (dãy 2 đường Lê Lợi).

14. Đường Nguyễn Khuyến: Điểm đầu đường ngang phía sau Trung tâm khuyến nông tỉnh; điểm cuối đường Lê Lợi.

15. Đường Hoàng Quốc Việt: Điểm đầu đường Lý Tự Trọng; điểm cuối đường Lê Triện.

16. Đường Lê Hồng Phong: Điểm đầu đường Xương Giang; điểm cuối đường Lê Lợi.

17. Đường Giáp Văn Phúc: Điểm đầu đường Xương Giang; điểm cuối đường Hoàng Văn Thụ.

18. Đường Lương Văn Nắm: Điểm đầu đường Giáp Hải; điểm cuối đường Lê Lợi.

19. Đường Lê Sát: Điểm đầu đường Trần Quang Khải; điểm cuối đường Đàm Thuận Huy.

20. Đường Nguyễn Danh Vọng: Điểm đầu đường Trần Nguyên Hãn; điểm cuối đường Lê Đức Trung (khu dân cư đường sắt Hà Lạng).

21. Đường Trần Quang Khải: Điểm đầu từ ngã tư đường Xương Giang; điểm cuối đê Sông Thương.

22. Đường Lê Đức Trung: Điểm đầu đường gần khu tập thể Điện lực; điểm cuối đường Trần Quang Khải.

23. Đường Lưu Nhân Chú: Điểm đầu đê Sông Thương; điểm cuối đường Thân Cảnh Phúc (sau trạm Tăng áp).

24. Đường Thân Cảnh Phúc: Điểm đầu giáp hồ điều hòa khu dân cư số 3; điểm cuối đường Nguyễn Công Hãng.

25. Đường Thân Nhân Tín: Điểm đầu đê Sông Thương; điểm cuối đất công cộng Khu dân cư số 3.

26. Đường Lê An: Điểm đầu đê Sông Thương; điểm cuối đường Nguyễn Công Hãng.

27. Đường Ngô Trang: Điểm đầu đường Lưu Nhân Chú; điểm cuối đường Nguyễn Công Hãng.

28. Đường Nguyễn Doãn Địch: Điểm đầu đường Vương Văn Trà; điểm cuối đường Lưu Nhân Chú.

29. Đường Lều Văn Minh: Điểm đầu đường Trần Nguyên Hãn; điểm cuối đường Xương Giang.

c) Tuyến phố mới đặt tên (10 tuyến):

1. Phố Thân Đức Luận: Điểm đầu đường Ngô Văn Cảnh; điểm cuối phố Thân Cảnh Vân.

2. Phố Trần Quốc Toản: Điểm đầu đường Ngô Gia Tự; điểm cuối đường Hùng Vương.

3. Phố Thân Công Tài: Điểm đầu đê sông Thương; điểm cuối đường Hùng Vương.

4. Phố Yết Kiêu: Điểm đầu đường Xương Giang, điểm cuối đường Nguyễn Thị Lưu.

5. Phố Lê Lý: Điểm đầu đường Hoàng Văn Thụ; điểm cuối đường Lê Lợi.

6. Phố Thân Cảnh Vân: Điểm đầu đường Nguyễn Thị Lưu; điểm cuối đường Hoàng Văn Thụ.

7. Phố Tôn Thất Tùng: Điểm đầu đường Hoàng Văn Thụ; điểm cuối đường Lê Lợi (cạnh Bệnh viện phụ sản).

8. Phố Đỗ Văn Quýnh: Điểm đầu đường Giáp Văn Phúc, điểm cuối đường Vi Đức Lục.

9. Phố Trần Đình Ngọc: Điểm đầu đường Trần Quang Khải; điểm cuối phố Nguyễn Đình Chính.

10. Phố Nguyễn Đình Chính: Điểm đầu đường Trần Quang Khải; điểm cuối đường Lê Đức Trung.

d) Công trình công cộng mới đặt tên (4 công trình):

1. Quảng trường 3/2: Tên thường gọi “Khu trung tâm Văn hóa thể thao”.

2. Công viên Hoàng Hoa Thám: Tên thường gọi “Công viên trung tâm”.

3. Khuôn viên 19/8: Tên thường gọi “Khuôn viên trước khu hội nghị tỉnh”, hay “khuôn viên khu Minh Trụ”.

4. Khuôn viên Nguyễn Du: Tên thường gọi “Khuôn viên khu A9”.

Điều 2. Giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh Bắc Giang Khoá XVI, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ: Tư pháp, Văn hóa, Thể thao&Du lịch;
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI;
- Đoàn ĐBQH khu vực tỉnh Bắc Giang;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành trực thuộc Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp tỉnh; Các hiệp hội: doanh nghiệp tỉnh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trẻ;
- Trung tâm Công báo - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng;
- Lưu: VT, VH-XH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Trọng Vịnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2010 về đặt tên một số tuyến đường, phố và công trình công cộng thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


301

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91