Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 26/2000/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2000

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 26/2000/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/CPNGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 1995 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐIỆN ẢNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và nghệ thuật của nhân dân, mở rộng giao lưu điện ảnh quốc tế, tạo điều kiện phát triển hệ thống rạp chiếu phim;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/CP, ngày 17 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động điện ảnh.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 14, Điều 15 thuộc Chương III và Điều 24 thuộc Chương IV Nghị định số 48/CP.

1. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau: Cơ sở sản xuất phim được quyền xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu phim do mình sản xuất đã được Bộ Văn hóa - Thông tin cho phép phổ biến.

2. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Cơ sở kinh doanh điện ảnh được thành lập hợp pháp tại Việt Nam, bao gồm cả doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, có rạp chiếu phim nhựa đáp ứng các tiêu chuẩn do Bộ Văn hóa - Thông tin quy định, thì được quyền nhập khẩu phim nhựa để chiếu tại các rạp thuộc cơ sở kinh doanh điện ảnh của mình.

Việc nhập khẩu phim nhựa, băng hình, đĩa hình do Bộ Văn hoá - Thông tin phê duyệt nội dung và kế hoạch.

Việc nhập khẩu phim để phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam do Đài Truyền hình Việt Nam đảm nhiệm, có sự phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin.

Việc nhập khẩu phim để lưu trữ và nghiên cứu được thực hiện theo quy định của pháp luật về xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm.

3. Điều 24 (khoản 4) được sửa đổi như sau:

Bộ Văn hoá - Thông tin có quyền:

a) Cấp giấy phép làm phim nhất thời theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 48/CP ngày 17 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động điện ảnh;

b) Quyết định thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy những phim có nội dung bị cấm sản xuất, nhập khẩu và phổ biến quy định tại khoản 3, Điều 2 của Nghị định này;

c) Đình chỉ hoạt động của các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và phổ biến các phim có nội dung bị cấm được quy định tại khoản 3, Điều 2 của Nghị định này.

Điều 3.

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định tại Nghị định số 48/CP ngày 17 tháng 7 năm 1995 mà trái với quy định tại Nghị định này đều được bãi bỏ.

2. Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 26/2000/ND-CP

Hanoi, August 03, 2000

 

DECREE

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF DECREE No. 48/CP OF JULY 17, 1995 ON CINEMATOGRAPHIC ORGANIZATIONS AND ACTIVITIES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
In order to meet the people
s demand for cultural and art enjoyment, to expand international cinematographic exchange and create conditions for the development of cinemas system;
At the proposal of the Minister of Culture and Information,

DECREES:

Article 1.- To amend and supplement a number of articles of the Governments Decree No. 48/CP of July 17, 1995 on cinematographic organizations and activities.

Article 2.- To amend and supplement Article 14 and Article 15 of Chapter III and Article 24 of Chapter IV of Decree No. 48/CP.

1. Article 14 shall be amended and supplemented as follows: The film production establishments shall be entitled to export or entrust the export of films which they have produced and been popularized under the permission of the Ministry of Culture and Information.

2. Article 15 shall be amended and supplemented as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 26/2000/NĐ-CP ngày 03/08/2000 sửa đổi Nghị định 48/Cp về tổ chức và hoạt động điện ảnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.535

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.33.97