Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kết luận 59-KL/TW năm 2013 về tạm thời thực hiện việc hỗ trợ cho đối tượng nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu có khó khăn trong cuộc sống do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Số hiệu: 59-KL/TW Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 09/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 59-KL/TW

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

 

KẾT LUẬN

VỀ VIỆC TẠM THỜI THỰC HIỆN VIỆC HỖ TRỢ CHO ĐỐI TƯỢNG NHÂN SĨ, TRÍ THỨC, VĂN NGHỆ SĨ TIÊU BIỂU CÓ KHÓ KHĂN TRONG CUỘC SỐNG

Tại phiên họp Ban Bí thư ngày 02/4/2013, xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về việc tạm thời thực hiện việc hỗ trợ đối với trí thức và văn nghệ sĩ (Báo cáo số 115-BC/BTCTW, ngày 19/3/2013), Ban Bí thư có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thực hiện việc tạm thời hỗ trợ cho đối tượng trí thức (bao gồm cả nhân sĩ, trí thức), văn nghệ sĩ tiêu biểu có khó khăn trong cuộc sống như đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương.

2. Đối tượng được xét hưởng hỗ trợ:

- Người được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân; người được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước (giải thưởng cá nhân).

- Nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

3. Điều kiện được hưởng hỗ trợ:

- Có tuổi đời từ 70 trở lên (trường hợp đặc biệt thì xem xét từ tuổi nghỉ hưu trở lên), có khó khăn trong cuộc sống (thu nhập thấp, không có nguồn thu nhập ổn định, do ốm đau bệnh tật, hoạn nạn...).

- Về cơ bản vẫn tham gia các hoạt động nghề nghiệp, có uy tín, tín nhiệm trong đồng nghiệp và xã hội.

4. Mức hỗ trợ:

- Thực hiện việc hỗ trợ hàng tháng.

- Mỗi lần hỗ trợ bằng 2,0 lần mức lương tối thiểu chung.

5. Chế độ khám, chữa bệnh:

Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo tiêu chuẩn lãnh đạo cấp vụ[1] đối với các trường hợp không là lãnh đạo cấp vụ.

6. Thẩm quyền đề nghị, quyết định, thực hiện việc hỗ trợ và hưởng chế độ khám chữa bệnh:

- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng quy chế, quy trình xét, đề nghị đối với các đối tượng là những nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

- Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam xây dựng quy chế, quy trình xét, đề nghị đối với các đối tượng Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân; người được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước (giải thưởng cá nhân).

- Nếu một người thuộc nhiều đối tượng và có đủ các điều kiện trên thì chỉ tính một tiêu chuẩn nhận hỗ trợ và chế độ khám, chữa bệnh.

- Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định và quyết định danh sách các đối tượng được hưởng.

- Sau khi có quyết định, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc hỗ trợ và hướng dẫn việc thực hiện chế độ khám, chữa bệnh.

7. Tổ chức thực hiện:

- Chủ trương này được thực hiện từ ngày 01/6/2013.

- Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính cấp bổ sung nguồn kinh phí (từ nguồn ngân sách nhà nước) cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học và Nghệ thuật Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hướng dẫn các đơn vị về thủ tục thực hiện, thanh quyết toán.

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện; cuối năm 2013 tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc thực hiện Kết luận này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban cán sự đảng Chính phủ;
- Các ban đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng,
- Các ban cán sự đảng các Bộ: Tài chính, Lao động và Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Y tế,
- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
- Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam,
- Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

TM. BAN BÍ THƯ
Lê Hồng Anh

 [1] Hướng dẫn số 52-HD/BTCTW, ngày 2/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương (về đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương: Bệnh viện Hữu nghị - Hà Nội, bệnh viện C - Đà Nẵng, Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và các phòng khám can bộ tại bệnh viện địa phương.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kết luận 59-KL/TW năm 2013 về tạm thời thực hiện việc hỗ trợ cho đối tượng nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu có khó khăn trong cuộc sống do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.322
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126