Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 97/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Hữu Thể
Ngày ban hành: 19/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/KH-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH 8 TỈNH TÂY BẮC MỞ RỘNG NĂM 2018

Căn cứ Kế hoạch số 3721/KH-BCĐ ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ban Chỉ đạo hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (TBMR) năm 2018 về hoạt động hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm 2018.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tăng cường hoạt động liên kết phát triển du lịch của 8 tỉnh TBMR trong các hoạt động quảng bá du lịch chung; xây dựng chính sách quản lý, phát triển du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; từng bước định vị thương hiệu du lịch 8 tỉnh TBMR như một điểm đến hấp dẫn với sản phẩm đa dạng, chất lượng dịch vụ tốt.

- Là cơ sở để các sở, ban, ngành, đơn vị chủ động triển khai các nội dung công việc cụ thể, phát huy tinh thần phối hợp của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Yêu cầu

- Tạo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực, có trách nhiệm của 8 tỉnh TBMR và các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh đối với các sự kiện, hoạt động Chương trình hợp tác.

- Kế hoạch được tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra và có kết quả thực hiện thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Hợp tác xây dựng cơ chế chính sách quản lý và phát triển du lịch

1.1. Tham dự Hội nghị Tổ thường trực, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng:

- Nội dung: Họp Tổ giúp việc để đánh giá sơ kết kết quả hoạt động hợp tác năm 2018, thống nhất nội dung đề xuất các hoạt động triển khai trong dự thảo Kế hoạch hoạt động 2018 do Trưởng nhóm hợp tác năm 2018 xây dựng; thống nhất chuẩn bị các nội dung, điều kiện để phục vụ Hội nghị tổng kết năm 2018.

- Thời gian, địa điểm: Tháng 7/2018 tại tỉnh Yên Bái.

- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Kinh phí: Theo nguồn công tác phí của cơ quan cử cán bộ đi họp.

1.2. Tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm 2018, triển khai hoạt động hợp tác năm 2019:

- Nội dung: Họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR thường niên đánh giá kết quả hoạt động hợp tác năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp triển khai hoạt động hợp tác năm 2019; Bàn giao trưởng nhóm hợp tác năm 2019 cho tỉnh Yên Bái.

- Thời gian, địa điểm: Tháng 12/2018 tại tỉnh Điện Biên.

- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Kinh phí: Kinh phí tổ chức Hội nghị do tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm; kinh phí cho cán bộ các tỉnh tham dự theo nguồn công tác phí của cơ quan cử cán bộ đi họp.

1.3. Tham dự Tọa đàm chính sách phát triển sản phẩm du lịch:

- Nội dung: Tham dự Tọa đàm chính sách phát triển sản phẩm du lịch nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh Lào Cai và 8 tỉnh TBMR; đề xuất các định hướng, chính sách và mục tiêu để tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của từng tỉnh và khối hợp tác chung.

- Thời gian: Tháng 5/2018 tại tỉnh Điện Biên (hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Du lịch vùng Tây Bắc).

- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Kinh phí: Kinh phí tổ chức Tọa đàm do tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm; kinh phí cho cán bộ tham dự theo nguồn công tác phí của cơ quan cử cán bộ đi họp.

2. Hợp tác phát triển sản phẩm du lịch

2.1. Tổ chức Cuộc thi ảnh đẹp Du lịch Tây Bắc:

- Nội dung: Tổ chức chấm và trao giải cho các bức ảnh giới thiệu một cách ấn tượng, độc đáo về vẻ đẹp của con người, văn hóa và thiên nhiên, điểm đến du lịch Tây Bắc, Đối tượng tham gia: Các nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong và ngoài nước đều có thể gửi ảnh tham dự cuộc thi.

- Thời gian:

+ Ban hành Kế hoạch và phát động Cuộc thi trong tháng 3/2018.

+ Hạn nhận ảnh: Tháng 10/2018.

+ Lễ Tổng kết và Trao giải vào Tháng 12/2018.

- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai chủ trì. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành viên phối hợp và gửi ảnh tham gia.

- Kinh phí: Kinh phí tổ chức vòng thi tại địa phương do các tỉnh bố trí; kinh phí tổ chức chấm giải, giải thưởng, trao giải vòng khu vực Tây Bắc do tỉnh chủ trì chịu trách nhiệm.

2.2. Tham gia chương trình khảo sát học tập kinh nghiệm và làm việc với các tỉnh Bắc Lào:

- Nội dung: Tham gia Đoàn khảo sát các điểm du lịch và làm việc với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các doanh nghiệp du lịch tại các tỉnh Bắc Lào để triển khai các hoạt động hợp tác phát triển du lịch như: Xây dựng sản phẩm du lịch mới, hình thành các tuyến du lịch phổ thông liên kết phía Bắc Lào với 8 tỉnh TBMR.

- Thời gian: Tháng 9/2018

- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai; Hiệp hội Du lịch tỉnh.

- Kinh phí: Nguồn xã hội hóa, đóng góp của các doanh nghiệp du lịch và ngân sách tỉnh.

2.3. Xây dựng và đẩy mạnh hoạt động của Chương trình du lịch chinh phục đỉnh Ky Quan San - Bát Xát (Lào Cai) và Phong Thổ (Lai Châu):

- Nội dung: Tổ chức chương trình khảo sát thực tế và đưa ra phương hướng đầu tư, quản lý để phát triển chương trình du lịch chinh phục đỉnh Ky Quan San thành sản phẩm du lịch mới và đặc trưng của hai tỉnh Lào Cai, Lai Châu.

- Thời gian: Tháng 6/2018.

- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai tỉnh Lào Cai, Lai Châu chủ trì, phối hợp thực hiện.

3. Hợp tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch

3.1. Tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế VITM năm 2017:

- Nội dung: Tham gia gian hàng Hội chợ và các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch trong Chương trình Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội năm 2018. Nhằm giới thiệu tiềm năng du lịch, quảng bá điểm đến của tỉnh Lào Cai, xúc tiến mở rộng thị trường khách du lịch, giới thiệu các sản phẩm du lịch mới, sản phẩm thủ công truyền thống, nông sản đặc trưng của tỉnh Lào Cai tới du khách trong nước và quốc tế.

- Thời gian, địa điểm: Tháng 4 /2018 tại thành phố Hà Nội

- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Kinh phí: Ngân sách tỉnh (cấp tại Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh).

3.3. Tham gia Hội chợ Thương mại Du lịch vùng Tây Bắc:

- Nội dung: Tham gia Hội chợ cùng 8 tỉnh TBMR nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, các sản phẩm thủ công, đồ lưu niệm du lịch, sản vật đặc trưng của tỉnh Lào Cai và 8 tỉnh TBMR; tạo cơ hội giao lưu, trao đổi thông tin, chào bán tour du lịch phục vụ khách du lịch của địa phương.

- Thời gian, địa điểm: Tháng 3/2018 tại tỉnh Điện Biên.

- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Kinh phí: Ngân sách tỉnh (cấp tại Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh).

3.4. Xây dựng Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử chung của 8 tỉnh TBMR:

- Nội dung: Xây dựng và hoàn thiện mới Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử 8 tỉnh TBMR, trong đó quy định rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của từng tỉnh thành viên. Có cơ chế đảm bảo quyền lợi cho các thành viên Ban Quản trị Trang TTĐT nói riêng và cơ quan, đơn vị chủ quản nói chung để thông tin được cập nhật thường xuyên đảm bảo về mặt nội dung, hình thức.

- Thời gian: Trong năm 2018.

- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai chủ trì. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh thành viên phối hợp và gửi ảnh tham gia.

3.5. Phối hợp với tỉnh Điện Biên đón tiếp và làm việc với Đoàn du lịch các tỉnh Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Pha Băng (Lào):

- Nội dung: Phối hợp với tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La mời Đoàn công tác du lịch của các tỉnh Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Pha Băng (Lào) sang khảo sát và làm việc tại 03 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch đang khai thác và xây dựng sản phẩm du lịch mới.

- Thời gian: Tháng 5 năm 2018.

- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Kinh phí: Nguồn xã hội hóa, đóng góp của các doanh nghiệp du lịch và ngân sách tỉnh.

4. Hợp tác phát triển nhân lực du lịch địa phương

4.1. Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch theo tiêu chuẩn nghề Việt Nam (VTOS):

- Nội dung: Căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu đào tạo kỹ năng nghề du lịch của địa phương, các tỉnh tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ khách trên địa bàn 8 tỉnh TBMR.

- Thời gian: Năm 2018

- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

- Kinh phí: Xã hội hóa.

4.2. Tổ chức các lớp đào tạo nghề du lịch cho lao động nông thôn, lái xe,...:

- Nội dung: Căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực để phục vụ phát triển du lịch tại các bản du lịch cộng đồng, các tỉnh tổ chức các lớp đào tạo nghề du lịch cho lao động nông thôn tại địa phương

- Thời gian: Năm 2018.

- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

- Kinh phí: Xã hội hóa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai:

- Là đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các hoạt động trong Kế hoạch đảm bảo nội dung, yêu cầu tiến độ và đạt hiệu quả.

- Tích cực phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Nhóm hợp tác phát triển Du lịch 8 tỉnh TBMR để thực hiện hiệu quả các hoạt động hợp tác.

- Chủ động, phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh để thu thập các ấn phẩm tài liệu và tham gia quảng bá tại các Hội chợ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động.

- Là bộ phận kết nối trao đổi thông tin, tình hình tổ chức thực hiện giữa các tỉnh để tổng hợp báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động trong Chương trình hợp tác năm 2018.

- Tổ chức vận động các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ, đồng hành các hoạt động của tỉnh trong Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR.

2. Sở Tài chính: Tham mưu, bố trí kinh phí tổ chức tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chương trình hoạt động hợp tác phát triển du lịch năm 2018; hướng dẫn, giám sát thủ tục thanh quyết toán tài chính theo quy định hiện hành.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động, chương trình hợp tác phát triển du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng sẽ diễn ra trong năm 2018.

4. Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai:

- Vận động các doanh nghiệp du lịch tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vận động tài trợ, thu hút nguồn kinh phí xã hội hóa tham gia phục vụ tổ chức các hoạt động trong Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR.

Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm 2018, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ngành, cơ quan đơn vị có liên quan trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- Tổng cục Du lịch;
- CT, PCT2;
- UBND tỉnh, Sở VHTTDL các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình;
- Các sở, ngành: VHTTDL, Tài Chính, KHĐT, Công Thương, TT&TT, Báo Lào Cai, Đài PT- TH, Hiệp hội DL t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, PCVP2;
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thể

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 97/KH-UBND về triển khai hoạt động Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng ngày 19/03/2018 do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


647
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211