Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 909/KH-BNN-PC về tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số bằng hình thức khấu hóa năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 909/KH-BNN-PC Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 30/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 909/KH-BNN-PC

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN VÀ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ BẰNG HÌNH THỨC KHẤU HÓA NĂM 2012

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) của người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật rộng khắp đến toàn bộ người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước.

- Chuyển tải các quy định pháp luật về NNPTNT liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số; đến cộng đồng dân cư; góp phần mở rộng giao lưu học hỏi, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012 (Đề án 554), chính quyền địa phương và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ trung ương đến địa phương; góp phần thực hiện chính sách xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước, đưa pháp luật đi vào đời sống.

II. TÊN, ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CUỘC THI

1. Tên cuộc thi:

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2012 bằng hình thức sân khấu hóa.

2. Đối tượng tham gia cuộc thi

Cán bộ, tuyên truyền viên từ cơ sở của các đơn vị ban, ngành thành viên của Đề án 554; người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Phạm vi cuộc thi:

Cuộc thi được tổ chức ở cấp khu vực và toàn quốc.

* Cấp khu vực:

- Chia làm 4 khu vực, mỗi khu vực gồm 12 đội dự bị (mỗi tỉnh lựa chọn 1 đội tham gia dự thi), các khu vực cụ thể:

+ Khu vực miền núi phía Bắc (Khu vực 1)

+ Khu vực Đồng bằng bắc bộ (khu vực 2)

+ Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (Khu vực 3)

+ Khu vực Miền Nam (Khu vực 4)

Mỗi khu vực chọn ra 3 đội nhất, nhì, ba tham dự Hội thi toàn quốc.

* Thi toàn quốc:

- Vòng bán kết: gồm 12 đội của 3 khu vực tham gia, chia làm 3 bảng để chọn 4 đội vào chung kết (3 đội nhất bảng và 1 đội nhì có số điểm cao nhất).

- Vòng chung kết: 4 đội thi đấu một lượt, chọn 1 giải nhất, 1 giải nhì, đồng giải ba.

4. Nội dung cuộc thi

Các nội dung pháp luật liên quan thiết thực đến quyền và nghĩa vụ của người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

5. Hình thức cuộc thi

Thi theo hình thức sân khấu hóa, gồm 4 phần:

- Màn chào hỏi,

- Thi trắc nghiệm (trả lời trực tiếp các câu hỏi bốc thăm bộ đề, tính theo thang điểm).

- Thi trả lời tình huống (bốc thăm và thành viên Ban Giám khảo đặt câu hỏi)

- Thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật theo chủ đề.

(Giữa các phần thi là phần câu hỏi giao lưu với khán giả)

6. Địa điểm thi khu vực và toàn quốc

a) Thi khu vực:

- Khu vực 1 do Ủy ban Dân tộc chủ trì, lựa chọn.

- Khu vực 3 do Trung ương Hội LHPN VN chủ trì, lựa chọn.

- Khu vực 2 do Trung ương Hội Nông dân VN chủ trì, lựa chọn.

- Khu vực 4 do Trung ương Hội Nông dân VN chủ trì, lựa chọn.

b) Thi bán kết và chung kết: tại thành phố Hà Nội do Bộ NN và PTNT chủ trì.

7. Tiến độ thực hiện

b) Cấp khu vực: kết thúc trước ngày 30 tháng 10 năm 2012

c) Cấp toàn quốc: kết thúc trước ngày 30 tháng 11 năm 2012

8. Công tác tuyên truyền, phát động cuộc thi

Công tác thông tin, tuyên truyền về Hội thi cần được triển khai rộng khắp, trước, trong và tổng kết Hội thi bằng nhiều phương thức, hình thức sinh động, phong phú, thiết thực, cụ thể như sau:

a) Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Có các bài viết, bài nói, phóng sự, tin tức về Hội thi như mục đích, ý nghĩa, quy mô, phạm vi; nội dung, đối tượng dự thi; quy chế, thể lệ, giải thưởng được đăng tải, xuất bản, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài phát thanh truyền hình các tỉnh đăng ký thi, Báo Nông thôn ngày nay, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Đài Truyền hình Trung ương…).

- Xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên đề về nội dung và về các thông tin tuyên truyền cho Hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Biên soạn và phát hành các ấn phẩm thông tin, tuyên truyền như các tờ rơi, ấn phẩm, video clip, đĩa VCD… về các nội dung cần tuyên truyền.

c) Thông tin, tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan: pa nô, áp phích và tổ chức thông tin tuyên truyền tại các điểm văn hóa xã, phường, phát trên các đài truyền thanh ở cơ sở.

9. Cơ cấu giải thưởng

a. Cấp khu vực: Ban Tổ chức cấp khu vực quyết định khen thưởng những đơn vị, cá nhân tổ chức tốt Hội thi.

b. Cấp toàn quốc: Cơ cấu giải thưởng như sau:

- Bán kết: 3 giải nhất, 3 giải nhì; 3 giải ba

- Chung kết: 01 giải nhất; 01 giải nhì; 02 giải ba

10. Kinh phí Hội thi

Lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và từ nguồn vận động tài trợ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Điều hành Đề án 554 chỉ đạo Hội thi, thành lập Ban Tổ chức hội thi và các tiểu ban chuyên môn phục vụ Hội thi

- Các tiểu ban chuyên môn gồm: Tiểu ban nội dung, tiểu ban khánh tiết, tiểu ban hậu cần và vận động tài trợ. Nhân sự các tiểu ban do Ban Điều hành Đề án phân công đại diện của các cơ quan thành viên Đề án và Tổ công tác phối hợp thực hiện Đề án.

- Bộ NN và PTNT chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ban, ngành chuyên môn và các cơ quan thành viên Đề án tổ chức Hội thi toàn quốc.

- Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ban, ngành chuyên môn và các cơ quan thành viên Đề án tổ chức Hội thi khu vực Miền núi phía Bắc (khu vực 1).

- Trung ương Hội Nông dân chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ban, ngành chuyên môn và các cơ quan thành viên Đề án tổ chức Hội thi tại 2 khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Miền Nam (khu vực 2 và khu vực 4).

- Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ban, ngành chuyên môn và các cơ quan thành viên Đề án tổ chức Hội thi tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (khu vực 3).

Các cơ quan chủ trì Tiểu Đề án ở trung ương, các địa phương căn cứ vào Kế hoạch này để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Điều hành Đề án 554 (Vụ Pháp chế Bộ NNPTNT) để tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Bộ NNPTNT;
- Bộ Tư Pháp;
- Các cơ quan chủ trì Tiểu Đề án;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 909/KH-BNN-PC về tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số bằng hình thức khấu hóa năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.550

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0