Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

Số hiệu: 88/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Hoàng Việt Phương
Ngày ban hành: 31/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Căn cứ Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Văn bản số 212/LĐTBXH-BĐG ngày 26/01/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng này thông qua việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và phát triển, tăng cường khả năng đáp ứng của các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

2. Các chỉ tiêu đến năm 2025

- Tối thiểu 50% người bị bạo lực trên cơ sở giới tìm kiếm sự trợ giúp từ cơ quan cung cấp dịch vụ.

- 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau.

- 100% cán bộ theo dõi công tác bình đẳng giới cấp huyện, cấp xã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- 100% các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực học đường.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với các nhóm đối tượng

- Triển khai chiến dịch truyền thông với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể của địa phương trong "Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới"; hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình". Chú trọng sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng, nam giới, thanh thiếu niên nhằm tạo sự thay đổi trong xã hội như: Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, hội thảo, tập huấn, đối thoại, hội thi kiến thức, kỹ năng, giao lưu nghệ thuật, các hoạt động thể thao, văn nghệ quần chúng, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội,…

- Biên soạn và phát hành, xuất bản, nhân bản các tài liệu, sản phẩm truyền thông về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong truyền thông xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

- Biểu dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

2. Duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

- Tiếp tục duy trì và nhân rộng Mô hình “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh” tại cộng đồng để hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực giới; tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng dành cho người bị bạo lực, người có nguy cơ bị bạo lực, người gây bạo lực và người có nguy cơ gây bạo lực tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới.

- Xây dựng và triển khai các mô hình Câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài; Mô hình thành phố/làng quê an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em; Mô hình nam giới tiên phong trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Mô hình Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật; Mô hình phòng, chống quấy rối tình dục tại doanh nghiệp, ... theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chủ trì triển khai mô hình.

3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên phụ trách lĩnh vực liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới

- Xây dựng, biên soạn, phát triển các tài liệu tập huấn, tổ chức các khóa tập huấn kiến thức, kỹ năng liên quan đến công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm, đối thoại chính sách, nói chuyện chuyên đề, tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới định kỳ hoặc đột xuất.

- Lồng ghép công tác kiểm tra về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn có liên quan của các ngành tại địa phương.

- Kiểm tra, xác minh khi có thông tin về vụ việc bạo lực trên cơ sở giới xảy ra trong phạm vi cơ quan, tổ chức, địa phương và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền liên quan xử lý vi phạm pháp luật đối với người gây bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của các sở, ban, ngành và các địa phương; các chương trình, đề án liên quan theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động từ xã hội, cộng đồng và các nguồn hợp pháp khác.

2. Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và các Ủy ban nhân dân huyện, thành phố lập dự toán ngân sách hằng năm để thực hiện Kế hoạch và quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch)

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể, vùng miền và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tạo sự thay đổi nhận thức, thực hành về bình đẳng giới trong các tầng lớp nhân dân.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, bồi dưỡng kiến thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho đội ngũ cán bộ, công chức, cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình và tổ chức sơ kết, tổng kết Chương trình.

2. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng công an các cấp chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan phát hiện sớm, can thiệp và xử lý kịp thời các vụ bạo lực trên cơ sở giới, môi giới hôn nhân bất hợp pháp và bảo vệ nạn nhân; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người.

3. Sở Tư pháp: Chủ trì, hướng dẫn về trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới.

4. Sở Y tế: Chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thực hiện tuyên truyền về bình đẳng giới trong triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Triển khai các giải pháp để bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục; thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn, quản lý, chỉ đạo các cơ quan truyền thông thực hiện truyền thông về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao năng lực cho đội ngũ phóng viên báo chí và những người làm truyền thông về bạo lực trên cơ sở giới.

8. Sở Tài chính: Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương, kinh phí từ các nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn huy động vốn hợp pháp khác tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Chương trình, Kế hoạch cho các đơn vị liên quan theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

9. Các ngành thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh: Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, tham gia tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong tổ chức, cơ quan, đơn vị của các thành viên.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn Tuyên Quang: Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch; lồng ghép các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các Đề án, Chương trình liên quan.

11. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khuyến khích công đoàn cơ sở phối hợp cùng cơ quan chuyên môn áp dụng hướng dẫn về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

12. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình; lồng ghép thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này với các Chương trình, Kế hoạch về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn; bố trí nguồn lực, kinh phí để thực hiện Chương trình đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đúng quy định.

Kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành pháp luật, chính sách về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; phát hiện, tư vấn, xử lý nghiêm các trường hợp gây bạo lực theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp) kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 30/11 hằng năm. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTB và XH; (báo cáo)
- UBQG VSTBPN Việt Nam; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các Phó CT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng khối NC, TH;
- Lưu: VT, KGVX (Tuyên).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Việt Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.220

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201