Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2011 thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 79/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Ngô Hòa
Ngày ban hành: 15/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 11 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh với những nội dung trọng tâm sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt.

2. Phòng, chống và kiểm soát ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài đòi hỏi phải có sự kiên trì, bền bỉ, quyết tâm và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; huy động sức mạnh toàn dân vào công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

3. Đầu tư nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước, của tỉnh; ngoài nguồn kinh phí của Trung ương, của tỉnh cấp hàng năm, phải huy động sự đóng góp của cộng đồng và tài trợ của các tổ chức quốc tế.

4. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống; giữa giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại; coi trọng công tác phòng chống ma túy từ cơ sở như: gia đình, dòng họ, tổ dân phố, khu dân cư, các cơ quan, xí nghiệp, trường học...; tập trung vào nhóm đối tượng có hành vi, nguy cơ cao;

5. Tăng cường hợp tác quốc tế và thực hiện các cam kết quốc tế trong phòng, chống và kiểm soát ma túy; đặc biệt, đối với các lực lượng phòng, chống ma túy của 02 tỉnh Salavan và Sêkông - nước CHDCND Lào.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân, gia đình và toàn xã hội để chủ động phòng, chng và kiểm soát ma túy. Từng bước ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, hạn chế đến mức thấp nhất tác hại do ma túy gây ra nhằm tạo môi trường xã hội trong sạch và lành mạnh để phục vụ phát triển kinh tế;

b) Kiềm chế tốc độ gia tăng người nghiện mới, từng bước giảm dần số người nghiện cũ, giảm tỷ lệ người sử dụng trái phép chất ma túy trong cộng đồng; tổ chức cai nghiện ma túy theo hướng có hiệu quả, bền vững.

2. Mc tiêu cthể đến năm 2020

a) Giảm ít nhất từ 30% đến 40% số người nghiện ma túy so với hiện nay; phấn đấu đạt 90% số xã, phường, thị trấn, khu dân cư; 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trường học không có tệ nạn ma túy;

b) 100% số người nghiện ma túy được phát hiện và quản lý; 90% số người nghiện ma túy được điều trị, cai nghiện và học nghề, trong đó có 60% số người nghiện được cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh.

c) Triệt xóa các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy vào địa bàn; kiên quyết không để ma túy xâm nhập qua tuyến biên giới tiếp giáp với 2 tỉnh Salavan và Sêkông nước bạn Lào;

d) Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh và sử dụng hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần; không để thất thoát tiền chất để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp tại địa bàn.

3. Định hướng đến năm 2030

a) Trên cơ sở kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể đến năm 2020, từ đó đánh giá xác định nhiệm vụ trọng tâm để tập trung nguồn lực, tiến hành đồng bộ các biện pháp, duy trì các mục tiêu đã đạt được; tập trung các giải pháp phù hợp vào các mục tiêu chưa đạt được, phấn đấu giảm dần số xã, phường thị trấn có người nghiện, tạo môi trường xã hội lành mạnh phục vụ cho việc phát triển đất nước, của tỉnh.

b) Chú trọng công tác phòng ngừa không để ma túy xâm nhập qua tuyến biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào; kiên quyết triệt phá và xóa bỏ tận gốc các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

c) Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống ma túy cho nhân dân, đặc biệt là các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện ma túy mới.

III. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP

1. Nội dung

a) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng vùng miền, từng đối tượng; kết hợp giữa tuyên truyền các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy với tác hại, hậu quả của tệ nạn ma túy đến từng người dân, từng hộ gia đình.

b) Quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, tổ chức cho tất cả người nghiện ma túy được khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức điều trị, cai nghiện phù hợp; áp dụng các biện pháp quản lý, giáo dục người nghiện ma túy, tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho các đối tượng sau cai nghiện; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý sau cai, phòng ngừa tái nghiện.

c) Thường xuyên khảo sát, phát hiện triệt xóa kịp thời việc trồng cây có chứa chất ma túy.

d) Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần đề phòng tội phạm lợi dụng hoạt động.

e) Nắm tình hình liên quan đến tội phạm ma túy, chủ động đấu tranh triệt xóa các đường dây, tổ chức vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sản xuất và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy; ngăn chặn có hiệu quả, không để ma túy thẩm lậu qua tuyến biên giới.

f) Thực hiện các cam kết và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy.

2. Giải pháp

a) Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; đặc biệt là Luật phòng chống ma túy và Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị. Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và tinh thần gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống ma túy là tiêu chí để đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt động của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, đưa công tác này trở thành một nhiệm vụ ưu tiên, gn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa phương. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống ma túy ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

b) Tăng cường thực hiện chức năng giám sát công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của Hội đồng nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội thông qua các đợt kiểm tra, giám sát tại địa phương và báo cáo định kỳ về tình hình và kết quả phòng, chống và kiểm soát ma túy tại các kỳ họp; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp.

c) Triển khai đồng bộ các loại hình thông tin, tuyên truyền, giáo dục một cách thường xuyên, sâu rộng về nhiệm vụ phòng, chống ma túy với nội dung, hình thức phù hợp với từng vùng miền, từng nhóm đối tượng. Tập trung tuyên truyền ở những tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng trọng điểm, nhóm đối tượng có nguy cơ cao như: thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên nhằm tạo ra phong trào sâu, rộng trong toàn dân, toàn xã hội tích cực lên án, phát hiện, tố giác tệ nạn ma túy và tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy.

- Chú trọng, tăng cường công tác truyền thông trực tiếp, nghiên cứu, biên soạn phát hành các tài liệu tuyên truyền về tác hại của ma túy, các biện pháp và kinh nghiệm phòng, chống ma túy, kết hợp tuyên truyền các biện pháp phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác qua đường tiêm, chích ma túy.

- Tổ chức lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tăng cường quản lý các hoạt động dịch vụ văn hóa, giải trí, ngăn chặn không để phát sinh tệ nạn ma túy.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị không có tội phạm ma túy và người nghiện ma túy; kết hợp thực hiện nội dung “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phát động phong trào toàn dân phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; xây dựng và phát huy hiệu quả mô hình dòng họ và gia đình tự giáo dục, quản lý con em mình không vi phạm và nói không với ma túy.

d) Kiện toàn, củng cố các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy đảm bảo về số lượng và chất lượng từ cấp tỉnh đến cơ sở; tăng cường năng lực cho lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống ma túy và lực lượng tham mưu quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy của Công an, Biên phòng và Hải quan.

- Xây dựng và tăng cường năng lực hoạt động của mạng lưới tình nguyện viên, cộng tác viên thông qua tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức về phòng, chống ma túy.

- ng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy; hoàn thiện hệ thống thu thập, quản lý, xử lý thông tin, số liệu, báo cáo về tình hình tệ nạn ma túy để phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy; triển khai thực hiện và quản lý các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phòng, chống ma túy, huy động các nguồn lực tham gia.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

e) Thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, tăng cường lực lượng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hải quan tỉnh; giữa lực lượng chuyên trách trong tỉnh và lực lượng chuyên trách về phòng chống ma túy của 2 tỉnh Salavan và Sêkông - Lào. Ưu tiên đầu tư trang, thiết bị chuyên dùng hiện đại cho lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy.

- Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan điều tra với cơ quan truy tố, xét xử tội phạm về ma túy;

- Nâng cao nhận thức và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát tiền chất; xây dựng quy chế phối hợp về trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất, đặc biệt là nhóm tiền chất có nguy cơ cao.

f) Thực hiện đồng bộ các biện pháp cai nghiện, quyết tâm làm giảm người nghiện, tạo việc làm cho người nghiện sau cai, phòng chống tái nghiện.

- Đa dạng hóa các mô hình cai nghiện, chữa trị cho người nghiện, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện; chữa trị và quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh; tổ chức sơ kết, tổng kết các mô hình cai nghiện có hiệu quả để nhân rộng, nghiên cứu, áp dụng kinh nghiệm cai nghiện, chữa trị và quản lý sau cai của các địa phương để áp dụng. Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý sau cai nghiện, tạo việc làm ổn định cho người sau cai nghiện; phối hợp chặt chẽ giữa trung tâm cai nghiện với chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người nghiện cư trú để theo dõi, giúp đngười sau cai nghiện.

- Nghiên cứu, ứng dụng các loại thuốc hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện, chữa trị cho người nghiện; nghiên cứu, sản xuất các loại thuốc hỗ trợ cai nghiện, chữa trị cho người nghiện các loại ma túy mới, nhất là ma túy tổng hợp; thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ y tế cơ sở để hướng dẫn, giúp đỡ người nghiện tự cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

- Cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân không trồng cây có chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện, kịp thời triệt phá, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, quyết tâm không đviệc trồng cây có chất ma túy xut hiện trên địa bàn.

h) Huy động nguồn lực để đảm bảo phục vụ chương trình phòng, chống và kiểm soát ma túy từ các nguồn kinh phí của Trung ương, địa phương, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước...để bảo đảm đủ nguồn lực cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch đạt hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý, giám sát và sử dụng có hiệu quả tất cả các nguồn kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

i) Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy

- Tăng cưng hợp tác chặt chẽ với lực lượng phòng, chống ma túy của 02 tỉnh Salavan và Sêkông của nước bạn Lào tiếp giáp với địa bàn huyện A Lưới; hợp tác chặt chẽ với lực lượng phòng chống ma túy của các nước Lào, Thái Lan, Mianma trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây; đề ra các quy chế phối hợp, biên bản ghi nhớ về trao đổi thông tin liên quan đến tội phạm ma túy; chủ động phòng ngừa từ xa, không để ma túy xâm nhập qua biên giới vào địa bàn.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ; tranh thủ nguồn tài trợ về tài chính, kỹ thuật công nghệ và kỹ năng quản lý từ các nước tiên tiến về phòng, chống ma túy.

- Chia sẻ kinh nghiệm với các nước, các tổ chức quốc tế trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong phòng, chống, kiểm soát ma túy, cai nghiện và chữa trị cho người nghiện.

IV. XÁC ĐỊNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Chương trình tuyên tuyền, giáo dục về phòng, chống và kiểm soát ma túy.

2. Chương trình nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách phòng, chống và kiểm soát ma túy.

3. Chương trình phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm ma túy.

4. Chương trình nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và giảm tác hại của tệ nạn ma túy.

5. Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học không có tệ nạn ma túy.

6. Chương trình tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất.

7. Chương trình hợp tác quốc tế và thực hiện các cam kết quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh (viết tắt Là Ban chỉ đạo PCTP&TNXH tỉnh)

- Nghiên cứu, cụ thể hóa Kế hoạch này để tham mưu, xây dựng kế hoạch phòng, chống và kiểm soát ma túy từng giai đoạn (ngắn hạn, dài hạn), đề xuất các chủ trương, biện pháp sát, đúng với tình hình thực tế của địa phương trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược và các chương trình hành động nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ cả về mục tiêu, giải pháp và nguồn kinh phí thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình của Kế hoạch này.

- Tăng cường năng lực cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy từ tỉnh đến cơ sở; ngăn chặn, hạn chế lượng ma túy xâm nhập vào địa bàn; xóa bỏ triệt để các tụ điểm, các điểm sử dụng ma túy trái phép, phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả việc trng cây có chất ma túy trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Hải quan tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm soát trên 02 tuyến biên giới (trên bộ và trên biển), ngăn chặn ma túy thm lậu qua 02 biên giới vào nội địa.

- Tăng cường năng lực cho lực lượng chuyên trách về phòng chống ma túy của Bộ đội Biên phòng đủ sức đáp ứng công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy ở khu vực biên giới.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không trồng các cây có chất ma túy, không có người sử dụng ma túy; xây dựng tuyến biên giới không có ma túy.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện (gọi chung là cấp huyện) chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình thực hiện có hiệu quả các giải pháp thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy.

- Lồng ghép chương trình thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với chương trình xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các chương trình hoạt động văn hóa - thông tin khác.

4. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND cấp huyện hướng dẫn, tổ chức và quản lý công tác cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma túy; tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện; phối hợp lồng ghép các hoạt động cai nghiện, phục hồi chức năng và tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy vào các Chương trình quốc gia khác.

- Nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách về giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện như: tạo việc làm, phòng chống tái nghiện.

- Lập dự án hoạt động của Trung tâm Lao động xã hội tỉnh từ nay đến năm 2020, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai ứng dụng các loại thuốc cai nghiện ma túy; hướng dẫn quy trình cai nghiện, chữa trị cho người nghiện ma túy; nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng các loại thuốc hỗ trợ cho công tác cai nghiện.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về tiêu chí xác định người nghiện, quy trình cai nghiện cho cán bộ y tế cơ sở để đáp ứng công tác hướng dẫn cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

- Quản lý và kiểm soát việc sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng trong sản xuất dược và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và các ngành liên quan chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp giảm tác hại của ma túy đến sức khỏe cộng đồng, lồng ghép các biện pháp giảm lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác qua đường tiêm chích ma túy.

6. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác nhập khẩu, xuất khẩu, mua bán, tồn trữ, sản xuất các loại tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp thuộc ngành quản lý, không để thất thoát, tội phạm lợi dụng để sản xuất ma túy.

7. Sở Giáo dục - Đào to và Đi hc Huế

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện tổ chức triển khai chương trình giáo dục kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và chương trình giảng dạy của các trường học, cấp học.

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục - Đào tạo, Ban Giám hiệu các trường và tổ chức thực hiện các biện pháp xây dựng nhà trường không có tội phạm và tệ nạn ma túy.

8. Sở Kế hoch - Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh dự toán kinh phí thực hiện Chiến lược theo từng năm, từng giai đoạn trình Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy phân bổ trong nguồn ngân sách Trung ương; đồng thời, tham mưu, đề xuất để bảo đảm việc thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Huy động các tổ chức xã hội trong và ngoài nước, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tài trợ kinh phí phục vụ các Chương trình; nghiên cứu, đề xuất việc thành lập quỹ phòng, chống ma túy.

9. Cục Hải quan tỉnh

- Củng cố và kiện toàn tổ chức chuyên trách phòng, chống ma túy bảo đảm tính chuyên sâu, đủ năng lực phát hiện và kiểm soát ma túy qua các cửa khẩu, các khu vực kiểm soát của Hải quan theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các Đội kiểm soát, Chi cục Hải quan phối hợp chặt chẽ với các Đồn Biên phòng, Công an các huyện tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy tại địa bàn biên giới và cửa khẩu.

10. UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược Quốc gia phòng, chng và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tại địa phương mình; huy động, bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp; vận động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống, kiểm soát ma túy; định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện chiến lược về Công an tỉnh để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

11. Vin Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp trong việc thực hiện và chỉ đạo đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với các vụ án về ma túy. Tổ chức xét xử lưu động các vụ án điểm về ma túy nhằm răn đe, giáo dục tội phạm và tuyên truyền trong nhân dân.

12. y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Đnghị UBMTTQVN tỉnh chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức thành viên, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí cùng toàn thể nhân dân tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện căn cứ vào tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương và các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

2. Giao Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo PCTP&TNXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức, thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBQG phòng chống AIDS-MT-MD;
- Bộ Công an;
- Thường vụ Tnh ủy;
- CT, PCT UBND tnh: Ngô Hòa;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tnh;
- UBND TP Huế, TX Hương Thy và các huyện;
- CPV, PCVP UBND tnh;
- Lưu VT, NC (02).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2011 thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.383
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68