Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 74/KH-TA tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân (13/9/1945- 13/9/2010) do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 74/KH-TA Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Trần Văn Tú
Ngày ban hành: 26/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 74/KH-TA

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN (13/9/1945 - 13/9/2010)

Thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao và Chỉ thị số 01/2009/CT-CA ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân (13/9/1945- 13/9/2010); thực hiện Quyết định số 1002 /2009/QĐ-TANDTC ngày 22-6-2009 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc thành lập Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân; Ban tổ chức của ngành Tòa án nhân dân xây dựng kế hoạch cụ thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước và của ngành như sau:

I- MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành Tòa án nhân dân là một sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với ngành Tòa án nhân dân nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội… Vì vậy, các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của ngành phải gắn với những hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước.

2. Các hoạt động tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống của ngành và các ngày Lễ lớn của đất nước nhằm bồi dưỡng và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, niềm tự hào về truyền thống của ngành Tòa án nhân dân, từ đó tạo ra không khí phấn khởi, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao cho ngành Tòa án nhân dân.

3. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của ngành và các ngày Lễ lớn của đất nước phải góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác, đặc biệt là công tác xét xử các loại vụ án và công tác thi hành án hình sự; các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, đồng thời phải đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

II- NỘI DUNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Những nội dung cần tập trung chỉ đạo

a) Phát động phong trào thi đua đặc biệt, sôi nổi, sâu rộng trong toàn ngành từ ngày 13/9/2009 đến ngày 13/9/2010 với mục tiêu thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng những ngày kỷ niệm lớn của đất nước và 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân;

b) Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt chú trọng tuyên truyền trên Báo, Tạp chí và Cổng thông tin điện tử của ngành Tòa án nhân dân về 65 năm xây dựng và phát triển của ngành.

c) Tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2 và làm tốt công tác khen thưởng đối với các đơn vị, tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong 5 năm và trong đợt thi đua đặc biệt;

d) Tổ chức liên hoan tiếng hát ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2;

đ) Tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân tại Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự Trung ương và các Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện

a) Các đơn vị trong ngành Tòa án nhân dân phát động phong trào thi đua đặc biệt từ ngày 13/9/2009 đến 13/9/2010 mục tiêu của phong trào thi đua này là phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành và tổ chức thành công các hoạt động nêu tại điểm 1 mục II của kế hoạch này để lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm những ngày Lễ lớn của đất nước và 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân. Phong trào thi đua này được tổng kết vào dịp tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành Tòa án nhân dân.

b) Các Tiểu ban nội dung, Tiểu ban tổ chức- tuyên truyền, Tiểu ban hậu cần- khánh tiết, Tiểu ban khen thưởng, Tiểu ban quân sự thuộc Ban tổ chức của ngành Tòa án nhân dân căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã nêu rõ trong Quyết định thành lập để xây dựng các kế hoạch cụ thể, chi tiết của từng hoạt động trình Ban tổ chức thông qua và tổ chức thực hiện.

c) Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân của Tòa án quân sự trung ương, các Tòa án nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân, kế hoạch này và đặc điểm, tình hình của đơn vị mình để xây dựng các kế hoạch cụ thể nhằm tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của ngành tại đơn vị mình nói riêng và toàn ngành Tòa án nhân dân nói chung.

d) Từ nay đến ngày 13/9/2010, hàng tháng các Trưởng tiểu ban phải tổ chức họp ít nhất là hai lần để kiểm điểm về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ. Mỗi tháng Trưởng ban tổ chức phải tổ chức họp ít nhất một lần để nghe các Tiểu ban báo cáo về tiến độ thực hiện Kế hoạch và giải quyết ngay những vướng mắc hoặc những vấn đề phát sinh.

III- CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Phát động phong trào thi đua đặc biệt

- Công bố Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân 13/9/1945- 13/9/2010).

- Phát động phong trào thi đua đặc biệt từ 13/9/2009 đến 13/9/2010. Thực hiện tại Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự trung ương và Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời gian này các đơn vị có thể tổ chức phát động các đợt thi đua đặc biệt và có sơ kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích.

2. Về xây dựng các báo cáo, văn kiện, tài liệu của Tiểu ban nội dung thuộc Ban tổ chức.

- Xây dựng kế hoạch tổng thể về nội dung, các bước triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động tiến tới kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân.

- Xây dựng Báo cáo tại Đại hội thi đua ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2; bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Đại hội; Chương trình Đại hội và dự kiến phân công điều hành Đại hội. Thực hiện xong trước ngày 10/8/2010.

- Xây dựng diễn văn tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân; bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm; Chương trình buổi Lễ và dự kiến phân công điều hành buổi Lễ. Thực hiện xong trước ngày 10/8/2010.

- Phối hợp với các Tiểu ban tuyên truyền, hậu cần, quân sự để xây dựng tập tài liệu, văn kiện của các Hội nghị, Đại hội, Lễ kỷ niệm… Thực hiện xong trước ngày 10/8/2010.

3- Về công tác tổ chức- tuyên truyền của Tiểu ban tổ chức- tuyên truyền thuộc Ban tổ chức.

- Lập kế hoạch tuyên truyền về truyền thống ngành Tòa án nhân dân trong 65 năm xây dựng và phát triển để phối hợp với Ban tuyên giáo trung ương, các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài ngành tổ chức tuyên truyền sâu rộng. Các Báo, Tạp chí, Cổng thông tin điện tử của ngành Tòa án nhân dân phải coi đây là đợt tuyên truyền đặc biệt về truyền thống của ngành Tòa án nhân dân. Thực hiện từ nay đến tháng 9/2010.

- Phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam để xây dựng phim tài liệu về 65 năm xây dựng và phát triển của ngành Tòa án nhân dân. Thực hiện từ nay đến tháng 9/2010.

- Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam để xây dựng các phóng sự, bài viết về ngành Tòa án nhân dân trong 65 năm xây dựng và phát triển. Thực hiện từ nay đến 13/9/2010.

- Mời một số đồng chí nguyên là lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Trọng tài kinh tế nhà nước, Tòa án quân sự trung ương và một số chuyên gia am hiểu lịch sử ngành Tòa án nhân dân tham gia viết hồi ký, xây dựng cuốn kỷ yếu 65 năm xây dựng và phát triển của ngành Tòa án nhân dân, trên cơ sở đó tiến tới xây dựng cuốn sách lịch sử ngành Tòa án nhân dân. Thực hiện xong trước tháng 7/2010.

- Phát động cán bộ, công chức Tòa án qua các thời kỳ, cán bộ, công chức các ngành khác và nhân dân tham gia viết về những kỷ niệm sâu sắc đối với công tác của ngành Tòa án nhân dân. Thực hiện từ nay đến 13/9/2010.

- Lập kế hoạch chi tiết về Liên hoan tiếng hát ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2 để hướng dẫn toàn ngành tổ chức thực hiện. Thực hiện xong trong tháng 4/2010.

- Lập kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân. Thực hiện xong trong tháng 4/2010.

- Tổ chức một số buổi hội thảo; gặp mặt cán bộ Tòa án qua các thời kỳ; các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa; giao lưu văn nghệ, thể thao với các đơn vị trong và ngoài ngành Tòa án nhân dân. Thực hiện từ nay đến 13/9/2010.

- Nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đưa một số công trình: Cải tạo phòng khánh tiết, khu di tích lịch sử của ngành Tòa án nhân dân; khởi công xây dựng trụ sở các Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao … là những công trình tiêu biểu, chào mừng 65 năm ngày truyền thống của ngành. Thực hiện trong tháng 4/2010.

- Xin phép cơ quan có thẩm quyền để làm tượng đồng chí Chánh án đầu tiên của ngành Tòa án nhân dân. Thực hiện xong trong tháng 4/2010.

- Phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam để tổ chức một buổi truyền hình trực tiếp với ngành Tòa án nhân dân. Thực hiện trong tháng 9/2010.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thi sáng tác ca khúc về ngành Tòa án nhân dân. Thực hiện xong trong tháng 9/2010.

4. Về công tác thi đua- khen thưởng của Tiểu ban khen thưởng thuộc Ban tổ chức.

- Dự thảo văn bản hướng dẫn các đơn vị trong ngành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến; lựa chọn các đơn vị, tập thể, cá nhân điển hình để báo cáo tại Đại hội thi đua ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2. Thực hiện xong tháng 3/2010.

- Phối hợp với Tiểu ban nội dung, Tiểu ban tổ chức- tuyên truyền để tổ chức Hội nghị điển hình các cấp, tiến tới Đại hội thi đua ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết về việc tổ chức Đại hội thi đua ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2. Thực hiện xong trong tháng 4/2010.

- Biên tập các báo cáo điển hình của các đơn vị, tập thể, cá nhân trong ngành Tòa án nhân dân thành cuốn sách "Những tấm gương điển hình tiên tiến ngành Tòa án nhân dân", đó là tài liệu của Đại hội và cấp cho các đơn vị trong toàn ngành. Thực hiện xong trước Đại hội thi đua 10 ngày.

- Làm kỷ vật hoặc lôgô để tặng nhân dịp Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân. Thực hiện xong trong tháng 6/2010.

- Làm kỷ vật tặng Đại biểu dự Đại hội thi đua ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2 thực hiện xong trong tháng 6/2010.

- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị trong ngành về công tác khen thưởng năm 2010 (Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ); đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong 5 năm (2005-2010); đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Bằng khen cho các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm (2005-2010); đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tòa án"; phối hợp với Vụ tổ chức- cán bộ để rà soát việc khen thưởng đối với cán bộ Tòa án và Trọng tài kinh tế nhà nước đã nghỉ hưu; đề nghị Bộ Nội vụ tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thi đua - khen thưởng" cho cá nhân có thành tích trong công tác thi đua - khen thưởng.

Kế hoạch và hướng dẫn công tác khen thưởng thực hiện xong trong tháng 4/2010.

Các hình thức khen thưởng thực hiện xong trước Đại hội thi đua 20 ngày.

5. Về kinh phí phục vụ các hoạt động và khánh tiết của Tiểu ban hậu cần- khánh tiết thuộc Ban tổ chức.

- Các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức và các Tòa án nhân dân cấp tỉnh lập dự trù kinh phí phục vụ cho các hoạt động kỷ niệm những ngày Lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân để gửi Ban tổ chức của ngành. Tiểu ban hậu cần - khánh tiết thuộc Ban tổ chức chịu trách nhiệm tổng hợp lập dự toán chi của toàn ngành để trình Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở đó phân bổ kinh phí cho các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức và các đơn vị thực hiện.

Dự trù kinh phí của các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức và Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải gửi Ban tổ chức của ngành chậm nhất là ngày 10/4/2010.

Tiểu ban hậu cần- khánh tiết tổng hợp, lập dự toán chi xong trước ngày 20/4/2010.

Phân bổ kinh phí hoạt động cho các Tiểu ban và các Tòa án nhân dân cấp tỉnh trước tháng 30/4/2010.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về việc phục vụ các hoạt động như: Đại hội thi đua ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2; liên hoan tiếng hát ngành Tòa án nhân dân lần thứ 2; Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân; các hoạt động khác của các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức.

6. Đối với ngành Tòa án quân sự

Tiểu ban quân sự thuộc Ban tổ chức của ngành Tòa án nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Tổ chức nghiên cứu và xác định chính xác nơi thành lập Tòa án quân sự ở miền Bắc; nơi tổ chức xét xử phiên tòa đầu tiên của ngành Tòa án nhân dân để có kế hoạch xây dựng khu di tích lịch sử, Đài hoặc Bia tưởng niệm. Thực hiện xong trong tháng 3/2010.

- Có kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc thù của ngành Tòa án quân sự để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân trong ngành Tòa án quân sự. Thực hiện xong trong tháng 02/2010.

- Phối hợp với Tiểu ban tổ chức- tuyên truyền để mời các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tòa án quân sự trung ương, các đồng chí lão thành trong ngành Tòa án nhân dân tham gia viết hồi ký, xây dựng cuốn kỷ yếu ngành, tiến tới xây dựng cuốn lịch sử ngành Tòa án nhân dân. Thực hiện xong trước tháng 7/2010.

7. Trên cơ sở của kế hoạch này các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức phải xây dựng kế hoạch chi tiết của từng hoạt động thuộc nhiệm vụ của Tiểu ban. Nếu các Tiểu ban cần tăng cường lực lượng giúp việc, có thể đề xuất Ban tổ chức quyết định điều động cán bộ của các đơn vị trong cơ quan hoặc Toà án quân sự trung ương hỗ trợ.

- Cho phép các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức và Tòa án nhân dân cấp tỉnh được thực hiện chế độ khoán chi theo công việc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

8. Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch này, nếu có vướng mắc, các Tiểu ban, các đơn vị cần phản ánh ngay với Ban tổ chức để có hướng giải quyết.

Khối lượng các nhiệm vụ phải triển khai thực hiện rất lớn, thời gian lại rất gấp, vì vậy cần phải tập trung lực lượng, chỉ đạo thực hiện sát sao, quyết liệt mới có thể hoàn thành các nhiệm vụ đã đặt ra trong kế hoạch này. Chánh án Toà án nhân dân tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp, Trưởng các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức trong phạm vi chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để phối hợp);
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC, Trưởng các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức, Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Chánh án TAND cấp tỉnh (để thực hiện);
- Lưu: VP, BTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
Trần Văn Tú

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 74/KH-TA tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân (13/9/1945- 13/9/2010) do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.014
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212