Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 72/KH-UBND triển khai tháng hành động vì trẻ em Thanh Hóa 2016

Số hiệu: 72/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 12/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM TỈNH THANH HOÁ NĂM 2016

Thực hiện Công văn số 1257/LĐTBXH-BVCSTE ngày 19/4/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Thúc đy sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, tạo môi trường sng an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

- Thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình; vận động xã hội nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em bị mắc và tử vong do tai nạn, thương tích.

- Tạo điều kiện để mọi trẻ em có một kỳ nghỉ hè an toàn, không bị tai nạn, thương tích.

2. Yêu cầu

- Tổ chức thống nhất các hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh, với nội dung thiết thc, hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, tạo phong trào sâu rộng trong toàn xã hội phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Tăng cường sự phi hợp giữa các ban, ngành trong việc tổ chức thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em. Lồng ghép có hiệu quả các hoạt động Tháng hành động Vì trẻ em với chương trình công tác của từng địa phương, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội, góp phần thực hiện tốt quyền cơ bản của trẻ em.

II. Chủ đề Tháng hành động Vì trẻ em

Chủ đề Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016 “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em” được tổ chức từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và trẻ em trong việc phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông, đảm bảo cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển. Đồng thời, đây cũng là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020.

Các khẩu hiệu truyền thông

1. Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em.

2. Hãy tạo cho trẻ em một môi trường sống an toàn, không tai nạn, thương tích.

3. Xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn để mọi trẻ em, gia đình có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

4. Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn dưới nước và mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy.

5. An toàn cho con, hạnh phúc cho cha mẹ.

6. Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy.

III. Nội dung hoạt động

1. Tổ chức các sự kiện và hoạt động truyền thông

1.1. Tổ chc Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em

Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương, tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016 trong thời gian từ ngày 25/5 đến ngày 01/6/2016.

1.2. Hoạt động truyền thông

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung, đặc biệt là phòng, chống đuối nước và tai nạn giao thông cho trẻ em: chiến dịch vận động sử dng mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy; sử dng áo phao, cặp phao khi trẻ em tham gia giao thông bằng các phương tiện giao thông đường thủy...

- Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong các hoạt động phong trào thanh niên tình nguyện hè năm 2016, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày Gia đình Việt Nam 28/6... nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của mọi người dân về phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em; ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Phối hợp với các ban, ngành và cơ quan thông tin đại chúng phổ biến rộng rãi chủ đề, các hoạt động, công trình, sáng kiến trong Tháng hành động Vì trẻ em. Xây dựng các khẩu hiệu, thông điệp, phóng sự, video clip, tài liệu, áp phích, băng rôn... về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Tổ chức các hội thi, nói chuyện chuyên đề với chủ đề phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

2. Vận động xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em

- Vận động nguồn lực từ các tổ chc, cá nhân trong nước và quốc tế ủng hộ nguồn lực để xây dựng các công trình như bể bơi, khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em.

- Vận động xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn. Cải tạo môi trường sống bảo đảm an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Thăm, tặng quà (mũ bảo hiểm, áo phao, phao bơi...), trao học bổng, đỡ đầu, trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em chịu ảnh hưởng bởi tai nạn, thương tích.

- Htrợ phẫu thuật, chỉnh hình, phục hồi chức năng, tư vấn tâm lý cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em chịu ảnh hưởng bởi tai nạn, thương tích.

3. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ em

- Tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp để trẻ em có kiến nghị, sáng kiến về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

- Tổ chức các cuộc thi về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em: viết, vẽ, sáng tác thông điệp và tìm hiểu về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi và kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh

- Tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ em kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng, chống tai nạn thương tích như: tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch, tham quan an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016;

- Là cơ quan chủ trì triển khai Kế hoạch Tháng hành động Vì trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 2016. Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức hướng dẫn và thực hiện kế hoạch Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016 với chủ đề “Vì cuộc sng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em” và kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

- Cung cấp tài liệu, xây dựng khẩu hiệu, thông điệp về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tuyên truyền trong Tháng hành động Vì trẻ em.

- Chủ trì tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2016.

- Chuẩn bị quà cho lãnh đạo tỉnh tham dự các hoạt động đi thăm, tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Vận động các nhà tài trợ hỗ trợ tặng quà cho trẻ em và nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Triển khai, vận động nguồn lực thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 tại địa phương; chỉ đạo xây dựng và mở rộng các mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn” phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng, chống tai nạn giao thông và tai nạn đuối nước trẻ em.

- Tổng hợp và lập báo cáo đánh giá kết quả triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016 báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Sở Giáo dc và Đào to

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

- Chuẩn bị cho trẻ em có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh; giáo dục trẻ em kỹ an toàn trong môi trường nước, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, sơ cứu người bị tai nạn, thương tích.

3. Sở Y tế

- Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về phòng ngừa, ngăn chặn các bệnh dịch lây lan trong mùa hè; tăng cường công tác khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, đặc biệt quan tâm đến trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em khuyết tật, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em nhiễm HIV, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị tai nạn, thương tích.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi.

- Bảo đảm việc cung cấp đủ thuốc, dịch vụ có chất lượng phục vụ việc phòng bệnh, chữa bệnh cho trẻ em trong mùa hè; điều kiện và chất lượng phòng bệnh, khám bệnh, phát hiện bệnh, chữa bệnh, cấp cu và vận chuyển cấp cứu.

4. Công an tỉnh

- Chđạo, hướng dẫn lực lượng Công an các cấp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em và trẻ em vi phạm pháp luật.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, phòng cháy chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, pháo, đồ chơi nguy hiểm và các vi phạm khác về trật tự, an toàn xã hội đảm bo môi trường sống an toàn cho trẻ em; thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ; thiết lập hệ thống thống kê, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về tai nạn, thương tích trẻ em liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, tai nạn, thương tích do cháy, nổ, do các hành vi tội phạm xâm hại trẻ em; giám sát thực hiện công tác phòng, tránh tai nạn, thương tích trẻ em tại công an các địa phương.

5. SVăn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc tăng cường sdụng thư viện, câu lạc bộ, nhà văn hóa, nhà hát, rạp chiếu phim, điểm vui chơi, giải trí, cơ sở thể dục, thể thao, thăm quan, danh lam, thắng cảnh, phục vụ trẻ em trong dịp hè; tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch, dạy bơi an toàn, lành mạnh và phù hợp với lứa tuổi, sự phát triển về thể lực, trí tuệ, tinh thần ca trẻ em.

- Kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch dành cho trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em thuộc thẩm quyền của sở để đảm bảo yêu cầu giáo dục, phù hợp tâm lý, sinh lý lứa tuổi và an toàn cho trẻ em.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mnh phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, thực hiện quyền trẻ em; phòng, tránh tai nạn, thương tích trẻ em; tăng cường nội dung thông tin phục vụ nhu cầu văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè.

- Kiểm tra, thanh tra các hoạt động, sản phẩm, phương tiện thông tin, truyền thông dành cho trẻ em và có liên quan đến việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đảm bảo hoạt động theo pháp luật.

7. Sở Giao thông - Vận tải

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện công tác phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy cho trẻ em; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông đường bộ và đường thủy nội địa cho trẻ em.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tnh

Chủ trì, phối hp vi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động và trách nhiệm của các s, ban, ngành, chính quyền cơ sở và người dân về Tháng hành động Vì trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền về chủ đề, các hoạt động, công trình, sáng kiến trong Tháng hành động Vì trẻ em; phát sóng các chương trình đặc biệt, tập trung phản ánh các hoạt động trong Tháng hành động Vì trẻ em.

9. Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Hướng dẫn, chđạo các cơ sở Đoàn, Đội trong việc duy trì tổ chức hoạt động của các câu lạc bộ: “Quyền trẻ em”, “Phóng viên nhỏ”, “Đội tuyên truyền măng non”… Tạo môi trường cho thiếu nhi thể hiện và nói lên tiếng nói của chính các em trong các hoạt động Đoàn, Đội ở cơ sở.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu niên nhi đồng, ưu tiên các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp hè.

- Chđạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn, Đội xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho trẻ em sinh hoạt hè trong kỳ nghỉ hè.

- Tổ chức các sân chơi cho trẻ em tại các khu vực công cộng (Công viên, Quảng trường, Nhà văn hóa, Nhà thiếu nhi...) bảo đảm an toàn, lành mạnh; tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ em kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng tránh tai nạn thương tích (đặc biệt tai nạn giao thông, đuối nước), tham gia giao thông an toàn, học bơi, sơ cứu người bị tai nạn, thương tích...

- Vận động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học được trlại trường, lớp học.

10. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về giáo dục bà mẹ nuôi, dạy con tốt; tọa đàm với các hộ gia đình nghèo có con bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học, những gia đình có trẻ em có nguy cơ bị bạo lực gia đình để bàn giải pháp hỗ trợ.

- Phối hp với các cơ quan có liên quan tổ chức cho trẻ em sinh hoạt hè, vui chơi giải trí, lao động phù hợp và tham gia các hoạt động xã hội thiết thực, an toàn.

11. Hội Nông dân tnh

- Phối hp triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em, đặc biệt cho trẻ em nghèo vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

- Kịp thời tuyên truyền các điển hình tiên tiến; các tấm gương người tốt, việc tốt; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại, bạo lực, lôi kéo trẻ em vào hoạt động tội phạm và cản trở việc thực hiện các quyền của trẻ em.

- Vận động xã hội tổ chức các sự kiện về quyền của trẻ em hoặc có sự tham gia của trẻ như: các diễn đàn phòng, chống tai nạn thương tích, các cuộc liên hoan văn hoá, nghệ thuật của trẻ, các cuộc gặp mặt về công tác xã hội của trẻ em... Xây dựng các nhóm nòng cốt, thực hiện các hoạt động trọng tâm của phong trào và truyền thông nêu gương những sáng kiến, hình mẫu.

- Vận động hội viên, nông dân đưa trẻ đi học đúng độ tuổi, không để trẻ em bỏ học; thực hiện tốt luật an toàn giao thông; phối hợp với các tchức, doanh nghiệp tặng sách vở, qun áo, trao học bổng cho các em học sinh nghèo.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tchức chính trị-xã hội.

Chỉ đạo cơ sở tăng cường công tác vận động các hội viên, đoàn viên tham gia thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong Tháng hành động Vì trẻ em; đóng góp xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp và tổ chức các hoạt động Vì trẻ em, có sự tham gia của trẻ em. Phát động và triển khai đến Ban công tác mặt trận ở địa bàn dân cư phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”, trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; vận động mọi nguồn lực xã hội cho trẻ em.

13. Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh

Tăng cường các hoạt động nhằm bảo vệ quyền trẻ em, đẩy mạnh trợ giúp và nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi; tích cực vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh giúp đỡ để trẻ em có cơ hội hòa nhập với cộng đồng.

14. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Xây dựng kế hoạch Tháng hành động Vì trẻ em của địa phương và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với các ban, ngành làm tốt công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016.

- Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai có hiệu quả và thiết thực các hoạt động trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016; Phân công cán bộ phối hợp và giám sát hoạt động tại các xã, phường, thị trấn (theo Thông tư số 15/2014/TT-BLĐTBXH ngày 19/6/2014 ca Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em).

- Bố trí kinh phí tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp huyện (theo Thông tư số 33/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hưng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp).

- Kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em hoặc ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi, đặc biệt là các công trình trường, lớp học, nhà bán trú, cơ sở vật chất, thiết bị vui chơi giải trí, sân chơi cho trẻ em tại cộng đồng, trường học; tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật.

- Tổng kết, đánh giá Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016. Biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng hành động Vì trẻ em.

V. Kinh phí thực hiện

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí nguồn ngân sách để triển khai thực hiện Kế hoạch Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016.

2. Huy động, kêu gọi sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

VI. Chế độ báo cáo

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016 báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/7/2016.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016 trước ngày 25/5/2016.

- Báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2016 (có biểu mẫu phụ lục kèm theo) gửi UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05/7/2016 để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (để b/c);
- Thường trực T
nh ủy (đ b/c);
- Chủ tịch UBND t
ỉnh (để b/c);
- Cục Bảo vệ, ch
ăm sóc trẻ em;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan;
- UBND các huyện, thị x
ã, thành phố;
- Lưu: VT, VX.huyTE

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Phụ lục 1

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2016

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo

- Số lượng văn bản của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện.

2. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em

+ Hình thức tchức Lễ phát động (truyền hình trực tiếp, gián tiếp, ghi hình,...)

+ Thành phần tham dự, thời gian, địa điểm

+ Các hoạt động chính trong Lễ phát động

+ Slượng trẻ em tham gia trong Lễ phát động

+ Kinh phí tổ chức

3. Tổ chc các hoạt động truyền thông

- Các khẩu hiệu của địa phương tuyên truyền về Tháng hành động Vì trẻ em

- Các hoạt động truyền thông chính.

4. Vận động xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em

* Hoạt động thăm hỏi, tặng quà:

- Các hình thức triển khai.

- Số lượng trẻ em được thăm hỏi, tặng quà và cấp học bổng.

* Hoạt động chăm sóc sức khỏe:

- Các hình thức triển khai.

- Số lượng trẻ em được chăm sóc.

5. Tổ chc các hoạt động có sự tham gia của trẻ em

- Các loại hình hoạt động, đặc biệt hoạt động tổ chức diễn đàn các cấp cho tr em.

- Số lượng trẻ em tham gia

6. Ngân sách dành cho Tháng hành động Vì trẻ em

- Ngân sách nhà nước;

- Vận động nguồn lực:

+ Tổng số tiền vận động (trong đó cấp huyện và cấp xã vận động)

+ Số trẻ em được trao quà, tổng số tiền.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được

2. Một số tồn tại, hạn chế

3. Bài học kinh nghiệm

4. Kiến nghị

 


UBND HUYỆN…………

BIỂU MẪU TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2016

Phụ lục 2: Văn bản chỉ đạo và Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em
(Kèm theo báo cáo số …………../BC-UBND ngày……..tháng……..năm 2016)

Đơn vị

Văn bản chđạo, hưng dn

Lễ phát động

Ngân sách cho THĐVTE

Văn bản chỉ đạo của Huyện ủy/UBND (Slượng)

Kế hoạch, hướng dẫn ca Phòng LĐTBXH (Slượng)

Số điểm phát động

Strẻ em tham d

Ngân sách Nhà nước

Vận động

Chương trình, dự án

Cấp Huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN…………

BIỂU MẪU TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2016

Phụ lục 3: Các hoạt động truyền thông và hỗ trợ cho trẻ em
(Kèm theo báo cáo số …………../BC-UBND ngày……..tháng……..năm 2016)

Đơn vị

Hoạt động truyn thông

Htrợ cho trẻ em

Phóng sự, bài viết, tin

Hội thảo, tọa đàm

Khác (nếu có)

Tặng quà

Cấp học bổng

Phẫu thuật

Tổng số

Mắt

Môi

Tim

Tàn tật vận động

S TE

Kinh phí

SL

SL

 

SL tr em

Kinh phí

SL

Kinh phí

SL

Kinh phí

SL

Kinh phí

SL

Kinh phí

SL

Kinh phí

Cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN…………

BIỂU MẪU TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2016

Phụ lục 4: Các hoạt động vui chơi, giải trí và tham gia của trẻ em
(Kèm theo báo cáo số …………../BC-UBND ngày……..tháng……..năm 2016)

Các cp

Hội thi

Diễn đàn

Cắm trại

Tchức các lớp năng khiếu (vẽ, múa, hát...)

Hoạt động khác (nếu có)

Slượng Hội thi

Số lượng Trẻ em tham gia

Slượng Diễn đàn

Slượng trẻ em tham gia

Slượng (lần cắm trại)

Số lượng trẻ em tham gia

Slớp

Slượng trẻ em tham gia

Số lượng trẻ em tham gia

Cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 72/KH-UBND ngày 12/05/2016 về triển khai Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.827

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!